Døl eller gudbrandsdalsk er navnet på dialekten som prates i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Døl kan deles inn i tre undergrupper: nord-gudbrandsdalsk, sør-gudbrandsdalsk og lillehammermål. Lillehammermålet er varianten som snakkes i Lillehammer, og ettersom det er et bymål, har den store forenklinger og mer til felles med vanlig østlandsk enn de to andre dølvariantene. Døl tilhører det østlandske fjellbygdmålet med unntak av lillehammerdialekten som tilhører flatbygdmålet, og et viktig skille mellom sør-gudbrandsdalsk og nord-gudbrandsdalsk er at nord-gudbrandsdalsk har flere nynorske trekk enn sør-gudbrandsdalsk, og mens den vestnorske formen for nektingsadverbet, altså ikkje brukes i Nord-Gudbrandsdalen, brukes formen itte i Sør-Gudbrandsdalen og Lillehammer, akkurat som på dialektene i Røros, Hedmark, Vestoppland, Numedal og indre Vestfold.

Døl er en av mange norske bygdemål som har bevart flest trekk fra gammelnorsk. Andre dialekter er f.eks. sognemål, setesdalsk, telemarksmål (bøhering) og vivestadmål.

Kjente personer som snakker døl rediger