Veidekke Industri (inntil 2011: Kolo Veidekke) er et datterselskap av Veidekke ASA og har sine virkeområder innen asfalt, pukk og grus, drift og vedlikehold av vei og asfaltproduksjon (veivedlikehold)

Virkeområder

rediger

Veidekke Industri er Norges største privateide aktør i asfaltmarkedet. Firmaet produserte i 2010 2,1 millioner tonn med asfalt der totalmarkedet utgjorde ca. 5 millioner tonn. Firmaet er også en av de største produsentene av pukk og grus og har en markedsandel på ca. 17 % på drift og vedlikehold av det offentlige veinettet.

Veidekke Industri er en av få internasjonale aktører som har kompetanse på asfaltkjerne brukt i demninger og fyllingsdammer. Fordelene med asfaltkjernedammer er den kostnadseffektive måten å sikre tetthet og varighet og pålitelighet under ulike klimatiske forhold.

I 1995 gikk daværende Kolo Veidekke sammen med Shell og utviklet en prosess for å lage asfalt ved vesentlig lavere temperaturer uten å ofre produktkvalitet, også kalt "Warm Foam" eller Warm [Asphalt] Mix, basert på Kolo Veidekkes skumbitumen teknologi.

Historie

rediger

Kolo Veidekke a.s. ble stiftet som selskap i 1999, men selskapets historie går helt tilbake til 1910 da AS Sigurd Hesselberg begynte produksjonen av støpeasfalt og senere ble Norges første produsent av veiasfalt. Da Sigurd Hesselberg gikk bort i 1929, ledet ingeniør Bjarne L. Corwin selskapet videre til å bli Norges største private asfaltentreprenør. I 1964 tok Bjarne L Corwin's sønn, Paul Corwin over som leder og da var AS Sigurd Hesselberg den klart dominerende aktøren i det norske asfaltmarkedet.

I 1950 gikk Arne W. Korsbrekke and Fritz Lorck, begge tidligere kolleger av Bjarne L Corwin i AS Sigurd Hesselberg, sammen og startet Korsbrekke og Lorck AS (KOLO). Selskapet var godt utstyrt fra tidlig av og vant kontrakter på Ørlandet og Andøya flyplass. Selskapet drev sin virksomhet uavhengig fra starten av 1960 tallet og frem i tid, men med nære forbindelser til AS Veidekke.

I 1988 selger AS Sigurd Hesselberg sin hoveddivisjon, Hesselberg Vei til AS Veidekke. Den gang var Korsbrekke og Lorck delvis eid av AS Veidekke. Et nytt selskap stiftes, Veidekke Asfalt. Sammen med Korsbrekke og Lorck AS, hadde nå Veidekke Asfalt hegemoniet i asfaltmarkedet.

I 1999 blir Veidekke Asfalt og Korsbrekke og Lorck AS sammenslått og blir til Kolo Veidekke a.s. Vidar Aarvold inntrer som Adm. dir og leder selskapet fra da av.

I november 2009 tar Per-Johan Plünnecke over som leder av selskapet.

I juli 2012 tar Øyvind Moen over som leder av selskapet da Per-Johan Plünnecke går av med pensjon.

Ulovlig markedsdeling og prissamarbeid

rediger

Økokrim gav i 2006 millionbøter til: Kolo Veidekke, Skanska og Oslo Vei. [1]

I 2011 skjedde det samme, og da skiftet selskapet navn fra Kolo Veidekke a.s. til Veidekke Industri AS. [2] [3] [4] [5] [6]


Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata