Svensk vekter med hund
Tjenestebevis for svensk vekter
Vekter i Guatemala
Vekter

En vekter er en person som har ansvar for å passe på andre personers sikkerhet og/eller deres eiendom/eiendeler. Vektere er yrkesbetegnelsen på en ansatt i et offentlig godkjent vaktselskap. Vekteren har rettighetene til både en privatperson og til kunden (eierrett) som han opptrer på vegne av. Alle vekteroppgaver er regulert i lov om vaktvirksomhet av 2001.

Vekter i eldre tidRediger

Utdypende artikkel: Vekter (eldre tid)

Vekter i eldre tid var en offentlig vaktmann i byene. Han sørget for ro og orden om natta og fungerte som brannvarsler, meldte klokkeslett og vindretning samt passet gatelyktene.

TjenesterRediger

Vektere har gjerne hovedvekten av arbeidstiden på kveldstid og natt. Mange store bedrifter leier inn vektere på kort sikt, og på lange kontrakter. Vektertjenesten inkluderer blant annet:

 • Stasjonærtjeneste – service og sikkerhet for bedrifter, gjerne med adgangskontroll og alarmovervåking. Vekteren går regelmessige HMS-runder i bygget, utfører enkelt kontorarbeid og holder resepsjonen åpent for kunder etter normal arbeidstid.
 • Teknotjeneste – utfører teknisk service utenfor normal arbeidstid gjerne for å sikre kontinuitet i produksjon og/eller sikre verdier.
 • Sentertjeneste – forebygge nasking/tyveri og skade på verdier. Utrykninger ved alarm, samt være tilgjengelig for publikum med informasjon.
 • Mobilt vakthold – vekteren overvåker et større område for å forebygge uønskede hendelser og rykker ut ved alarm.
 • Verditransport – vektere har ofte ansvar for transport av store verdier som f.eks. penger og sensitive dokumenter. Sikkerheten rundt verditransporter er ekstrem høy. Av sikkerhetsmessige grunner er de fleste sikkerhetstiltak på verditransportbiler taushetsbelagt, men blant de mange sikkerhetstiltak finner man blant annet avanserte sporingssystemer for å finne igjen tapte verdier. Det er også vanlig at ingen, selv ikke vekteren, har tilgang til selve verdiene under transport.
 • Vektere utfører også sikkerhetskontroll ved norske flyplasser, heliports og utfører ISPS-tjeneste ved havnområder.

NorgeRediger

Vekterbransjen i Norge er i dag preget av noen få store selskaper og en rekke små selskaper. Det er i dag cirka 14 000 ansatte i de ulike vaktselskapene. Bransjen blir ofte fokusert på av media for sine arbeidsoppgaver med vakthold som grenser mot politioppgaver, ellers er bransjens arbeidsoppgave spredt på servicefunksjoner, resepsjonstjeneste, ordenstjeneste i butikker, og forebyggende vakthold. Bedriftene, som står for 80 prosent av omsetningen i bransjen, er organisert av NHO Service. Dette er 177 virksomheter, med 8.040 årsverk og 6,9 milliarder kroner i omsetning i 2012.

Lovpålagt vekteropplæringRediger

Nye forskrifter om krav til utdanning for vektere er under utarbeiding. På Regjeringen sine nettsider ligger forslag til endringer i vaktvirksomhetsforskriftens utdanningskrav. Høringsfristen var 03. desember 2012 og saken er ikke ferdig behandlet[1][2].[trenger oppdatering]

Vekterkurs trinn 1Rediger

Dette er den første delen av vekterutdanningen og har en varighet på 15 timer fordelt over 3 dager. Trinn 1 i vekteropplæringen er, ifølge loven, et minimumskrav for alle som skal jobbe som vekter innenfor vaktvirksomhet og må gjennomføres før en vekter settes i arbeid. Grunnet behovet for vektere er det vanlig at vaktselskaper tilbyr trinn 1 av vekteropplæringen gratis for nyansatte. Det er derfor vanlig at mange vektere blir ansatt før de gjennomfører trinn 1 av kurset.

Hensikten med trinn 1 av kurset er å gi kursdeltakeren en innføring i vekteryrket samt lovene og regelverket som gjelder for slik virksomhet. Personen skal kunne tilegne seg de grunnleggende kunnskapene om yrket som gjelder for alle vektere uansett hvilken stilling de skal inneha eller objekt de skal jobbe på.

Følgende emner blir gjennomgått på kurset:

 • Introduksjon til Vaktbransjen
 • Etikk
 • Jus
 • Konflikthåndtering
 • Førstehjelp
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Brannvern
 • Skriftlig prøve

Etter at trinn 1 er gjennomført vil kursdeltakeren være godkjent for ansettelse som vekter i et vaktselskap.

Vekterkurs trinn 2Rediger

Det andre trinnet av vekteropplæringen er den praktiske delen av utdannelsen. Denne delen av utdanningen utføres internt i den bedriften som ansetter vekteren og har som hensikt å gjøre deg bedre kjent med arbeidsoppgavene man har som vekter gjennom praktisk opplæring.

Man må ha gjennomført og bestått trinn 1 for å kunne begynne på trinn 2.

Vekterkurs trinn 3Rediger

Dette er den siste delen av den lovpålagte utdanningen for vektere. Loven krever at alle som jobber som vekter utfører trinn 3 innen 6 mnd fra ansettelse. Utføres ikke trinn 3 innen 6 mnd så har ikke vekteren lenger mulighet til å jobbe innenfor yrket før kurset er gjennomført og bestått.

Trinn 3 består av 50 timers teoretisk arbeid og skal gi deg en grundig gjennomføring i ting som jus, etikk, brannvern, førstehjelp og andre viktige kunnskaper som en vekter må ha for å kunne utføre arbeidet på best mulig måte.

Man må ha gjennomført trinn 2 for å kunne ta trinn 3.

Fagbrev i sikkerhetsfagetRediger

Fagbrevet med yrkestittel vekter heter Sikkerhetsfaget, og har et tredelt hovedområde som er Sikkerhetsplanlegging, Sikkerhetsarbeid og Rapportering. Med et fagbrev i Sikkerhetsfaget skal man inneha en betydelig kompetanse innen flere fagfelt.

Opplæringen skal bidra til å fremme kompetanse innenfor planlegging, operativt arbeid, veiledning, dokumentasjon og kvalitetssikring i sikkerhetsarbeidet. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og organisering av arbeidet på et skadested. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal også bidra til kunnskaper om hvordan vekteren kan imøtekomme kundens behov og virksomhetens krav til lønnsomhet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Høring – forslag til endringer i vaktvirksomhetsforskriftens utdanningskrav http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-til-endringer-i-vaktvirk/horingsnotat.html?id=704239
 2. ^ Vedlagt høringen ligger Politidirektoratets Forslag til opplæringsprogram for vektere samt Arbeidsgruppens forslag til opplæringsprogram for vektere http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-til-endringer-i-vaktvirk/vedlegg.html?id=704257

LitteraturRediger

Kai Spurkland, Runa Bunæs og Tor-Geir Myhrer Juss for vektere, 2013 ISBN 9788215021089

Eksterne lenkerRediger