Oppvoksende eller oppstigende brukes i heraldiske beskrivelser (blasoneringer) om figurer som er vist med bare den øverste delen og som nederst er festet på en skjoldkant, en deling, på en annen figur eller på hjelmen som hjelmtegn.

Ei oppveksande svart bondestridsøks i Telemarks fylkesvåpen fra 1970. Tegnet av Hallvard Trætteberg.

Slike figurer er kjent i våpenskjold helt fra heraldikkens eldste tid i middelalderen, i alle land med europeisk heraldikk, og i våpen for stat og kommune, organisasjoner, slekter og personer.

Ordet oppvoksende er brukt i nyere norske kommunevåpen om levende vesener, fartøy, bygg og gjenstander. Eksempler er heire og skarver i Tysværs henholdsvis Røsts kommunevåpen, skipsstavn i Sogndals kommunevåpen, fyrtårn i Hisøys og Lindesnes' kommunevåpen, barkespader og øks i Hedmarks henholdsvis Telemarks fylkesvåpen.

Oppvoksende figurer som hjelmtegn finnes for eksempel i kong Olav V's personlige våpen med en norsk løve, samt i de norske slektsvåpnene Greve med en griff og Løvenskiold med en sølv løve. Den skotske slekten Cunningham (med medlemmer også i Norge) har en oppvoksende enhjørning som hjelmtegn.

Hjelmtegn med oppvoksende norsk løve foran skjerm med topper av påfuglfjær. Skjoldet er firedelt av Norges løve og Folkungaættens løve. Fra Gelres våpenrulle ca. 1380.

Våpenfigurer som kommer fra skjoldets sidekant, heter framvoksende i kommunevåpnene til Fet (en sølv fløterhake, skrått framvoksende fra høyre) og Jondal (tre skrått framveksande gull båtshaker).

Ordet halv om en figur er brukt i Danmark om oppvoksende figurer. I Norge brukes ordet halv mest om en figur som ikke er festet til noe, for eksempel en halv griff i Bjarkøys tidligere kommunevåpen, og halv båt i Bøs kommunevåpen. Imidlertid brukes likevel ord som "en halv sølv lilje fast på delingen", i blasoneringen fra 1986 av det kløvde skjoldet til Våler kommune. Våpenet er hentet fra skjoldet til den utdødde middelalderætten Bolt.

I Sverige blir det brukt flere uttrykk for oppstigende. De sondrer mellom uppväxande (om planter), uppstigande (om levende vesener) og uppskjutande (om gjenstander).

Litteratur rediger

Utenlandsk