Eufemiavisene

Eufemiavisene er betegnelsen på tre høviske ridderromaner i verseform, initiert av Eufemia Norges dronning fra 1299 til 1312. Originalene er gått tapt. Det vil si at de tre verseromanene er bevart for ettertiden gjennom senere avskrifter i relativt moderne svensk språkdrakt. Det kan ikke helt utelukkes at visene opprinnelig ble oversatt på norske (norrøne) vers, men sannsynligvis ble de fra starten av oversatt til svenske vers.

Det er blitt foreslått at de Eufemiavisene ble oversatt til svensk for å tekkes Erik, hertugen av Södermanland som 20 år gammel ble forlovet med Eufemia og Håkons ett år gamle datter, Ingebjørg i 1302. To av romanene var allerede oversatt til norsk (norrøn) prosa etter initiativ fra Dronning Eufemias svigerfarfar, Håkon Håkonson. Når romanene nå ble oversatt i parrimede vers — etter alt å dømme til svenske parrimede vers — kan dette ha vært Eufemias innsats for å bringe den kontinentale høviske kulturen inn for det svenske hoffet.

De tre romanene bærer tittlene Yvain løveridderen (1303), Hertug Frederik av Normandie (1308) og Flores og Blanzeflor (1312). Yvain var basert på Chrétien de Troyes' fortelling basert på Arthur-legenden.

Disse sikkert daterte verseromanene blir av den svenske viseforskeren Bengt R. Jonsson trukket fram som bevis på at balladen må ha vært på moten ved det norske hoffet under den aktuelle tiden — all den tid Eufemiavisene viser spor etter påvirkning fra middelalderballaden. Jonsson mener at den nordiske balladesjangeren ble utforma i norske hoffkretser på slutten av 1200-tallet, og at dette utgjorde en forutsetning for at de kontinentale verseromanene kunne oversettes til knittevers (tilsvarer balladevers), og ikke til prosa (jamfør de eldre oversettelserne).

Eufemiavisene ble utgitt på moderne norsk 1985-88, oversatt av Olaug Berdal.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger