Åpne hovedmenyen
DNB
DNB ASA.png
Offisielt navnDNB ASA
Org.formallmennaksjeselskap
Org.nummer981 276 957
Bransje Finansielle tjenester
Etablert4. desember 2003
Datterselskap(er) Nordlandsbanken, DNB Livsforsikring
HovedkontorOslo
Styreleder Olaug Svarva
Adm. dir. Rune Bjerke (20072019), Kjerstin Braathen (2019–)
Nettsidehttp://www.dnb.no/

DNB ASA (OSE: DNB) er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019[1]. Konsernet ble grunnlagt 4. desember 2003 etter en fusjon mellom Den norske Bank (DnB) og Gjensidige NOR. Selskapets største aksjonær er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent), nest størst er Sparebankstiftelsen DNB (ca. 8 prosent). Selskapet skiftet navn i november 2011 til DNB.

DNB er Nordens nest største finanskonsern etter den svenske banken Nordea. DNB forvalter en kapital på 2898 milliarder kroner, og har totale utlån på 1535 milliarder kroner til kunder per 31. mars 2016.[1] Konsernet har sitt hovedkontor og forretningsadresse i Bjørvika i Oslo.

BørsinformasjonRediger

DNB-konsernet er blant de største selskapeneOslo Børs. DNB-aksjen er notert på Oslo Børs med ticker DNB.[2] Selskapets markedsverdi var per 31.desember 2017 246 milliarder kroner.

ForretningsområderRediger

Bedriftsmarked NorgeRediger

 • BM Norge har ansvar for betjening av bankens rundt 180 000 kunder innenfor segmentet små- og mellomstore bedrifter.
 • Ledes av konserndirektør Benedicte Schilbred Fasmer

PersonmarkedRediger

 • Personmarked har ansvar for alle personkunder i Norge gjennom fysiske filialer, nett- og mobile plattformer og kundeservice på telefon. Datterselskapene DNB Boligkreditt og DNB Eiendomsmegling inngår i forretningsområdet.
 • Ledes av konserndirektør Ingjerd Blekeli Spiten

Storkunder og internasjonalRediger

 • STI har ansvar for betjening av bankens største norske bedriftskunder og for DNBs internasjonale bankvirksomhet. De viktigste satsingsområdene er shipping, energi og fiskeri og havbruk.
 • Datterselskapet DNB Næringsmegling er Norges største rådgiver og megler innenfor næringseiendom.
 • Ledes av konserndirektør Harald Serck-Hanssen

DNB MarketsRediger

 • DNB Markets er konsernets verdipapirforetak. Meglerhuset har hovedkontor i Oslo, men har 13 regionale meglerbord i Norge og 6 internasjonale kontorer.
 • Forretningsområdets hovedvirksomhet er valuta, rente- og råvareprodukter, verdipapirer og andre investeringsprodukter, fremmed- og egenkapitalfinansiering i kapitalmarkedene, analyse- og rådgivningstjenester samt verdipapiradministrative tjenester.
 • Innenfor utvalgte områder og kundesegmenter som shipping, energi og fiskeri og havbruk satser DNB Markets internasjonalt sammen med konsernet for øvrig.
 • Ledes av konserndirektør Ottar Ertzeid

Wealth Management & InsuranceRediger

 • Forretningsområdet har ansvaret for Kapitalforvaltning, Private banking, DNB Liv og DNB Skadeforsikring.
 • DNB Kapitalforvaltning er landets største tilbyder av verdipapirfond og diskresjonær formuesforvaltning. Selskapet tilbyr privatpersoner og institusjoner i det norske og svenske sparemarkedet nasjonale og internasjonale kapitalforvaltningstjenester.
 • Ledes av konserndirektør Håkon Hansen

New BusinessRediger

 • Jobber med nye digitale forretningsmuligheter, kundedata, partnerskap og betalingsstrategi.
 • Ledes av konserndirektør Rasmus Figenschou

People & OperationsRediger

 • Jobber med HR, kompetanse, organisasjons- og kulturendring, banking operations og international payments.
 • Ledes av konserndirektør Solveig Hellebust

KonsernfinansRediger

 • Konsernfinans er ansvarlig for alle DNBs finansielle og strategiske eierposter, finansiell planlegging, investor relations og DNB Advokatene.
 • Ledes av konserndirektør Kjerstin Braathen

RisikostyringRediger

 • Har ansvar for bankens risikovurderinger, kredittprosesser og tolkning av regler og rammevilkår.
 • Ledes av konserndirektør Ida Lerner.

Media & MarketingRediger

 • Har ansvar for marketing, merkevare, PR, DNB Nyheter, internkommunikasjon, næringspolitikk og samfunnsansvar.
 • Ledes av konserndirektør Thomas Midteide.

ComplianceRediger

 • Ledes av konserndirektør Mirella E. Wassiluk.

Større eierposterRediger

 • DNB er største eier i Vipps, som ble etablert av banken som en ny betalingstjeneste i 2016. I 2017 ble over hundre norske sparebanker invitert med inn på eiersiden i selskapet.
 • Luminor er en bank i Baltikum, som eies av DNB og Nordea. Her inngår DNBs tidligere Baltikum-operasjon.

UtenlandsRediger

HistorieRediger

DNB-gruppens historie går tilbake til 1822 med etableringen av Christiania Sparebank. Det nåværende konsernet består av sammenslåing mellom Christiania Sparebank (1822), Bergens Privatbank (1855), Den norske Creditbank (1857), Fellesbanken (1920), Bergens Kreditbank (1928), Gjensidige NOR, Postbanken, Vital Forsikring og Nordlandsbanken. DnB NOR var navnet fra 2003 da de to bankene Den norske Bank (DnB) og Gjensidige NOR fusjonerte. 11. november 2011 endret selskapet navn til DNB.[4]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger