Flypassasjeravgift

Flypassasjeravgift er en særavgift på flyreiser som ble innført i Norge 1. juni 2016. Avgiften ilegges alle avganger fra norsk lufthavn. Fra 2016 til 2019 var avgiften 80 kroner per passasjer. I 2019 ble avgiften endret til 75 kr for passasjerer med sluttdestinasjon i Europa og 200 kr for passasjerer med sluttdestinasjon utenfor Europa. I tillegg kommer moms på avgiften.

Flypassasjerer går om bord på en Boeing 737-800 fra RyanairSandefjord lufthavn, Torp.

HistorieRediger

1978–2002Rediger

I perioden fra 1978 til 2002 var det en liknende avgift på flyging i Norge. Avgiften ble innført 1. mai 1978 som en avgift på charterreiser med fly fra norsk lufthavn.[1] Fra 1. januar 1994 ble avgiften omgjort til en avgift på alle flyreiser til utlandet.[2] Fra 1. april 1995 ble også innenriksruter mellom Oslo og byene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim inkludert i avgiftsgrunnlaget, men med en lavere sats enn utenriksruter.[3] Fra 1. april 1998 ble avgiften omgjort fra en avgift per passasjer (flypassasjeravgift) til en avgift per flysete (flyseteavgift).[3] Denne omleggingen ble imidlertid reversert, og fra 1. juni 1999 var avgiften igjen utformet som en flypassasjeravgift.[3] Fra 1. april 2001 ble avgiften utvidet til å omfatte alle innenlandsstrekninger med fritak for flygninger til og fra lufthavner i Nordland, Troms og Finnmark. Fritaket gjaldt likevel ikke flygninger til og fra Tromsø og Bodø. Samtidig ble det innført en felles sats for innenlands- og utenlandsflygninger med 128 kroner per passasjer.[3] Avgiften ble avviklet fra 1. april 2002.[3]

Bakgrunn for stortingsvedtaket i 2015Rediger

Nesten all bruk av fossilt drivstoff i Norge er avgiftsbelagt eller pålagt å kjøpe CO2-kvoter for å bidra til å redusere utslippene av skadelige klimagasser.[trenger referanse] Flytrafikk hadde lenge vært helt fritatt.[trenger referanse] I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 ble det derfor enighet om å innføre en «avgift på flyreiser».[4] I innstillingen fra Stortingets finanskomité om skatter, avgifter og toll 2016 presiserte flertallet at «flypassasjeravgiften» skulle ilegges alle avganger fra norsk lufthavn med 80 kroner per passasjer.[5] Dette er likevel bare 10–20 % av hva avgiften ville vært dersom flybrukerne skulle blitt likebehandlet med bilbrukerne eller oljeindustrien. Flypassasjeravgiften var ikke en del av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, slik det ble lagt fram for Stortinget,[6] men Venstre hadde i sitt alternative statsbudsjett for 2016 foreslått å innføre en flypassasjeravgift.[7] Ifølge Venstres finanspolitiske talsmann, nestleder og forhandlingsleder Terje Breivik, var ikke flyseteavgiften Venstres forhandlingsutspill i arbeidet med statsbudsjettet, men «Grunnen til at det ble en [ny] avgift på flyreiser, og ikke [økning] på andre betydelige forurensningskilder som utslipp fra olje- og gassproduksjon eller fra biltrafikk, er Frps motstand mot å avgiftslegge disse sektorene.»[8]

Stortingsvedtak og høringRediger

Stortinget vedtok 14. desember 2015 å innføre en flypassasjeravgift «fra den tid departementet bestemmer».[9]. I høringsnotatet fra Toll- og avgiftsdirektoratet av 21. desember 2015 fremkommer det at avgiften var planlagt innført 1. april 2016.[10]

I Stortingsvedtaket er avgiften avgrenset til «ervervsmessig flyging fra norske lufthavner» og satsen var 80 kroner per passasjer. Det er også vedtatt at det gis fritak for avgift på flyging av: «luftbefordrerens ansatte på tjenestereise», «barn under to år» samt «transitt- og transferpassasjerer».[9]

Nærmere regler ble fastsatt i forskrift.[11] Toll- og avgiftsdirektoratet sendte 21. desember 2015 forslag til forskrift på høring med høringsfrist 21. februar 2016.[12]. Høringsbrevet er flyttet over til Skatteetaten,[13] hvor høringsbrevet [14], høringsnotat[15] og høringsliste[16] forelå. Finansdepartementet vurderte fram mot iverksetting av avgiften 1. april 2016 forholdene rundt avgiften nærmere og så nærmere på detaljutformingen i lys av innspillene i høringsrunden.[11]

Om avgiftenRediger

Det er flyselskapet som er avgiftspliktig. De som veksler fly på norsk flyplass mellom to selskaper, må betale avgift til begge flyselskaper.[17]

Fra 2016 til 2019 var avgiften 80 kroner per passasjer. I 2019 ble avgiften endret til 75 kr for passasjerer med sluttdestinasjon i Europa og 200 kr for passasjerer med sluttdestinasjon utenfor Europa. I tillegg kommer moms på avgiften.[18]

Under koronaviruspandemien i 2020 foreslo Erna Solbergs regjering at flypassasjeravgiften ble midlertidig fjernet. Dette ble vedtatt med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020.[19]

KonsekvenserRediger

Ifølge flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe vil 5–6000 arbeidsplasser være truet fordi lønnsomheten til distriktene er så lav at de kan måtte legge ned flyruter.[20] Ifølge flyplassjefen Pål F. Tandberg vil Moss lufthavn, Rygge avvikles fra 1. november om avgiften innføres da Ryanair legger ned basen på flyplassen,[21] og 1000 arbeidspasser vil forsvinne i Østfold.[22] Ryanairs kommersielle direktør, David O'Brien bekreftet til NRK[23] i desember 2015 at basen på Rygge legges ned om flypassasjeravgiften innføres.[24] Det er sådd tvil om flyseteavgiften er den egentlige grunnen til at Ryanaiir la ned basen sin på Rygge. "Fagforbundet Parat anslår at Ryanairs kostnader i Norge vil øke med 30 til 40 prosent dersom lavprisselskapet taper i Høyesterett i september."[25] "Den italienske flyvertinnen Alessandra Cocca var ansatt i et bemanningsselskap og leid ut til Ryanair med base på Rygge. Hun ble oppsagt i 2013. Parat, med LO som partshjelp, saksøkte Ryanair fordi de mente oppsigelsen var ugyldig etter norsk lov. Ryanair på sin side mener Cocca var ansatt i Irland. Borgarting lagmannsrett ga i fjor flyvertinnen medhold i at hun var beskyttet av norsk lovgivning, noe Ryanair anket. Høyesterett skal nå avgjøre hvilke lands lover som skal legges til grunn i saken."[25]

Av de Ryanair-rutene som ble lagt ned med basen på Rygge sivile lufthavn, går nå ti fra andre flyplasser. To fra Gardermoen, og åtte fra Torp ved Sandefjord.[26]

Tall fra NAV viser at det reelt sett er 65 som har mistet jobben etter at Rygge ble nedlagt.[27]

Flypassasjeravgift i andre landRediger

SverigeRediger

Sveriges regjering innførte skatt på flyreiser den 1 april 2018. Beløpene er i 2020 kr 62 SEK per enkeltreise innenfor Europa, kr 260 SEK på reiser opp til 6000 km, og kr 416 SEK på lengre ruter.[28][29]

TysklandRediger

I Tyskland er det en flyskatt (Luftverkehrsteuer eller Luftverkehrabgabe) på 7,47 euro i Europa og 41,99 euro på langdistanse.[30]

LitteraturRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Avgiftshistorie 2014, side 25.
 2. ^ Avgiftshistorie 2014, side 26.
 3. ^ a b c d e Avgiftshistorie 2014, side 68.
 4. ^ Budsjettavtalen om statsbudsjettet for 2016, side 7.
 5. ^ Innst. 3 S (2015–2016), side 76.
 6. ^ Prop. 1 LS (2015-2016)
 7. ^ Venstres forslag til statsbudsjett 2016., side 87.
 8. ^ «Myter og fakta om flyavgift». Dagbladet.no. Besøkt 28. desember 2016. 
 9. ^ a b Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016
 10. ^ Høringsnotat, side 1.
 11. ^ a b Svar på spm. 309 fra stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen om innføring av flypassasjeravgift
 12. ^ Høringsbrev
 13. ^ Høring: Flypassasjeravgift
 14. ^ Høringsbrev Flypassasjeravgift
 15. ^ Høringsnotat Flypassasjeravgift
 16. ^ Høringsliste Flypassasjeravgift
 17. ^ Ingen garanti mot dobbel flypassasjeravgift fra onsdag av
 18. ^ Flypassasjeravgiften. NRK. Besøkt 16. april 2020.
 19. ^ Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet og forslag til endring i stortingsvedtak om flypassasjeravgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). Stortinget. Besøkt 16. april 2020.
 20. ^ Strønen, Anja (30. november 2015). «Flyseteavgiften kan ramme nærmere 6000 arbeidsplasser». NRK. Arkivert fra originalen 10. januar 2016. Besøkt 11. januar 2016. «SAS, Norwegian og Widerøe sammen med NHO i møte med samferdselsministeren […] Flyselskapene var før møtet kamplystne, og tydelig på at 5–6000 arbeidsplasser kan være truet fordi lønnsomheten til distriktene er så lav at de kan måtte legge ned flyruter.» 
 21. ^ Bugge, Stella (14. desember 2015). «Flyplassjef: Rygge legges ned neste år hvis flyseteavgiften innføres». VG. Arkivert fra originalen 15. desember 2015. Besøkt 11. januar 2016. «For med flyseteavgiften har Ryanair, ifølge Tandberg, sagt at de ikke lenger vil ha base på Rygge. – Ryanair har sagt at det blir en styrt avvikling fra 1. november 2016.» 
 22. ^ Tandberg, Pål F. (desember 2015). «Flyseteavgift». Moss lufthavn, Rygge. Arkivert fra originalen 10. januar 2016. Besøkt 11. januar 2016. «Bare ved Moss lufthavn Rygge vil 500 arbeidsplasser bli direkte berørt, med indirekte og induserte virkninger vil det berøre i tillegg 500 arbeidsplasser. Totalt 1000 arbeidsplasser bare i Østfold!» 
 23. ^ Andreassen, Pål (17. desember 2015). «Ryanair truer med å legge ned basen på Rygge». Fredriksstad Blad. Arkivert fra originalen 11. januar 2016. Besøkt 11. januar 2016. «Til NRK sier Ryanair at de kommer til å stenge sin base på Rygge fra 1. november neste år dersom flyseteavgiften blir innført i Norge.» 
 24. ^ Senel, Emrah (17. desember 2015). «Ryanair truer med å legge ned sin base på Rygge». NRK. Besøkt 11. januar 2016. «Ryanair sier de kommer til å stenge sin base på Rygge fra 1. november neste år dersom flyseteavgiften blir innført i Norge. […] Det vil trolig bety at antall ruter med det irske lavprisselskapet vil reduseres med 50 prosent. Det sier Ryanairs kommersielle direktør, David O'Brien, til NRK. O'Brien var i møter med finansminister Siv Jensen tidligere torsdag og orienterte henne om Ryanairs planer dersom flyseteavgiften innføres.» 
 25. ^ a b Lepperød, Trond. «Parat: - Dette tror vi er den egentlige grunnen til at Ryanair vil ut av Rygge». Nettavisen. Besøkt 28. desember 2016. 
 26. ^ Øystein; O, Ersen. «Hit flytter Ryanair sine norske Europa-ruter». Dagbladet.no. Besøkt 28. desember 2016. 
 27. ^ http://www.sa.no/nyhet/arbeidsliv/nav/65-ledige-etter-nedleggelsen-av-rygge/s/5-46-285551
 28. ^ Flygskatten gör Thailandssemestern 2.000 kronor dyrare
 29. ^ Skattesatser för flygskatt per land
 30. ^ Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2017 nach § 11 Absatz 2 des Luftverkehrsteuergesetzes