Prosa

språklig fremstilling i ubunden, ikke-metrisk form
For tidsskriftet, se Prosa (tidsskrift)

Prosa (fra lat. prosa, «rett frem», og oratio, «tale») betegner språklig fremstilling i ubunden, ikke-metrisk form, som en formell karakteristikk av tekster som en motsetning til poesi og drama.

I dag brukes ordet mest som synonym eller samlebetegnelse for episke tekster i form av romaner og noveller.

Prosaisk brukes i overført betydning om noe kjedelig, nedtonet, dagligdags eller lite entusiastisk, som motsetning til poetisk.