E.C. Dahls fødestiftelse

E. C. Dahls stiftelse var en norsk almennyttig stiftelse i Trondhjem opprettet i 1892 av Erich Christian Dahl og åpnet på Kalvskinnet i 1908. Den ble nedlagt i 1984.

E.C. Dahls fødestiftelse
TypeStiftelse
Stiftet1892
LandNorge
Opphørt1984

I testamentet Dahl hadde skrevet vel fire år før sin død var det gitt direktiver til hvem som skulle arve hva av hans formue. Etter at alt var fordelt var det fortsatt betydelige verdier, nærmere 850 000 kroner samt en del eiendommer, igjen. De skulle benyttes «til en Stiftelse for hjælpeløse, nyfødte Børn eller et Barnehjem eller maaske rettere til en Fødselsstiftelse for fattige Barselskvinder, maaske alle tre Ting i Forening; denne Stiftelse skal have mit Navn.»

I mars 1892 fastslo byens autoriteter og boets eksekutorer at stiftelsens formål skulle være et «Hospital for fattige, syge Børn og en Fødselstiftelse for fattige Kvinder.»

I 1877 hadde Dahl kjøpt Tronstadhaven rett sør for bryggeriets egen have, en tomt som han selv hadde hatt i tankene å benytte til stiftelsen, men eksekutorene mente den var for liten. I 1886 fant man en løsning ved å makeskifte en annen av Dahls eiendommer, en have øverst i Prinsens gate, med en tilstøtende eiendom til Tronstadhaven, Lohrmannhaven. Det gikk imidlertid mange år før stiftelsens kapital var stor nok til å få gjennomført bygging og drift. Først i 1905 kunne man på basis av Johan Christensen tegninger og under Johan Osness' overoppsyn starte arbeidet, og 29. juni 1908 ble stiftelsen høytidelig åpnet. Foran hovedbygningen ble det i anledning åpningen satt opp en statue av Erich Christian Dahl.

Frem til 1984 fødte 99 % av byens vordende mødre på Stiftelsen, da virksomheten ble nedlagt og all videre barsel foregikk på Regionsykehuset.