Hektor var i gresk mytologi en helt, den tapreste av alle trojanere under grekernes beleiring av bystaten Troja. Han var sønn av kong Priamos og hans hustru Hekabe. Hektor var gift med Andromakhe og de hadde en sønn som het Astyanax.

Hektor blir båret tilbake til Troja
Se også Hvalfangerselskabet Hektor

Hektor i den trojanske krigRediger

Hektor var general i Troja, og hadde en viktig rolle i Trojas strategiske utgangspunkter. Hektors bror Paris hadde brakt Helena av Sparta tilbake til Troja, og Hektor ville ikke delta i en konflikt hans bror hadde skapt. Dette endret seg derimot da Paris utfordret Menelaos, Agamemnons bror, til tvekamp utenfor Trojas murer. Da Menelaos blir såret av en pil sendt av en trojansk bueskytter på kommando fra Afrodite, starter slaget mellom de allierte grekerne og trojanerne. Hektor blir tvunget til kamp, og møter Ajax, en av grekernes store krigere, i en kamp som varer et døgn. Senere i slaget fortsetter Hektor å utmerke seg og skaper frykt blant grekerne.

Homer skildrer i Iliaden hvordan grekeren Patroklus hadde iført seg sin fetter og elsker Akilles' rustning og gått med i slaget. Akilles nektet på dette tidspunktet i slaget å slåss personlig, men han går med på å la Patroklus kjempe i hans sted i hans rustning (i amerikanske historebøker står det imidlertid at Patroklus tok Akilles' rustning uten lov). Hektor drepte Patroklus i den tro at det var Akilles han tok livet av, og Akilles ble rasende da han fikk vite dette. Akilles svor hevn over Patroklus. Han lyktes i å drepe Hektor, og slepte deretter Hektors lik etter vognen sin rundt Trojas murer. Kong Priamos bønnfalt grekerne om å få sin sønns lik utlevert, og fikk til slutt gravlegge sønnen slik det sømmet seg en trojansk kongssønn.

Hektors navnRediger

Navnet Hektor betød "mester over hestene" i Troja. Hektor skal ha hatt et godt forhold til hester, og var viden kjent for å temme dyr i Troja.

Hektor i litteratur og filmRediger

Hektor er en sentral skikkelse i Homers Iliaden.

I Ludovico Ariostos Orlando Furioso heter det at Karl den stores ridder Roland var eier av sverdet Durendal, som opprinnelig skulle ha tilhørt Hektor av Troja.

Hektor er også sentral i filmen Troja fra 2004, der han blir spilt av Eric Bana.