Børs og katedral

uttrykk

«Børs og katedral» er et uttrykk som brukes i forbindelse med problemstillinger hvor det står mellom å skaffe profitt og leve opp til andre idealer. Det brukes ofte i forbindelse med pressen og forlagsbransjen hvor man både skal gi en så riktig dekning av virkeligheten som mulig og lage et salgbart produkt.

Arkitekt Herman M. Backers urealiserte utkast til ny børsbygning ved Domkirken i Kristiania. Teknisk Ugeblad 6. februar 1902.

Uttrykket skal ha blitt introdusert på norsk av forleggeren Harald Grieg, Gyldendal; først i en tale og siden trykt i manuskript 1950. Grieg henfører sitatet til Thomas Carlyle.

Før uttrykket var kjent på norsk, holdt sammenstillingen av «børs og katedral» på å bli realisert i Oslo ved forrige århundreskifte, da Børs- og handelskomiteen i Kristiania i 1898 foreslo å rive basarene ved Oslo domkirke og bygge en ny børsbygning på tomten. Arkitekt Herman Major Backer fremla i 1901 tegninger til en børsbygning i nyrenessanse-stil. Den ble aldri oppført.

Wiktionary-logo-en.png
Wiktionary har ordbokoppføringer om børs og katedral