Åpne hovedmenyen

Oslo Børs har fem forskjellige markedsplasser. Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur market er markedsplasser for aksjer. Nordic ABM for renteprodukter samt Oslo Connect for derivater.

Innhold

Oslo BørsRediger

Oslo Børs er hovedmarkedsplassen til Oslo Børs.

Oslo AxessRediger

Oslo Axess er en regulert og autorisert markedsplass i regi av Oslo Børs. Hensikten er å bidra til vekst blant mindre selskaper, og gi dem de fordelene som oppnås ved å ha aksjer notert i et regulert marked.

GenereltRediger

Oslo Axess er ment for selskaper som ønsker notering på en regulert markedsplass, men som ikke tilfredsstiller kravene til børsnotering på Oslo Børs. Investorer får beskyttelse og et kvalitetsstempel av Oslo Axess, men denne vil derimot ikke være like dekkende som for selskaper på børsen. Hovedmålgruppen er små og mellomstore selskaper, inkludert pre-kommersielle selskaper.

Oslo Axess opererer med de samme prisene for handel som Oslo Børs.

KonsesjonRediger

Oslo Axess har konsesjon fra Finansdepartementet til å fungere som regulert markedsplass for aksjehandel i Norge. Stort sett gjelder de samme lovgivningene som for Oslo Børs. Første virkedag for Oslo Axess var 2. mai 2007.

Merkur marketRediger

Merkur Market er en multilateral handelsplattform (MTF) opprettet av Oslo Børs. Både opptakskravene og de løpende rapporteringsforpliktelsene i etterkant av opptaket, er enklere og mindre omfattende enn på Oslo Børs og Oslo Axess.[1]

Oslo ConnectRediger

Oslo Connect er en multilateral handelsplattform (MTF) for handel i ikke-standardiserte derivater.[2]

Nordic ABMRediger

Nordic ABM er en liste for registrerte renteprodukter hvor Oslo Børs fastsetter reglene etter konsultasjon med markedsaktørene. Nordic ABM er ikke et regulert marked eller multilateral handelsfasilitet underlagt regulering i børsloven eller verdipapirhandelloven.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Oslo Børs. «Merkur Market». Besøkt 28. mars 2018. 
  2. ^ Oslo Børs. «Rules for trading on Oslo Connect». Besøkt 28. mars 2018. 
  3. ^ Oslo Børs. «Nordic ABM». Besøkt 28. mars 2018.