Poesi

form av skjønnlitteratur som inneholder dikt og diktekunst i bunden form (motsatt: prosa)

Poesi er den formen av skjønnlitteraturen som omfatter dikt og diktekunst, det vil si diktning i bundet form, særlig på vers. Det motsatte av poesi er prosa, litterært arbeid i ubunden form.

Poesi kan også beskrives som «lyrisk diktning». Lyrikk betyr nesten det samme, og regnes etter klassisk mønster som den ene av de tre hovedsjangerne i litteraturen, ved siden av episk diktning og dramatikk.

EtymologiRediger

Ordet poesi kommer av gresk ποιέω (poieo), «jeg skaper», dikt kommer av tysk dicht, «tett»[trenger referanse] og vers av latin versus, «vending». Lyrikk er dannet av det greske ordet for «lyre».

Adjektivene poetisk og lyrisk kan brukes om det som angår poesien eller lyrikken eller om noe som gir uttrykk for eller vekker følelser, fantasier og stemninger, ofte romantiske eller sentimentale.

KjennetegnRediger

Et dikt er en skreven eller talt tekst som i tillegg til å ha en meningsfylt sammenheng også har ordene ordnet slik at den blir fremsagt på en kunstnerisk måte som kommer tydelig til uttrykk for tilhørerne. Vanligvis er et nedskrevet dikt ordnet i verslinjer.

Tekstene er ofte forholdsvis korte, noen ganger veldig korte, og denne ord-økonomiseringen medfører at mye mening må legges i hvert ord. Ordene må bære mening bortenfor ordet i seg selv.

De fleste former for dikt kan derfor sies å ha en musikalitet. Noen historiske dikt var opprinnelig laget for å synges og i noen tilfeller danses til. Et dikt trenger imidlertid ikke ha noen forbindelse til musikk.

Ofte er flere av ordene i dikt symboler. To typer symbolske bilder er mest populære: sammenligninger og metaforer. En sammenligning har et sammenlignings-ord, ofte «som» eller «lik», noe metaforer ikke har.

Dikt kan ha en fast rytme i forskjellige rytme-mønster. De kan også lages med ulike typer rim. De vanligste formene for rim er ende-rim, der de siste ordene i linjene rimer på hverandre i forskjellig rekkefølge, og fremlyd-rim (allitterasjon), der den første lyden i minst to ord på en eller helst to linjer rimer. Ulike rim-typer kan settes sammen til et helhetlig lydbilde som illustrerer eller reflekterer innholdet.

Dikt kan imidlertid fullt ut være uten fast rytme og rim. Da kaller man det gjerne frie vers. Slik diktning har i tidligere tider vært mer sjelden i den vestlige verden, men er etter hvert blitt meget vanlig. Dette som følge av modernismens stilart.

Til tross for at man vanligvis skiller mellom poesi og prosa, fins det også overgangsformer. For eksempel fins det tekster som er skrevet på prosa, men tydelig inneholder poetiske uttrykk og virkemidler. Dette kaller man prosadikt eller prosalyrikk. Forfattere kan også lage eksperimentelle tekster hvor selve formen ligger i grenselandet mellom vers og prosa.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

  Wiktionary: Poesi – ordbokoppføring