Iver Christensen (død 1622) var en norsk trelasthandler og brukseier fra Telemark. Han er antatt å være sønn av prest i Øvre Telemark Christen Jacobsen, og han tilhørte dermed sannsynligvis slekten som også er kjent under navnet Morland. Han er nevnt i 1585 og var da fogd i Øvre Telemark. I 1596 var han blitt rådmann i Skien og han nevnes også som rådmann i 1606 og 1609. Han drev sagbruk på Gjemsø kloster og en betydelig trelasthandel. Iver Christensen var gift med Margrethe Jørgensdatter von Ansbach og var dermed svigersønn til Jørgen von Ansbach. Iver Christensen var bl.a. far til trelasthandler og godseier Hans Iversen (1617–1668), som var Skiens rikeste mann i sin levetid, og farfar til godseier og lagmann i Skien Iver Hansen (ca. 1645–1693), som var gift med en søster av Anne Clausdatter.[1][2] Blant Iver Christensens etterkommere er Henrik Ibsen.

Referanser

rediger
  1. ^ S. H. Finne-Grønn: «Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slegten Klouman». Norsk Personalhistorisk Tidsskrift vol. 1 (1910) s. 357
  2. ^ Øystein Rian, Bratsberg på 1600-tallet: stat og samfunn i symbiose og konflikt, s. 109, Universitetsforlaget, 1997