Kari Eidsvåg Wærness (født 13. januar 1939 i Leknes) er en norsk sosiolog og professor emerita ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hun har hovedsakelig jobbet med feltet kvinneforskning, familieforskning og omsorgsforskning, og var en del av kvinneforskningsmiljøet Helga Hernes bygget opp i 1970-årene. Hun er utdannet med hovedfag (cand.polit.) i sosiologi.

Kari Wærness
Født13. jan. 1939Rediger på Wikidata (84 år)
Leknes
Beskjeftigelse
Utdannet vedUniversitetet i Bergen
NasjonalitetNorge
Medlem avNorsk Kvinnesaksforening
UtmerkelserNorsk sosiologforenings hederspris (2008)
Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden[1]

Hun ble i 2017 utnevnt til ridder av St. Olavs orden.[2]

Karriere Rediger

Wærness ble i 1963 cand. mag. med realfag fra Universitetet i Bergen. Etter å ha arbeidet ved gymnaset i Mosjøen i årene 19631969 fortsatte hun sin utdannelse og tok i 1972 hovedfag i sosiologi med oppgaven Verdikonflikter ved realisering av sosiale hjelpetiltak for enslige mødre. I 1977 ble Wærness amanuensis ved sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. I årene 19811982 var Wærness tilknyttet Arbetslivscentrum i Stockholm. Wærness ble i 1987 førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hun var i 1988 tilknyttet University of Lancaster. Fra 1986 til 1988 var hun prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, og fra 1988 til 1990 var hun bestyrer for sosiologisk institutt ved samme universitet.

Wærness' forskning handler hovedsakelig om familie, omsorgsspørsmål og aldring. Fra 1989 til 1994 ledet Wærness Forskningsrådets programutvalg for kvinnestudier i samfunnsvitenskapene og fra 1999 til 2005 var hun forskningsleder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Hun var norsk koordinator i prosjektet Globalisation and Changes in the Cultures of Survival and Care: the Case of Ghana.

Wærness var medlem av Verdikommisjonen (19982001). Wærness ble i 2004 utnevnt til æresdoktor ved Uppsala universitet. I 2008 ble Wærness tildelt Norsk sosiologforenings hederspris for sitt arbeid innen kvinneforskningen i Bergen.

Bibliografi (utvalg) Rediger

 • Knud Knudsen og Kari Wærness: «National Context and Spouses' Housework in 34 Countries», Archives Europeennes de Sociologie, 2008
 • Knud Knudsen og Kari Wærness: «Må husarbeidet avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?», i Odd Gåsdal, Trond Løyning og Johs. Hjellbrekke (red.): Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo, Bergen: Fagbokforlaget, 2007
 • Kari Wærness: «How modernization has changed the context of caring for the terminally ill and dying», i Strength in Broken Places. Marginalisation and Empowerment, Oslo: Unipub forlag, 2007.
 • Kari Wærness: «Omsorg i et globalt perspektiv», i Social omsorg i socialt arbete, Malmø: Gleerups Utbildning, 2007.
 • Kirsten Thorsen og Kari Wærness (red.): Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten, 2. utgave, Oslo: Pensumtjeneste, 2006
 • Janne Bjorheim Bøe og Kari Wærness: «"Vi vil vel være prototypen på likestilt økonomi". Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold», Sosiologisk Tidsskrift, 2005
 • Therese Marie Andrews og Kari Wærness: «Deprofesjonalisering av helsesøsteryrket?», Sosiologisk Tidsskrift, 2004
 • Kari Wærness: «Familien og helsetjenesten i den senmoderne velferdsstat», i Berit Støre Brinchmann (red.): Bære hverandres byrder. Pårørende i sykepleien, Bergen: Fagbokforlaget, 2002
 • Nina Berven, May-Linda Magnussen og Kari Wærness: «Kontantstøttereformen: En ideologisk vending i familiepolitikken», Tidsskrift for velferdsforskning, 2001
 • Knud Knudsen og Kari Wærness: «Kontant evaluering», Tidsskrift for velferdsforskning, 2001
 • Knud Knudsen og Kari Wærness: «National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers' Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway», Acta Sociologica, 2001
 • Kari Wærness, Ritva Gough og Lise Widding Isaksen: Hvem er hjemme? Essays om hverdagslivets sosiologi, Bergen: Fagbokforlaget, 2000
 • Inger Hilde Nordhus, Lise Widding Isaksen og Kari Wærness: De fleste gamle er kvinner. Eldreomsorg fra et kvinneperspektiv, Oslo : Universitetsforlaget, 1994
 • Kari Martinsen og Kari Wærness: Pleie uten omsorg? Norsk sykepleie mellom pasient og profesjon, Oslo: Pax, 1991
 • Kari Wærness: «Integrasjon og nærmiljø: Velferdspolitiske dilemmaer», i Lars Alldén, Natalie Rogoff Ramsøy og Mariken Vaa (red.): Det norske samfunn, Oslo: Gyldendal, 1986
 • Stein Ringen og Kari Wærness (red.): Sosialpolitikk i 1980-åra. Artikler om fordeling og omsorg i en overgangstid, Oslo: Gyldendal, 1982
 • Kari Wærness: Kvinneperspektiver på sosialpolitikken, Oslo: Universitetsforlaget, 1982
 • Jon Eivind Kolberg og Kari Wærness (red.): Trygd og samfunn: Nytt syn på samspillet mellom trygdeordninger og samfunnsutvikling, Oslo: Universitetsforlaget, 1979

Referanser Rediger

 1. ^ www.uib.no[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ «Kari E. Wærness utnevnt til ridder». Universitetet i Bergen. 10. november 2017. Besøkt 26. januar 2019. 

Eksterne lenker Rediger