En strofe (av gr. strefein, «vende») er i lyrikken et antall linjer eller vers (av lat. versus, «linje, vende») som er føyd sammen etter et bestemt metrisk prinsipp, f.eks. taktart eller rimstilling. Typografisk skilles strofene i et dikt med en blank linje.

Under framføring av tragedier og korlyrikk i antikkens teater beveget koret seg i takt med sangen (herav uttrykket «versefot») fra den ene siden av scenen til den andre. Når strofen var slutt, vendte koret.

I dagligtale brukes vers ofte synonymt med strofe.