Jørgen von Ansbach

borgermester i Skien

Jørgen von Ansbach (født visstnok 1510 i Tyskland og død trolig 1591 i Skien) var en innvandret bergverkskyndig, norsk forretningsmann og senere borgermester i Skien. Hans etterkommere dominerte, særlig på 1600-tallet, trelasthandelen i Skien.

Han kom ca. 1540 som bergverksforvalter til Skien i forbindelse med kong Christian 3.'s mislykte forsøk på å etablere bergverksindustri i Bratsberg. Han organiserte arbeidet med å lage vannrenner fra Hjellevannet til Skienselva, slik at vannet kunne drive oppgangssager. I løpet av noen år ble det etablert 12 sagbruk og trelasthandelen tok seg kraftig opp i Skien.

Jørgen von Ansbach ervervet selv sagbruk og en rekke eiendommer i byen og distriktet. Han var en stor trelasthandler og ble i 1568 borgermester i Skien. Hans betydelige formue ble arvet av de fem døtrene hans. De fikk en rekke etterkommere som oppnådde stor makt og rikdom i Skien og Grenlandsdistriktet, bl.a. som trelasthandlere, bruks- og godseiere samt borgermestere og rådmenn. Blant etterkommerne er Hans Iversen, lagmannen Claus Andersen, dennes datter Anne ClausdatterBorgestad gård og det meste av slekten Paus etter midten av 1600-tallet, og gjennom denne slekten bl.a. Henrik Ibsen.

Jørgen von Ansbachs ektefelles navn er ikke kjent, men Øystein Rian antar at hun «må ha vært av en gammel velstående norsk ætt».[1]

Nærmeste etterkommere rediger

Nærmeste etterkommere (utvalg)
Treliste
 • Jørgen von Ansbach (død ca. 1591)
  • Margrethe Jørgensdatter von Ansbach (død ca. 1622), gift med trelasthandler, brukseier og rådmann i Skien Iver Christensen (se Morland) (død 1622)
   • Gjert Iversen (ca. 1600–1657), kjøpmann i Skien
   • Anne Iversdatter (1605–1642), gift med trelasthandler, brukseier og rådmann i Skien Cornelius Jansen Trinepol (1611–1678)
   • Hans Iversen (1617–1668), trelasthandler, godseier og Skiens rikeste mann i sin levetid
    • Iver Hansen (ca. 1645–1693), godseier og lagmann i Skien, gift med Maren Clausdatter (1659–1716), datter av lagmann Claus Andersen og søster av Anne Clausdatter
    • Gerhard (Gjert) Hansen (1652–1733), trelasthandler, skipsreder og rådmann i Skien, gift med Mechtele Mathiesen
  • Karen Jørgensdatter von Ansbach (død 1618), gift først med brukseier Søfren Nielsen (ca. 1540–1585) og siden med lagmann i Skien Engel Jensen
   • Femja (Eufemia) Søfrensdatter (ca. 1570), gift med Christen Rytter og siden med Giert Jansen Hollender
   • Anna Engelsdatter (1584–1660), gift først med Jan Corneliussen Trinepol og siden med Claus Køster
    • Karen Clausdatter Køster (1620–1686), gift med Giert Jansen Trinepol (1605)
    • Claus Clausen Køster (–1658), gift med Inger Pedersdatter Paus
   • Henrik Engelsen (1587), trelasthandler i Skien
   • Maren Engelsdatter (1595–1660), gift med godseier Henrik Jacobsen Friis
   • Lazarus Engelsen (–ca. 1643), godseier, gift med Helvig Nielsdatter Friis
  • Maren Jørgensdatter von Ansbach, gift først med Paul Brodersen og siden med rådmann i Skien Claus Jørgensen Niemann (ca. 1560–1612)
   • Claus Clausen Niemann, rådmann i Skien
  • (?) Jørgensdatter von Ansbach, gift med lagmann i Oslo Peder Jørgensen

Litteratur rediger

 • Ivar Seierstad: Skiens historie. Bind I fra 1184 til ca 1814, Skien 1958, side 129-130 m.fl.
 • Øystein Rian: Bratsberg på 1600-tallet. Stat og samfunn i symbiose og konflikt.Oslo 1997, side 109-110 m.fl.
 • S. H. Finne-Grønn: «Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slegten Klouman». Norsk Personalhistorisk Tidsskrift vol. 1 (1910) s. 357
 • Anders Bjønnes m.fl. (redaktører): Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2010, side 100 med tegning av et segl som han brukte 24. mai 1591, men som har forbokstavene I M i seglet og derfor kan ha tilhørt en annen person.

Referanser rediger

 1. ^ Øystein Rian, Bratsberg på 1600-tallet : stat og samfunn i symbiose og konflikt, s. 109, Universitetsforlaget, 1997