Brunla amt

tidligere amt i Norge

Brunla amt var en administrativ enhet (amt) i Norge[1] opprettet ved amtsforordningen av 1662, som omfattet tidligere Brunla len, bestående av deler av dagens Vestfold og Buskerud.

Brunla amt ble opprettet i 1662 som underamt under Akershus stiftamt. Den 29. september 1671 ble Brunla amt opphøyet til arvelig grevskap med navnet Laurvigen grevskap og tildelt kongens bror, grev Ulrik Frederik Gyldenløve.

Brunla amt omfattet også Numedal, som i 1680 ble overført til det nyopprettede Buskeruds amt.

ReferanserRediger

  1. ^ Rynning, Lorents (1870-1962) (1912). Brunla len og lensmænd: særskilt om Henrik Krummedikes forleninger i Norge. Kristiania: Grøndahl. s. 3.