Liste over stortingsrepresentanter for Oslo 1907–1921

Wikimedia-listeartikkel

Liste over stortingsrepresentanter for Oslo 1907–1921 dekker alle som representerte Christiania (Oslo) på Stortinget mellom 1907 og 1921.

kart over Oslo med grenser mellom valgkretsene
Ved fem stortingsvalg ble representantene valgt fra hver sin enmannskrets. Oslo besto av fem valgkretser.
Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Oslo

Oslo rådhus
Kommunevalg

Oslo bystyre 2023–2027

Ordførere

Byrådsledere

Byråder

Oslo rådhus

Stortingsvalg

Stortingsrepresentanter 1814–1906

Stortingsrepresentanter 1907–1921

Stortingsrepresentanter 1922–1945

Stortingsrepresentanter 1945–

Komiteer

Helse- og sosialkomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen

Byutviklingskomiteen

Samferdsels- og miljøkomiteen

Finanskomiteen

I disse årene var valgordningen i Norge slik at stortingsrepresentanter ble valgt i enmannskretser, og en kandidat trengte 50 % av stemmene for å bli valgt.

Den såkalte bondeparagrafen og Christianias sterke vekst hadde gjort at byen var kraftig underrepresentert på Stortinget. Med kun 4 av 114 stortingsmenn kom det stadig krav om at byen måtte få bedre representasjon, og i 1902 kom saken for første gang til Kristiania formannskap. Stortinget var imidlertid lite interessert i å gi byen flere representanter, da dette var antatt å tjene Høyre.[1]

Stortinget vedtok å innføre direkte valg i enmannskretser i 1905, og da ordningen trådte i kraft ved valget året etter ble byen delt inn i fem nummererte kretser:

  1. Oslo
  2. Grünerløkken
  3. Gamle Aker
  4. Hammersborg
  5. Uranienborg

Ordningen med enmannskretser favoriserte de store partiene, og resultatene ble relativt forutsigbare. Arbeiderpartiet vant i alle år de to østkant-kretsene, mens Høyre (og samarbeidspartnerne i Frisinnede Venstre/Samlingspartiet) fikk de tre øvrige.[1]

Liste over stortingsrepresentanter for Oslo 1907–1921

rediger

Listen omfatter ikke vararepresentanter (suppleanter).

Navn Valgkrets Parti Periode(r)
Nilssen, MagnusMagnus Nilssen 1. Oslo Arbeiderpartiet 1907–1909, 1910–1912, 1913–1915, 1916–1918, 1919–1921
Knudsen, Christian HoltermannChristian Holtermann Knudsen 2. Grünerløkken Arbeiderpartiet 1907–1909, 1910–1912, 1913–1915
Lian, Ole O.Ole O. Lian 2. Grünerløkken Arbeiderpartiet 1916–1918, 1919–1921
Bratlie, JensJens Bratlie 3. Gamle Aker, 5. Uranienborg Høyre 1907–1909, 1910–1912 (Gamle Aker), 1916–1918 (Uranienborg)
Halvorsen, Otto B.Otto B. Halvorsen 3. Gamle Aker Høyre 1916–1918, 1919–1921
Olsen Malm, OleOle Olsen Malm 4. Hammersborg Samlingspartiet 1907–1909
Holst, Johan ThroneJohan Throne Holst 4. Hammersborg Frisinnede Venstre 1910–1912
Rustad, OlafOlaf Rustad 4. Hammersborg Høyre 1913–1915, 1916–1918, 1919–1921
Stang d.y., FredrikFredrik Stang d.y. 5. Uranienborg Samlingspartiet 1907–1909
Leegaard, MichaelMichael Leegaard 5. Uranienborg Høyre 1910–1912
Ustvedt, Nils YngvarNils Yngvar Ustvedt 5. Uranienborg Høyre 1913–1915
Hambro, C.J.C.J. Hambro 5. Uranienborg Høyre 1919–1921

Valgresultater for 1. krets, Oslo

rediger
Valgår Socialistene Samlingspartiet Venstre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[2] 3 208 57,3% 1 708 30,5% 567 10,1%
1909[3] 5 728 57,5% 2 992(H og FV) 30,0% 1 214 12,2%
1912[4] 5 386 46,5% 5 995 51,0% 2 353(H) 20,3% 1 585 13,6% 602 5,2% 384 3,3%
3 206* 27,7% 3 740* 32,0%
1915[5] 9 281 68,6% 3 236(FV og H) 23,9% 992 7,3%
1918[6] 8 635 56,6% 6 162(H) 40,4% 394 2,6%

Valgresultater for 2. krets, Grünerløkken

rediger
Valgår Socialistene Samlingspartiet Venstre Andre
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[2] 2 563 50,7% 1 595 31,6% 876 17,3%
1909[3] 5 353 58,2% 2 646(FV og H) 28,8% 980 10,7%
196 2,1%
1912[4] 6 726 69,2% 2 043(H) 21,0% 900 9,3%
1915[5] 8 668 69,2% 2 886(H og FV) 23,1% 941 7,5%
1918[6] 7 807 53,0% 4 002(H) 27,2% 375 2,5% 2 500(Uavh.*) 17,0%*

Valgresultater for 3. krets, Gamle Aker

rediger
Valgår Socialistene Samlingspartiet Venstre Andre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[2] 1 988 31,5% 3 276 51,9% 1 028 16,3%
1909[3] 4 400 35,0% 6 455(H og FV) 51,4% 1 673 13,3%
1912[4] 6 155 41,4% 7 161 46,0% 6 758(H) 45,4% 7 223 46,4% 1 868 12,6% 1 174 7,5%
1915[5] 7 953 37,5% 11 458(H og FV) 54,0% 1 741 8,2%
1918[6] 7 567 32,4% 14 712(H) 62,9% 882 3,8% 172(Kv**) 0,7%

Valgresultater for 4. krets, Hammersborg

rediger
Valgår Socialistene Samlingspartiet Venstre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[2] 1 539 27,8% 3 074 55,4% 918 16,6%
1909[3] 2 521 26,8% 5 141(FV og H) 54,6% 1 736 18,4%
1912[4] 3 988 38,7% 4 779 43,5% 4 957(H) 48,1% 5 235 47,7% 1 327 12,9% 969 8,8%
1915[5] 5 527 40,3% 7 105(H og FV) 51,8% 1 039 7,6%
1918[6] 4 618 33,3% 8 784(H) 63,4% 417 3,0%

Valgresultater for 5. krets, Uranienborg

rediger
Valgår Socialistene Samlingspartiet Venstre Andre
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[2] 594 11,4% 4 172 80,2% 406 7,8%
1909[3] 1 093 9,9% 9 062(H og FV) 81,9% 869 7,8%
1912[4] 1 544 13,9% 8 543(H) 76,9% 865 7,8%
81(FV) 0,7%
1915[5] 1 888 11,8% 12 960(H og FV) 80,9% 1 138 7,1%
1918[6] 1 504 8,8% 14 501(H) 81,2% 527 3,1% 414(Kv**) 2,4%

*Alfred Eriksen

**Kvindelig Vælgerforening

Referanser

rediger