Enhjørning

hestelignende fabeldyr som har et horn i pannen

Enhjørning, eller enhorning, er et fabelvesen brukt i litteratur, kunst, som allegorisk og grafisk figur, som symbol og i våpenskjold.

Jomfru og enhjørning ca. 1602, malt av Domenichino. Freskomaleriet befinner seg i Palazzo Farnese, Roma.

Utseende rediger

Den vanlige oppfatningen er at en enhjørning skal se ut som et hestelignende dyr som har et horn i pannen. Enhjørninghannene har også gjerne blitt fremstilt med geiteskjegg, løvehale og klover istedenfor hestens hover.

Bakgrunn rediger

Forestillingen om at det finnes enhjørninger har en usikker opprinnelse, men en vanlig antakelse er at den stammer fra gresk mytologi. Iallfall fra og med den europeiske middelalderen, er enhjørningen populær som symbol, idag f.eks. fortsatt i det engelske kongevåpenet. I nyere tid har enhjørningen fått en plass i fantasilitteraturen.

Også i andre kulturkretser enn den europeiske, kjennes symbolske og mytiske firbeinte dyr med bare ett horn i pannen.

Avbildninger, symbolikk og heraldikk fra middelalderen og senere rediger

 
Skjold med en gående enhjørning for slekten Wexelsen (Wexels) i «Norske slektsvåpen», 1969, tegnet av Karen Neumann

Enhjørning fremstilles i kunst, emblemer og våpenskjold som en liten hest, med geitehover og i pannen et langt, vridd horn.

Et sagn fra middelalderen sier at en enhjørning bare kan temmes av en jomfru, derfor er den ofte avbildet ved at den dier eller sover ved en jomfrus bryst. Det finnes mange kunstneriske framstillinger av en enhjørning og en jomfru, bl.a. den berømte serien av veggtepper fra sent 1400-tall, med tittelen La Dame à la licorne, i Musée de Cluny, Paris.

Enhjørning har også vært brukt som et symbol for renhet. En myte fra middelalderen sier at enhjørningshorn eller pulver lagd av dette, kan brukes for å nøytralisere gift. I allegoriske framstillinger bl.a. på vevde tepper fra Frankrike i middelalderen, finnes enhjørningen som dypper hornet i et tjern for å rense vannet, mens andre dyr står rundt og venter.

Visstnok ble enhjørningshorn solgt for svært høye summer til ut på 1700-tallet. Det var horn fra narhval, og fantes f.eks. i den dansk-norske unionskongens eie.

Enhjørning er helt fra middelalderen brukt i mange våpenskjold i land med europeisk heraldikk. Blant annet finnes en opprett eller stående enhjørning som skjoldfigur i slektsvåpen eller personvåpen for medlemmer av de norske slektene Horn, Lysholm, Morland, Neumann, Rode, Spørck, Kruckow og Wexelsen (Wexels). Som oftest er det da en sølv (hvit) enhjørning, men den forekommer også med andre heraldiske farger (tinkturer). Omtale og avbildninger finnes bl.a. i Cappelens bok Norske slektsvåpen.

En enhjørning og en leopard (dvs løve med ansiktet vendt mot tilskueren) er de to skjoldholderne i Storbritannias riksvåpen. En oppvoksende enhjørning er hjelmtegnet i våpenskjoldet til bl.a. den kjente skotske slekten Cunningham som har slektslinjer i Skandinavia og i mange andre land.

Bibelsk rediger

Ordet enhjørning blir brukt ni ganger i åtte steder i den engelske King James-bibelen. King James-bibelen er blitt oversatt til norsk av Morten Gjemlestad og trykt hos Bearing Precious Seed i Milford, Ohio. Dette er skriftstedene ordet er brukt:

  • «Gud førte dem ut av Egypt; Han har styrke som en enhjørningFjerde Mosebok 23:22
  • «Gud førte ham ut av Egypt; han har styrke som en enhjørning; han skal fortære nasjonene, dem som er hans fiender; han skal bryte deres bein og gjennombore dem med sine piler.» Fjerde Mosebok 24:8
  • «Hans herlighet er lik den førstefødte av hans stut, og hans horn er lik enhjørningens horn; med dem skal han stange folkene helt til jordens ender; de er Efraims titusener, og de er Manasses tusener.» Femte Mosebok 33:17
  • «Vil enhjørningen være villig til å tjene deg, eller vil han forbli ved din krybbe? Kan du binde enhjørningen med hans bånd i plogfuren? Eller vil han harve dalene etter deg? Vil du sette din lit til ham fordi hans styrke er så stor? Eller vil du overlate ditt arbeid til ham? Vil du tro ham, at han vil komme hjem med ditt korn, og samle det på din låve?» Jobs bok 39:9-12
  • «Frels Meg fra løvens gap, for Du har hørt Meg fra enhjørningens horn!» Salmenes bok 22:21
  • «Han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung enhjørning.» Salmenes bok 29:6
  • «Men Du skal opphøye mitt horn som enhjørningens horn; jeg skal bli salvet ned frisk olje.» Salmenes bok 92:10
  • «Enhjørningene skal komme ned med dem, og stutene med oksene; deres land skal bli gjennomvætet av blod, og deres støv skal bli gjort fett med fedme.» Jesaja 34:7

Litteratur rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger