Liste over Oslos byråder

Wikimedia-listeartikkel
Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Oslo

Oslo rådhus
Kommunevalg

Oslo bystyre 2023–2027

Ordførere

Byrådsledere

Byråder

Oslo rådhus

Stortingsvalg

Stortingsrepresentanter 1814–1906

Stortingsrepresentanter 1907–1921

Stortingsrepresentanter 1922–1945

Stortingsrepresentanter 1945–

Komiteer

Helse- og sosialkomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen

Byutviklingskomiteen

Samferdsels- og miljøkomiteen

Finanskomiteen

Liste over Oslos byråder omfatter byråder i Oslo byråd. Oslo har hatt byråd siden reformen i 1986 som innførte et parlamentarisk system i byen. Byrådslederne omfattes ikke i denne listen, men har sin egen liste på liste over Oslos byrådsledere.

Finans rediger

Under Rune Gerhardsen (fra 1. januar 1992) het denne posten «finans og plan». Med Fritz Huitfeldt-byrådet fra 15. januar 1997 ble den igjen hetende «finans». Fra 1. mai 2003 het avdelingen «finans og utvikling», mens fra 21. august 2009 ble navnet igjen Byrådsavdeling for finans. I 2010 ble næringsområdet flyttet til Byrådsavdeling for finans som skiftet navn til Byrådsavdeling for finans og næring. Avdelingen fikk da to politiske ledere (byråder) – en for finans og en for næring. Etter valget i 2011 ble næringsområdet igjen skilt ut, slik at det kun er en byråd for finans i avdelingen.

Navn Fra Til Parti Merknader
Hans Svelland 5. februar
1986
1. januar
1988
H Var også byrådsleder
Michael Tetzschner 1. januar
1988
1. mars
1989
H Byrådets nestleder
Merete Johnson 1. mars
1989
28. mars
1990
H Byrådets nestleder
Trond B. Svendsen 28. mars
1990
12. september
1990
Frp
Sverre Frich jr. 12. september
1990
24. april
1991
Frp
Hans Andreas Limi 24. april
1991
1. januar
1992
Frp
Rune Bjerke 1. januar
1992
25. oktober
1995
Ap
Gro Balas 25. oktober
1995
15. januar
1997
Ap Byrådets nestleder
Heidi Larssen 15. januar
1997
27. oktober
1999
H
Audun Iversen 27. oktober
1999
13. desember
2002
H
André Støylen 13. desember
2002
17. desember
2007
H
Stian Berger Røsland 17. desember
2007
23. september
2009
H Overtok som byrådsleder
Kristin Vinje 29. september
2009
15. oktober
2013
H
Torger Ødegaard 15. oktober
2013
28. mars
2014[1]
H
Eirik Lae Solberg 3. april
2014
21. oktober
2015
H
Robert Steen 21. oktober
2015
23. oktober
2019
Ap
Einar Wilhelmsen 23. oktober
2019
25. oktober 2023 MDG Byrådets nestleder fra aug. 2021
Hallstein Bjercke 25. oktober
2023
V Byrådets nestleder

Byutvikling rediger

Under Rune Gerhardsen (1. januar 1992 – 15. januar 1997) het denne «kultur og byutvikling». Deretter het den «næring og byutvikling» frem til 2. februar 2004.

Navn Fra Til Parti Merknader
Michael Tetzschner 5. februar
1986
1. januar
1988
H Byrådets nestleder
Sigurd Østen 1. januar
1988
28. mars
1990
H
Sveinung Lunde 28. mars
1990
1. januar
1992
H Byrådets nestleder
Terje Kalheim 1. januar
1992
25. oktober
1995
SV Også ansvarlig for kultur
Harald Bekken 25. oktober
1995
15. januar
1997
Ap Også ansvarlig for kultur
Olaf Stene 15. januar
1997
27. oktober
1999
H Også ansvarlig for næring
Grete Horntvedt 27. oktober
1999
29. november
2000
H Også ansvarlig for næring. Byrådets nestleder
Ann Kathrine S. Tornås 29. november
2000
29. oktober
2003
KrF Også ansvarlig for næring
Grete Horntvedt 29. oktober
2003
27. september
2006
H Også ansvarlig for næring frem til 2. februar 2004
Peter N. Myhre 27. september
2006
16. oktober
2006
Frp Samtidig byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder
Merete Agerbak-Jensen 16. oktober
2006
23. september
2009
H
Bård Folke Fredriksen 29. september
2009
21. oktober
2015
H
Hanna Elise Marcussen 21. oktober
2015
25. oktober 2023 MDG Arild Hermstad (MDG) vikarierte fra 15.06.2020 til 09.03.2021 og 16.05.2023 til 25.10.2023
Rasmus Reinvang (MDG) vikarierte fra 09.03.2021 til 25.05.2021
James Stove Lorentzen 25. oktober 2023 H

Utdanning rediger

Under byrådet Svelland het denne «kultur og utdanning». Byrådet Tetzschner hadde en byråd for kultur og utdanning frem til 28. mars 1990, og deretter ingen egen utdanningsbyråd. Under Rune Gerhardsen het posten «barn og utdanning». Under Fritz Huitfeldt het posten «kultur og utdanning», og under Erling Lae het den det samme frem til 2. februar 2004 da posten skiftet navn til «barn og utdanning». Etter valget i 2011 ble kulturområdet skilt ut, og posten skiftet navn til «kunnskap og utdanning». Fra 2015 ble barnehagesektoren synliggjort bedre i et nytt navn, «oppvekst og kunnskap». I desember 2017 ble posten tilført ansvaret for barnevern, helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

Under Eirik Lae Solbergs ledelse fra høsten 2023 ble utdanning og Osloskolen vektlagt som et satsingsområde. Byråd Julie Midtgarden Remen fikk da eneansvar for utdanning. Barnevern ble flyttet til byråd for sosiale tjenester.[2][3]

Navn Fra Til Parti Merknader
Karin Holmsen 5. februar
1986
28. mars
1990
H Byråd for kultur og utdanning
Robert Wright 28. mars
1990
1. januar
1992
KrF Byråd for kultur og utdanning
Hanne Harlem 1. januar
1992
1. september
1993
Ap Byråd for barn og utdanning
Gro Balas 1. september
1993
25. oktober
1995
Ap Byråd for barn og utdanning, Byrådets nestleder
Signe Horn 25. oktober
1995
20. oktober
1996
Ap Byråd for barn og utdanning
Torild Lien Utvik 20. oktober
1996
15. januar
1997
Ap Byråd for barn og utdanning, samtidig byråd for arbeid og sosiale tjenester
Grete Horntvedt 15. januar
1997
27. oktober
1999
H Byråd for kultur og utdanning, Byrådets nestleder
Bård Folke Fredriksen 15. januar
1997
29. november
2000
H Byråd for kultur og utdanning
Trine Skei Grande 29. november
2000
7. november
2001
V Byråd for kultur og utdanning
Kjell Veivåg 7. november
2001
29. oktober
2003
V Byråd for kultur og utdanning
Torger Ødegaard 29. oktober
2003
23. september
2009
H Byråd for kultur og utdanning frem til 2. februar 2004, deretter Byråd for barn og utdanning
Torger Ødegaard 29. september
2009
15. oktober
2013
H Byråd for kunnskap og utdanning fra 24. oktober 2011
Anniken Hauglie 15. oktober
2013
21. oktober
2015
H Byråd for kunnskap og utdanning
Kristin Vinje (H) vikar fra 04.08.2015
Tone Tellevik Dahl 21. oktober
2015
19. desember
2017
Ap Byråd for oppvekst og kunnskap
Inga Marte Thorkildsen 19. desember
2017
19. oktober 2021 SV Byråd for oppvekst og kunnskap
Sunniva Holmås Eidsvoll 19. oktober
2021
25. oktober 2023 SV Byråd for oppvekst og kunnskap[4]
Julie Midtgarden Remen 25. oktober
2023
H Byråd for utdanning

Samferdsel, miljø og næring rediger

Denne byrådsposten eksisterte under navnet «samferdsel» frem til 17. august 1988, da den kom innunder posten «teknisk». Den gjenoppstod som «miljø og samferdsel» 1. januar 1992. I 2009 ble navnet endret til «samferdsel, miljø og næring». Etter valget i 2011 skiftet posten navn og ble igjen «miljø og samferdsel».

Navn Fra Til Parti Merknader
Nina Heggelund 5. februar
1986
17. november
1986
H
Sveinung Lunde 17. november
1986
1. januar
1988
H
Merete Johnson 1. januar
1988
17. august
1988
H
Raymond Johansen 1. januar
1992
25. oktober
1995
SV
Steinar Saghaug 25. oktober
1995
15. januar
1997
Ap
Kari E. Eliassen 15. januar
1997
18. mars
1998
H
Merete Agerbak-Jensen 18. mars
1998
29. november
2000
H
Hilde Barstad 29. november
2000
29. oktober
2003
H Byrådets nestleder fra 13. desember 2002
Peter N. Myhre 29. oktober
2003
25. februar
2009
Frp Byrådets nestleder
Jøran Kallmyr 25. februar
2009
23. september
2009
Frp
Jøran Kallmyr 29. september
2009
26. september
2011
Frp
Ola Elvestuen 24. oktober
2011
15. oktober
2013
V Byråd for miljø og samferdsel. Byrådets nestleder
Guri Melby 15. oktober
2013
21. oktober
2015
V Byråd for miljø og samferdsel
Lan Marie Nguyen Berg 21. oktober
2015
18. juni 2021[5] MDG Byråd for miljø og samferdsel. Byrådets nestleder
Arild Hermstad (MDG) vikar fra 11.04.2019 til 15.07.2019 og fra 02.01.2020 til 03.08.2020
Hanna E. Marcussen 18. juni 2021[5] 24. juni 2021 MDG Byråd for miljø og samferdsel.
Sirin Hellvin Stav 24. juni 2021 25. oktober 2023 MDG Byråd for miljø og samferdsel.
Marit Kristine Vea 25. oktober 2023 V Byråd for miljø og samferdsel

Helse rediger

Denne posten het «helse og sosial» frem til 17. august 1988. Den het deretter «helse» frem til 1. januar 1992. Under Rune Gerhardsen het posten «helse og eldre». Fra 15. januar 1997 het posten «helse og sykehus», og fra 1. januar 2002 «helse og barnevern». Siden 16. oktober 2002 har det ikke vært noen egen byrådspost for helse.

Under Eirik Lae Solbergs ledelse fra høsten 2023 ble fagfeltet igjen samlet under fellesbenevnelsen «helse».[2][3]

Navn Fra Til Parti Merknader
Ole B. Hovind 5. februar
1986
17. august
1988
H
Eirik Moen 17. august
1988
1. januar
1992
H
Gro Balas 1. januar
1992
1. september
1993
Ap Byrådets nestleder
Kirsten Rytter 1. september
1993
22. juni
1994
Ap
Vivi Lassen 22. juni
1994
25. oktober
1995
SV
Odd Bakken 25. oktober
1995
15. januar
1997
Ap
Anne Herseth 15. januar
1997
29. mai
2000
H
Erling Lae 29. mai
2000
14. juni
2000
H Samtidig byråd for eldre og bydelene
Ellen Chr. Christiansen 14. juni
2000
16. oktober
2002
H Også ansvarlig for sykehus frem til 1. januar 2002, deretter barnevern
Saliba Andreas Korkunc 25. oktober 2023 H Byråd for helse

Eldre, helse og arbeid rediger

Denne posten het bare «bydelene» i byrådene til Hans Svelland og Michael Tetzschner. Den eksisterte ikke under Rune Gerhardsen, men gjenoppstod som «eldre og bydelene» da Høyre tok tilbake byrådsmakten i 1997. Posten forsvant 16. oktober 2002. Etter valget i 2011 gjenoppsto posten igjen som «eldre». Fra 2015 het posten «eldre, helse og sosiale tjenester».

I desember 2017 ble integrerings- og mangfoldarbeidet flyttet fra byrådsavdeling for næring og eierskap til byrådsavdeling for helse, eldre og sosiale tjenester, som samtidig skiftet navn til eldre, helse og arbeid. I samme omgang ble barnevern, helsestasjoner og skolehelsetjeneste flyttet over til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Fra oktober 2019 var det to byråder i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. 11. juni 2020 ble avdelingen delt i to: Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (se nedenfor) og Byrådsavdeling for eldre, helse og innbyggertjenester.

Under Eirik Lae Solbergs ledelse fra høsten 2023 ble fagfeltet igjen samlet under fellesbenevnelsen «helse».[2][3]

Navn Fra Til Parti Merknader
Merete Johnson 17. august
1988
1. mars
1989
H
Fritz Huitfeldt 1. mars
1989
28. mars
1990
H
Ellen Chr. Christiansen 28. mars
1990
1. januar
1992
Frp
Erling Lae 15. januar
1997
29. november
2000
H
Bård Folke Fredriksen 29. november
2000
26. september
2001
H
Torger Ødegaard 26. september
2001
16. oktober
2002
H
Aud Kvalbein 24. oktober
2011
21. oktober
2015
KrF
Inga Marte Thorkildsen 21. oktober
2015
19. desember
2017
SV
Tone Tellevik Dahl 19. desember
2017
23. oktober
2019
Ap
Robert Steen 23. oktober
2019
9. februar
2023
Ap Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
Marthe Scharning Lund 9. februar
2023
25. oktober 2023 Ap Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Sosiale tjenester rediger

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester ble opprettet 11. juni 2020 ved utskilling av fagområdet fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, som i en periode hadde hatt to byråder.

Navn Fra Til Parti Merknader
Omar Samy Gamal 23. oktober
2019
11. juni
2020
SV Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold
Rina Mariann Hansen 11. juni
2020
9. februar
2023
Ap
Usman Mushtaq 9. februar
2023
25. oktober 2023 Ap
Julianne Ferskaug 25. oktober
2023
V Byråd for sosiale tjenester

Kultur, idrett og frivillighet rediger

Posten ble opprettet etter valget i 2015 med Rina Mariann Hansen (Ap) som første byråd. Under Eirik Lae Solbergs ledelse fra høsten 2023 ble kulturområdet samlet under en byråd for kultur og næring.[6][7]

Navn Fra Til Parti Merknader
Rina Mariann Hansen 21. oktober
2015
11. juni
2020
Ap
Omar Samy Gamal 11. juni
2020
25. oktober 2023 SV

Velferd og sosiale tjenester rediger

Denne posten oppstod 16. oktober 2002, som erstatning for vervet som helsebyråd. Avdelingen skiftet navn til «eldre og sosiale tjenester» 29. september 2009. Etter valget i 2011 ble posten «eldre» skilt ut til en egen byråd. Den andre posten fikk navnet «helse og sosiale tjenester».

Navn Fra Til Parti Merknader
Torger Ødegaard 16. oktober
2002
29. oktober
2003
H
Margaret Eckbo 29. oktober
2003
18. januar
2006
Frp
Sylvi Listhaug 18. januar
2006
15. august
2008 (fødselspermisjon)
Frp
Jøran Kallmyr 15. august
2008
25. februar
2009
Frp Konstituert
Sylvi Listhaug 25. februar
2009
23. september
2009
Frp Byrådets nestleder
Sylvi Listhaug 29. september
2009
26. september
2011
Frp Byrådets nestleder Byråd for helse og eldre
Anniken Hauglie 25. januar
2010
15. oktober
2013
H Byråd for helse og sosiale tjenester
Øystein Eriksen Søreide 15. oktober
2013
21. oktober
2015
H Byråd for helse og sosiale tjenester

Næring og eierskap rediger

Under Rune Gerhardsen het denne byrådsposten «næringsutvikling». Med Fritz Huitfeldt ble næring liggende under byutvikling, se denne seksjonen for detaljer. Fra 2. februar 2004 har næring ligget under «næring og kultur», som er tatt med i næringsseksjonen i denne listen. I 2010 ble næringsområdet flyttet til Byrådsavdeling for finans som skiftet navn til Byrådsavdeling for finans og næring. Avdelingen fikk da to byråder, en for finans og en for næring. Etter valget i 2011 ble næringsområdet skilt ut og lagt sammen med kulturområdet til en ny post, «kultur og næring». Posten het «næring og eierskap» fra 2015. I desember 2017 ble integrerings- og mangfoldsarbeidet flyttet ut av denne avdelingen.

Høsten 2023 ble kulturområdet igjen samlet under en byråd for kultur og næring.[8][9]

Navn Fra Til Parti Merknader
Per Klausen 1. januar
1992
22. juni
1994
Ap
Kaare Sandegren 22. juni
1994
15. januar
1997
Ap
Anette Wiig Bryn 2. februar
2004
17. august
2009
Frp Også ansvarlig for kultur
Øystein Sjøtveit 25. januar
2010
26. september
2011
Frp
Hallstein Bjercke 24. oktober
2011
21. oktober
2015
V Byråd for kultur og næring
Anne Siri Koksrud Bekkelund (V) vikar fra 13.10.2014 til 19.01.2015
Geir Lippestad 21. oktober
2015
19. desember
2017
Ap Byråd for næring og eierskap
Kjetil Lund 19. desember
2017
28. februar
2019
Ap Byråd for næring og eierskap
Marthe Scharning Lund 28. februar
2019
23. oktober
2019
Ap Byråd for næring og eierskap
Victoria Marie Evensen 23. oktober
2019
9. februar
2023
Ap Byråd for næring og eierskap
Vegar Andersen (Ap) vikar fra 24.10.2019 til 02.01.2020
Rina Mariann Hansen 9. februar
2023
25. oktober 2023 Ap Byråd for næring og eierskap
Anita Leirvik North 25. oktober 2023 H Byråd for kultur og næring

Teknisk rediger

Denne byrådsposten eksisterte i byrådene Svelland og Tetzschner, frem til 1. januar 1992.

Navn Fra Til Parti Merknader
Jo Frisch 5. februar
1986
1. januar
1988
H
Eirik Moen 1. januar
1988
17. august
1988
H
Leif Nybø 17. august
1988
28. mars
1990
H
Merete Johnson 28. mars
1990
1. januar
1992
H

Arbeid og sosiale tjenester rediger

Denne posten eksisterte kun i byrådet til Rune Gerhardsen 1992-1997.

Navn Fra Til Parti Merknader
Liss Schanke 1. januar
1992
30. september
1992
SV
Vivi Lassen 30. september
1992
22. juni
1994
SV
Torild Lien Utvik 22. juni
1994
15. januar
1997
Ap

Service- og organisasjonsutvikling rediger

Denne posten eksisterte i perioden 2. februar 2000 til 16. oktober 2002.

Navn Fra Til Parti Merknader
Hilde Barstad 2. februar
2000
29. november
2000
H
Robert Wright 29. november
2000
16. oktober
2002
KrF

Administrasjon og personal rediger

Denne byrådsposten eksisterte bare frem til 1. januar 1988.

Navn Fra Til Parti Merknader
Ingeborg Midttun 5. februar
1986
1. januar
1988
H

Noter rediger

  1. ^ Hallstein Bjercke fungerte som finansbyråd i perioden mellom Ødegaards avgang og Solbergs tiltredelse.
  2. ^ a b c nrk.no (25. oktober 2023): Her er Oslos nye byråd besøkt 25. oktober 2023.
  3. ^ a b c utdanningsnytt.no (25. oktober 2023): Julie Midtgarden Remen (H) blir ny byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo besøkt 25. oktober 2023.
  4. ^ NRK (19. oktober 2021). «Inga Marte Thorkildsen går av som skolebyråd». NRK. Besøkt 19. oktober 2021. 
  5. ^ a b 18. juni 2021 kl. 13:33 Overtar for Lan Marie Berg. NRK. Besøkt 19. juni 2021
  6. ^ nrk.no (25. oktober 2023): Her er Oslos nye byråd besøkt 25. oktober 2023.
  7. ^ utdanningsnytt.no (25. oktober 2023): Julie Midtgarden Remen (H) blir ny byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo besøkt 25. oktober 2023.
  8. ^ nrk.no (25. oktober 2023): Her er Oslos nye byråd besøkt 25. oktober 2023.
  9. ^ utdanningsnytt.no (25. oktober 2023): Julie Midtgarden Remen (H) blir ny byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo besøkt 25. oktober 2023.
Autoritetsdata