Mølen naturreservat

naturreservat i Asker kommune

Mølen naturreservat er et naturreservat i Asker kommune, tidligere i Hurum kommune i Buskerud, som omfatter hele øya Mølen. Naturreservatet er 184 dekar stort, og ble oppretta 9. desember 1977.

Mølen
Moelen 07.jpg
Strandvegetasjon med strandkål
VerneformNaturreservat
Areal225,6 dekar
KommuneAsker
Opprettet09.12.1977

Mølen naturreservat
59°29′07″N 10°29′56″Ø
Mølen sett fra nordvest mot sørøst. Til venstre sees noen små holmer umiddelbart ut fra nordspissen av øya, mens selve Mølen er skogkledt.

Mølen naturreservat har stor botanisk artsrikdom. Dette skyldes både det varme klimaet og et kalkholdig jordsmonn. Berggrunnen på øya er gneis; innslaget av kalk i jordsmonnet skyldes skjellsand i marine avsetninger.

Det er mye varmekjær lauvskog på øya med blant annet alm og lind. På øya finnes blant annet misteltein og andre sjeldne arter som lodnefiol og fingerlerkespore. Av karplanter kan ellers nevnes sandrundbelg, slyngsøtvier, mørkkongslys, fuglevikke, øyentrøst, grøftesoleie, skaftmelde, strandmelde, linbendel, bergmynte, harekløver, strandkål, en stor bestand av lintorskemunn, samt dunkjempe, engforglemmegei, og en art av nattlysslekten. Det kan være så mye som 400 plantearter på øya.[1]

Nord, øst og sør øya er det store kolonier av sjøfugl. Her er det ferdselsforbud mellom 15. april og 15. juli. Det er en koloni av steinkobbe på Mølen og de nærmeste holmene og skjæra. Av fuglearter kan nevnes gråmåke og ærfugl, siland, gravand og storskarv. Sommerfugler krysser daglig over fra Hurumhalvøya sommerstid.

Mølen har også mye fin rullesteinstrand med rullestein fra hele Østlandet som isen har avsatt her.

ReferanserRediger

  1. ^ Buskeruds botanikk – Botanikk.no

Eksterne lenkerRediger