Falkvor Lommansson er en historisk folkevise av den typen som kalles ballader. I 1288 ble flere av de svenske Algotssønnene nødt til å flykte til Norge etter at ridderen Folke Algotsson (hans far var lagmann over Östergötland, derav navnet «Lommansson») hadde gjort seg skyldig i bruderov ved å bortføre den høyættede Ingrid Svantepolksdatter fra herregården Lindö, enda hun var trolovet med den danske drottseten David Torstensson. Folkes bror Peter Algotsson som også flyktet til Norge, var en lærd mann som hadde vært Sveriges kansler.[1]

Balladen skildrer bruderovet romantisk, men i virkeligheten var det nok mest maktpolitisk, for Ingrid Svantepolksdatter var oldebarn både av kong Sverker av Sverige og den danske kong Valdemar. Dermed var hun en opplagt kandidat til å føde en tronarving som kunne samle fiendene av Magnus Ladulås, som satt på den svenske tronen. Kongen oppfattet det også som en politisk handling for Folkes far, og de av hans brødre som ikke fulgte med til Norge, ble kastet i fengsel.

Selv om ridderens navn er endret til «Falkvor Lommansson», er helt uvanlig mye av teksten historisk korrekt. Svært spesielt er det også at de norske ballade-overleveringene fra 1800-tallet gjengir det historiske forløpet nærmest korrekt, i motsetning til svenske og danske overleveringer, enda disse ble nedskrevet langt tidligere.[2]

Falkvors bror Karl fulgte med til det norske hoffet, men dro senere tilbake til Sverige. Han ble straks fanget og halshugget.[3] Om dette finnes det også en dansk ballade, «Karl Algotsøns død» (DgF 182) og en tvilsom norsk variant, «Herre Karl lever fredlaus» (TSB C 18).

Balladen ble nedtegnet i Telemark1840-tallet. Den eneste melodien vi kjenner til visa om Falkvor Lommansson, ble skrevet ned av Olea Crøger.

I TSB katalogen står denne balladetypen som TSB C 15. Den finnes også på dansk (som «Magnus Algotsøn», DgF 181) og svensk («Folke Algotssons brudrov», SMB 60).

Innspillinger

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Olav Solberg: Harpe og sverd (s. 38), Cappelen Damm, ISBN 978-82-02-69680-1
  2. ^ Olav Solberg: «Balladen om Falkvor Lommannsson – eit historisk trekantdrama frå tidleg 1300-tal» (s. 25), Mål og Minne 2017
  3. ^ J. Paludan: «Er Tove-viserne danske eller svenske?», Historisk Tidsskrift, bind 6. (1894-95)
Autoritetsdata