Engel Jensen (muligens født ca. 1550–60, død ca. 1635 i Grimstad) var en norsk sagbrukseier og rådmann, borgermester og lagmann i Skien. Han var gift i første ekteskap med enken etter sagbrukseier Søren Nielssen i Skien og i andre ekteskap med Karen Jørgensdatter von Ansbach, datter av Jørgen von Ansbach. I dette ekteskapet var han far til kjøpmann Lazarus Engelssen i Skien (f. ca. 1591) og Maren Engelsdatter, gift med godseier og skipshandler Henrik Jacobsen Friis (d. 1665).

Engel bosatte seg på Skaregrøms jord i Grimstad ca. 1615 etter at han ble avsatt på grunn av vilkårlig embedsførsel. Han eide fem huder i Skaregrøm og hadde også gods i Molland.

Litteratur rediger