Vingsersjant

militær grad

Vingsersjant er en grad i det norske Forsvaret.

Den gamle distinksjonen for vingsersjant i Luftforsvaret

Historikk i NorgeRediger

Vingsersjant var en tidligere militær grad i Luftforsvaret og som tilsvarte oversersjant i Hæren og kvartermester I klasse i Sjøforsvaret. Det var den nesthøyeste sersjantgrad i Norge og befant seg mellom sersjant og stabssersjant. En vingsersjant var som regel en sersjant, ofte med teknisk bakgrunn, med flere års tjenestetid. Distinksjonen var tre vinkler med en vannrett stripe over. Gradene vingsersjant og stabssersjant opphørte 1. juli 1975 og befalet fikk henholdsvis offisersgradene fenrik og løytnant. Hærordningen av 1. januar 1977 gjorde at de eldste av de gamle stabssersjantene fikk kapteins grad.

 
Den nye distinksjonen for Vingsersjant i Luftforsvaret

Militærordningen fra 1. januar 2016Rediger

Vingsersjant er gjeninnført som grad innstilt på OR-5 nivå i Luftforsvaret i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte [1][2][3] Det vil da være 41 år etter at den sist ble avviklet.

Vingsersjant (OR-5) i ulike NATO-landRediger

Vingsersjant brukes i en rekke andre NATO-land.

  • Canada: Sergeant
  • Danmark: Har ingen tilsvarende
  • Nederland: Sergeant der 1e klasse
  • Tyskland: Oberfeldwebel / Feldwebel
  • Storbritannia: Sergeant
  • USA: Technical Sergeant

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
  2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.
  3. ^ Forsvaret (2016). «Distinksjoner i Forsvaret» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 19. september 2015.