Bachke er en norsk slekt som nedstammer fra gruvearbeider Halvor Olsen Bakken eller Kirkbakken og hans hustru Randi Andersdatter Lang på Røros. Kirkbakken er en gård i Rugldalen på Røros. Det var sønnesønnen Halvor Bachke som forandret slektsnavnet til Bachke.[1][2]

Slektstre

rediger
Treliste
 • Halvor Olsen Bakken (1732–1798), gruvearbeider på Røros, gift i 1763 med Randi Andersdatter Lang (1741–1795).
  • Ole Halvorsen Bakken (1769–1844), hyttearbeider på Røros, gift i 1797 med Ane Margrethe Aspaas (1775–1860), datter av byggmester Svend Aspaas.
   • Halvor Bachke (1800–1852), lensmann på Røros, senere bergskriver i Meråker og ordfører i Stjørdal, gift med Anna Sofie Ditlevsen (Dybdahl) (1804–1878).
    • Ole Bachke (1830–1890), høyesterettsassessor og statsråd, gift i 1856 med Augusta Marie Fridoline Kräuter (1839–1923).
    • Hanna Olina Bachke (1834–1883), gift med forfatter Constantius Flood (1837–1908), se slekten Flood.
    • Marie Bachke (1831–1919), gift med riksarkivar og stortingsmann Michael Birkeland (1830–1896).
    • Anton Sophus Bachke (1836–1919), bergmester, eier av Ringve gård og ordfører i Strinda, gift i 1862 med Barbara Anker (1841–1897).
     • Bernt Anker Bachke (1869–1900), ingeniør og bruksbestyrer, gift med Petra Jenny Lorck (1866–1941).
     • Sofie Bachke (gift Jakhelln) (1871–1954), kunstmaler, gift i 1900 med kjøpmann, stortingsmann og ordfører i Bodø Christian Albrecht Jakhelln (1863–1945), se slekten Jakhelln.
     • Petra Anker Bachke (1873–1968), gift med statsminister Ivar Lykke (1872–1949).
     • Christian Anker Bachke (1873–1946), grossist, konsul og eier av Ringve gård, gift i 1920 med Victoria Bachke (født Rostin) (1896–1963).
     • Morten Anker Bachke (1885–1941), arkitekt og konstituert professor i bygningskunst ved NTH, gift første gang med Kally (Nanna) Løchen (1891–1943), gift andre gang med Liv Høye Vik (1897–), datter av statsråd og fylkesmann Oddmund Vik.
    • Halvard Bachke (1838–1875), skipsreder i H. & F. Bachke og konsul, gift med Maria Arilda Virginie Huitfeldt (1849–1936).
     • Arild Huitfeldt Bachke (1870–1955), skipsreder i H. & F. Bachke og konsul, gift i 1917 med Emilie Ræder (1889–1979).
     • Halvard Bachke (1873–1948), diplomat, gift i 1917 med Ragna Othilie Thoresen (1880–1945), datter av skipsreder Otto Thoresen.
     • Anna Sofie Bachke (1871–1921), gift med godseier på Elingaard Paul Emil Finne (1857–1934), se trønderslekten Finne.
    • Fritz Martin Bachke (1839–1897), grossist, skipsreder i H. & F. Bachke og konsul, gift med Julie Augusta Lein (1850–1922).
     • Anna Margaretha Lein Bachke (1873–1954), gift med agronom og eier av Lade gård Egil Holst (1869–1936), bror av fabrikkeier og stortingsmann Johan Throne Holst.
     • Halvard Lein Bachke (1875–1948), grossist og skipsreder i H. & F. Bachke, gift med Meta Stille Brodtkorb (1875–1947, søster til nedennevnte Christian Johannes Brodtkorb).
     • Julie Augusta Lein Bachke (1884–1950), gift med direktør i E.C. Dahls fødestiftelse Christian Johannes Brodtkorb (1878–1958).

Referanser

rediger
 1. ^ Steffens, Haagen Krog (1915). Norske Slægter 1915. Kristiania: Gyldendal. s. 14–16. 
 2. ^ Koren, Kristian (1896). Anton Sophus Bachke. Træk af hans Liv og Virksomhed 1836–1896. Kristiania. s. 1–2. 
Autoritetsdata