Lorck (slekt)

norsk slekt fra Trondheim

Lorck er en norsk slekt fra Trondheim, som opprinnelig innvandret fra Flensburg med kjøpmannssønnene Thomas og Christian Andersen Lorck på slutten av 1700-tallet. En fetter av deres far, Lorentz Lorentzen Lorck, hadde bodd i Trondheim tidligere, men var død i 1748. En svoger av Christian, Reinholt Johannes Schive til Elgeseter, hadde en sønn som fikk Lorck-navnet: Christian Lorck Schive. Lorck-familien kom til å tilhøre handelspatrisiatet i Søgaden.[1]

SlektstreRediger

Treliste
 • Christian Andersen Lorck (1753–1828), kjøpmann innvandret til Trondheim i 1777, gift med Elen Birgitte Schive (1763–1846).
  • Marie Sophie Lorck (1787–1875), gift med kjøpmann Fredrik Nicolai Knudtzon (1779–1823) i Trondheim.
  • Lorentz Lorck (1788–1842), kjøpmann i Trondheim, gift med Nicoline Ferdinandine Frølich (1793–1869).
   • Christian Andersen Lorck (1813–1895), kjøpmann og vare- og vekselmegler i Trondheim, gift med Cathrine Jenssen (1821–1901), datter av Anthon P. Jenssen.
   • Frederik Christian (Fritz) Lorck (1815–1901), kjøpmann i Trondheim, ordfører og stortingsmann, gift med Elisabeth Sophie Wiel (1816–1899).
    • Petronella (Petra) Nicoline Lorck (1840–1915), gift med sin fars fetter, nedennevnte Paul Theodor Lorck.
    • Laura Madsine Lorck (1845–1875), gift med oberst Emil Andreas Midelfart (1840–1915).
    • Carl Frederik Lorck (1847–1925), kjøpmann, revisor i Norges Bank og viseordfører i Trondheim, gift med Helene Marie Beyer (1852–1924).[2]
     • Eigil Lorck (1878–1939), direktør ved Røros kobberverk, gift med Kristine Skirstad (1885–1974, gift 2. gang med Einar Dahl).[3]
      • Fritz Lorck (1911–2000), ingeniør og gründer av KOLO (Korsbrekke og Lorck).[4]
     • Erling Lorck (1885–1966), fotballspiller, premierløytnant, senere tannlege i Oslo, gift 1. gang med Ruth Sommerschild (1891–1918), 2. gang med Frida Forsberg (1887–1964).
   • Lorentz Ferdinand Lorck (1822–1895), rittmester i Trondheim og bergskriver ved Selbo Kobberværk i Meråker, gift med Frederikke Hirsch (1826–1910), datter av oberstløytnant og stortingsmann Robertus Hirsch.
    • Petra Jenny Lorck (1866–1941), gift med ingeniør og bruksbestyrer Bernt Anker Bachke (1869–1900), sønn av bergmester Anton Sophus Bachke.
  • Paul Bahnsen Lorck (1789–1841), kjøpmann i Trondheim, gift med Cathrine Göttig (1806–1880).
   • Paul Theodor Lorck (1834–1910), inspektør og ordfører i Borre, gift med sin fetters datter, ovennevnte Petronella (Petra) Nicoline Lorck.
    • Paul Bahnsen Lorck (1863–1951), ingeniør, gift med Anna Charlotte Mosling (1866–1949).
     • Fredrik Lorck (1896–1988), forretningsmann, gift med Adelheid Scharff (1897–1997).
    • Eleonore Henriette Lorck (1867–1949), gift med kommandørkaptein og stortingsmann Ole Thorenius Eidem (1865–1911).
  • Jens Schive Lorck (1796–1834), kjøpmann i Trondheim, gift med Hanna Caroline Blytt (1801–1877).

ReferanserRediger

 1. ^ Thaulow, Christian (1919). Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1½ aarhundrede. Trondhjem. s. 489–491 og 598–599. 
 2. ^ Sommerfeldt, W.P. (1943). Studentene fra 1865. Oslo: Halvorsens bokhandel og antikvariat. s. 33. 
 3. ^ «Dødsfall». Adresseavisen: 3. 31. desember 1974. 
 4. ^ Samnes, Sven og Ellingbø, Yngvar (30. mai 2000). «Fritz Lorck». Aftenposten (morgen utg.): 19.