Militære grader i Danmark

dansk rangordning

Den militære rangorden i Danmark er som følger:

Rangorden rediger

Rangfølgen på manuelt nivå rediger

Med utgangspunkt i frivillig tjeneste på manuelt nivå er rangfølgen:

Hæren rediger

  • Konstabelelev
  • Konstabel (efter 9 måneder)
  • Overkonstabel (efter 2 år og 9 måneder)
  • Overkonstabel af første grad (efter 5 år)
  • Korporal (Specielle krav skal opfyldes)

Flyvevåbnet og Søværnet rediger

  • Flyverkonstabelelev/Marineelev
  • Flyverkonstabel/Marinekonstabel (etter 9 måneder)
  • Flyveroverkonstabel/Marineoverkonstabel (etter 2 år mer)
  • Flyverspecialist/Marinespecialist (som 35-årig)

Distinksjoner rediger

 
Hæren
Ingen
Tilsvarende
                       
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant Major Kaptajn Premierløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant Officerselev
Forkortelser GN GL GM BG OB OL MJ KN PL LT SL
 
Hæren
      Ingen
Tilsvarende
           
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Værnepligtig
sergent
Korporal Overkonstabel
af 1. grad
Overkonstabel Konstabel
Forkortelser CSG SSG OS SG Vpl SG KP OKS-1 OKS KS

Distinksjoner 1962 rediger

 
Chief Warrant Officer/Chief Petty Officer 1st Class = Overfenrik; Warrant Officer/Chief Petty Officer 2nd Class = Fenrik.

Distinksjoner 1923 rediger

 

Distinksjoner 1915 rediger

 

Distinksjoner 1911 rediger

 


Autoritetsdata