Troilus og Kressida

Skuespill av William Shakespeare

Troilus og Kressida (engelsk: Troilus and Cressida) er et skuespill av William Shakespeare skrevet i 1602, med handling fra trojanerkrigen. Det er ikke en konvensjonell tragedie idet protagonisten Troilus ikke dør, men det slutter med en svært nedstemt sekvens om Hektors død utenfor Troja og ødeleggelsen av kjærligheten mellom Troilus og Kressida. Tonen i stykket veksler mellom vill komedie og mørk tragedie, og mange har hatt vanskelig for å forstå hvordan man skal oppfatte figurene. Flere karakteristiske elementer i stykket har blitt sett som moderne, det vil si forut for sin tid litteratur- og teaterhistorisk sett.

Troilus og Kressida
orig. The Famous Historie of Troylus and Cresseid
Troilus and Cressida.JPG
Forfatter(e)William Shakespeare
Språkengelsk
Tilblivelse1602
GenreTragedie, shakespearean problem play
En scene fra Troilus og Cressida, kobberstikk etter maleri av Angela Kauffmann fra 1789.

Handlingen i stykket er lånt fra Geoffrey Chaucers dikt «Troilus og Criseyde».