Børsens hovedliste

Børsens hovedliste ble tidligere brukt som betegnelse på alle selskapene som er var notert på Oslo Børs. Etter 2002 ble de noterte selskapene i stedet delt inn i industribaserte sektorer, i tillegg til at aksjene også klassifiseres etter likviditet.

Listestruktur og likviditetsinndelingRediger

Børsnoterte aksjer inndeles i segmenter etter aksjelikviditet. Det er et eget segment for børsnoterte egenkapitalbevis.

SegmenteneRediger

Børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis er inndelt i følgende segmenter:

OBX: Aksjene som utgjør OBX-utvalget, normalt 25 aksjer. OB Match: Øvrige aksjer med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt eller med mindre enn 10 handler, men da med godkjent likviditetsgarantist avtale. OB Standard: Aksjer med færre enn 10 handler pr dag i gjennomsnitt og ingen likviditetsgarantist avtale. OB Nye: Nylig noterte aksjer. OB Egenkapitalbevis: Noterte egenkapitalbevis.

Sektorklassifisering (GICS)Rediger

I tillegg til likviditetsinndelingen er selskaper notert på Oslo Børs klassifisert etter sektortilhørighet. Sammen med de øvrige børsene i NOREX Alliansen benyttes the Global Industry Classification Standard (GICS) som er utviklet og implementert av MSCI Barra og Standard & Poor’s. Klassifiseringen gjøres på 4 nivåer, der det er 10 sektorer, 24 industrigrupper, 62 bransjer og 132 undernivåer på bransjer. På børsens aksjesider på web er sektortilhørighet opplyst som en rubrikkopplysning pr selskap (nivå 1). I tillegg kan aksjene også sorteres etter sektortilhørighet på eget menypunkt.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger