Parat

norsk fagforening

Parat er en partipolitisk uavhengig norsk arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Parat ble etablert 1. januar 2005 da forbundene Flerfaglig FellesOrganisasjon (2fo) og Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO) (stiftet 1979) ble slått sammen. Parat har ca 40 000 medlemmer og organiserer innenfor alle sektorer i arbeidslivet. Parat har tariffavtaler med alle de store arbeidsgiverorganisasjonene. Medlemmenes interesser ivaretas gjennom organisasjonens over 3000 tillitsvalgte i hele landet og et sekretariat.

Parats sekretariat er lokalisert i Lakkegata 23 i Oslo sentrum. Parat har regionkontorer i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Politisk leder er Unn Kristin Olsen, nestleder er Anneli Nyberg og generalsekretær er Trond Reidar Hole.

Innenfor Parats medlemsgrupper og bransjeområder finnes blant annet følgende grupper:

Tannhelsesekretærenes Forbund[1]Rediger

Tannhelsesekretærenes Forbund Arkivert 9. august 2018 hos Wayback Machine. (ThsF) ble stiftet 23. januar 2007 og er en underorganisasjon i Parat, som er en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Mer enn 1900 tannhelsesekretærer (autoriserte) og assistenter (uautoriserte) er medlemmer i ThsF. ThsF organiserer uavhengig av arbeidsgivertilhørighet.

Forbundsleder Anne-Gro Årmo[død lenke], nestleder Wenche Husby.

ThsF er partipolitisk uavhengig, men er politisk aktive og skal påvirke politikere og samfunnsinstitusjoner til å ta kloke valg om fremtidens tannhelsetjeneste, utdanning og lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærene.


Utdanning

ThsF er med på å påvirke og heve kvaliteten på tannhelsesekretærenes utdanning gjennom deltagelse i utdanningdirektoratets læreplanarbeid og at medlemmer i organisasjonen er forfattere av lærebøkene for tannhelsesekretærutdanningen.

ThsF ønsker å bidra til at tannhelsetjenesten skal få de best kvalifiserte tannhelsesekretærene og arbeidet framover vil dreie seg om å flytte tannhelsesekretærutdanningen fra videregående skole og tilbake til de universitetet.

FarmasiforbundetRediger

Farmasiforbundet er et fagforbund for apotekansatte, i første rekke apotekteknikere, som er den største yrkesgruppa i apotek. Forbundet har rundt 3 500 medlemmer. Norges tekniske apotekpersonales forening ble stiftet i 1937 og har senere endret navn, først til Norsk apotekteknikerforbund, og senere til Farmasiforbundet. Forbundet er fra 1. januar 2014 en yrkesorganisasjon i Parat. Forbundsleder er Irene Hope.

Farmasiforbundet utgir medlemsbladet Farmasiliv med fem utgaver pr. år.

Norges PolitilederlagRediger

Norges Politilederlag (NPL) er en arbeidstakerorganisasjon for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Fokus er lederes lønn, arbeidsvilkår, faget ledelse og organisasjon.

Parat MediaRediger

Parat Media (tidligere Norske Presseansattes Forbund og Presse- og mediaansattes forbund) er en fagorganisasjon for ansatte i mediebransjen. Parat Media er tilknyttet YS gjennom Parat. Parat Media har i overkant av 1500 medlemmer. Parat Medias ledes av et forbundsstyre. Leder er Liz Ovesen.

Parat LuftfartRediger

Parat Luftfart er en arbeidstakersammenslutning som består av Parats om lag 5000 medlemmer i luftfartsbransjen. Parat Luftfart organiserer alle yrker innenfor bransjen og har både flygende personell (piloter og kabinpersonale)- og bakkeansatte som medlemmer.

Parat NAVRediger

Parat NAV er en underorganisasjon i Parat, som organiserer statlige og kommunalt ansatte i NAV. Om lag 1000 medlemmer er tilknyttet Parat NAV. Parat NAV har som visjon å være den beste arbeidstakerorganisasjonen for NAV-ansatte.

Parat forsvarRediger

Parat forsvar er en av fagforeningene med lengst erfaring fra forsvarssektoren. Forbundet ble stiftet i 1960. (Tidl. PeFo)

Parat PolitietRediger

Parat Politiet – for medarbeidere og ledere på alle nivå og fagområder i politietaten.

Parat VektereRediger

Parat organiserer vektere innenfor Vekteroverenskomsten. De organiserte er hovedsakelig ansatt i Nokas og Securitas, men og for andre mindre vaktselskap.

ReferanserRediger

  1. ^ «ThsF». www.parat.com. Arkivert fra originalen 9. august 2018. Besøkt 1. august 2019. 

Eksterne lenkerRediger