Enderim i dikt er når slutten av en verselinje rimer med slutten av en annen verselinje.

Jeg elsker deg,
Du elsker meg.
Men du er der,
og jeg er her...

Her er det "deg" og "meg" og "der" og "her" som rimer på hverandre.