Enderim i dikt er når slutten av en verselinje rimer med slutten av en annen verselinje.[1]

Jeg elsker deg,
du elsker meg...

norrønt ble kvad med enderim kalt runhent.[2]

Referanser Rediger