Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-18

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Wikipedia:Originalforskning

rediger

Vi bør få Wikipedia:Original forskning opp på et nivå hvor vi kan bruke teksten som en ordinær retningslinje. Vi bør antakelig ha ha noenlunde klart for oss hva vi mener med originalforskning, bruk av begrepet spriker en del. Selv mener jeg at hva vi kan trekke av slutninger utfra tilgjengelig verifiserbart materiale ikke er originalforskning i vår sammenheng. Publiserer et forskningsinstitutt materiale så tror vi dem på dette, publiserer en person på sin blogg at han har påvist unike sammenhenger ingen før har sett så tror vi han ikke på dette. Ja det er verifiserbart at han sier det, men det er ikke verifiserbart at det han formidler er riktig.

Fra den engelske Signpost
These are Wikipedia's three core content policies. Together, they set the standard for what should be in Wikipedia's articles. They should be viewed as parts of a whole and not separate. The principles upon which these policies are based are non-negotiable and cannot be superseded by other policies or guidelines, or by editors' consensus.
  • Neutral point of view (no) – Every article must give all significant views of the topic equal weight without favoring one or the other.
  • No original research (no) – Wikipedia does not publish original thoughts, and is not the place to establish new ideas.
  • Verifiability (no) – Any material that might be reasonably questioned should be attributed to a reliable source.

La meg presisere at dette er en engelsk tekst og ikke retningsgivende her, men det teksten formidler gjelder også for oss.

Som en sidekommentar, det er vel originalforskning i ett ord? Og den bør vel hete noe ala «Ingen originalforskning» for å trekke linjene til hva den faktisk gir uttrykk for. Jeg foreslår at vi tar mest mulig av diskusjonen om retningslinjen på dennes diskusjonsside, mens en avklaring av sidens status tas her. — Jeblad 29. apr 2010 kl. 00:26 (CEST)

Skrivemåten er såvidt behandlet på diskusjonssiden, se Wikipedia-diskusjon:Original_forskning#Artikkelnavn – ett eller to ord?. Jeg er selv meget usikker. nsaa (disk) 3. mai 2010 kl. 21:34 (CEST)

Undersøkelse om Wikipedia

rediger

Jeg skriver masteroppgave om Wikipedia ved institutt for medier og kommunikasjon (IMK), UiO og trenger i den forbindelse litt hjelp fra nettopp deg! Undersøkelsen tar omtrent 5 minutter å fylle ut og er helt anonym. Jeg kommer imidlertid til å trekke ut en person av de som svarer som får et universalgavekort på 500,-. Vil du være med i trekningen av dette må du legge ved en e-postadresse slik at jeg kan kontakte deg.

Håper du tar deg tid til å hjelpe meg!

Undersøkelsen finner du her: [1]

(Beklager hvis dette er feilplassert) Annecathlund 29. apr 2010 kl. 10:55 (CEST)

Helt greit å legge det her, jeg tror de fleste ønsker seg mer kvalitative og kvantitative undersøkelser av Wikipedia! — Jeblad 29. apr 2010 kl. 11:37 (CEST)
Hadde vært interessant med en case-control studie av hva som skiller wikipediabidragsytere fra "vanlige mennesker" ;-) Utvalget som verves til å svare på en undersøkelse via Tinget vil jo bli veeeldig skjevt.
Det hadde vært interessant å vite mer om hvilke type opplysninger og fra hvilke fagfelt at folk setter sin lit til henholdsvis de norske og den engelske språkversjonen av Wikipedia, ikke bare "hvor mye stoler du på wikipedia fra 1-10". H@r@ld 29. apr 2010 kl. 11:50 (CEST)
Blokk 4 burde nok ha separate bokser for vurdering av nynorsk, bokmål og engelsk. Ville nok også likt om besvarelsene identifiserte hvorfor respondentene bruker de forskjellige utgavene. — Jeblad 29. apr 2010 kl. 11:55 (CEST)
En kunne kanskje spurt om hvorfor/hvorfor ikke oppgi sitt navn på WP i disse dager der SNL har "ansvarlige, navngitte skribenter" og universitetsfolk trenger kreditering og lønn for å skrive. Mvh KjellG 29. apr 2010 kl. 14:48 (CEST)
I slike spørreskjema er det fordelaktig at man ikke må vurdere noe mellom 1 og 10 (hvor troverdig som et eksempel). Det er alltid godt for respondentene å kunne svare midt på treet, i.e. ha et oddetall. Videre er det vel ikke veldig meningsfylt å ha en høyere oppløsning en fem eller maks syv. Det var mine fem cent (en:The_Good_5_Cent_Cigar#Name :-). Veldig flott at det gjøres slike undersøkelser! nsaa (disk) 3. mai 2010 kl. 22:11 (CEST)

Notis om kandidatartikler 46

rediger

Artikkelen Robert Schumann er nominert til Anbefalt artikkel. Se Wikipedia:Kandidatsider/Robert Schumann
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 3. mai 2010 kl. 08:06 (CEST)

Artikkelen Liste over Norges forsvarsministre er nominert til God Liste. Se Wikipedia:Kandidatsider/Liste over Norges forsvarsministre
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 3. mai 2010 kl. 17:54 (CEST)

Interpellasjon fra Olemic Thommessen

rediger

I en interpellasjon av Olemic Thommessen (Høyre) til kunnskapsministeren (Interpellasjon nr. 85 (2009–2010) ønsker representanten å få staten med på å redde Store norske leksikon. Han stiller opp et scenario hvor Wikipedia er grunnen til SNL sine problemer; Dette utkonkurreres nå av Wikipedia og vil bli nedlagt 1. juli 2010. Han følger deretter opp med et konkret ønske om en statlig redningsaksjon; …vil statsråden bidra til å finne løsninger for videreføring av Store norske leksikon? Selv har jeg hele tiden stilt meg sterkt kritisk til at staten skal ha noen rolle som redningsmann ovenfor SNL, men jeg mener at staten kan bidra til en digital kunnskapsallmenning basert på åpent innhold sikret gjennom sterke frie lisenser. I en slik åpen kunnskapsallmenning kan SNL være en aktør på lik linje med andre, og noe slikt vil ikke være konkurransevridende i forhold til Kunnskapsforlaget eller Cappelen Damm. Etter hva jeg har forstått skal interpellasjonen besvares 30. april. — Jeblad 29. apr 2010 kl. 12:17 (CEST)

30. april stemmer ikke såvidt jeg kan se. — Jeblad 30. apr 2010 kl. 10:03 (CEST)
Riktig dato og tid er 1. juni kl. 10 i henhold til svar fra Informasjonshjørnet. — Jeblad 30. apr 2010 kl. 11:37 (CEST)
Vel, jeg skal prøve å ta meg en prat med Thommessen om temaet over en kopp kaffe på Høyres landsmøte neste helg ... Erik F 30. apr 2010 kl. 19:30 (CEST)
Jeg har gjort en avtale med Thommessen og skal møte han mandag 3. mai for å orientere han om Wikipedia, styret i Wikimedia Norge er informert og Lars Roede fra styret blir med. Hensikten med møtet er å gi en generell orientering om Wikipedia, hva vi er, hvordan vi arbeider, sterke og svake sider. Forhåpentligvis vil jevnlig informasjon overfor politikere bidra til å gi de et bedre grunnlag for å forstå oss og se hvor mye bra arbeide de mange frivillige bidragsyterne her leverer til støtte for folkeopplysning. mvh - Ulf Larsen 30. apr 2010 kl. 19:42 (CEST)
Etter å ha sett Thommessen i enkelte debatter om beslektede emner så har jeg ikke særlig stor tro på dette. For å si det meget forsiktig. — Jeblad 30. apr 2010 kl. 23:59 (CEST)
Det er et stort underskudd på informasjon om Wikipedia, studenter på BI tror f.eks at det er et firma og at vi som bidrar er ansatt. At flest mulig av våre politikere har et realistisk bilde av hva Wikipedia er og hvordan vi arbeider tror jeg over tid kan ha en verdi, jeg kommer følgelig til å bruke noe tid på dette og håper også andre har mulighet til det. Thommessen har ellers et sterkt engasjement for frivillige organisasjoner som jeg tror kan være et bra grunnlag for vår dialog med han, vi som bidrar på Wikipedia er jo en stor dugnadsgjeng - og resultatet vi leverer er svært nyttig for samfunnet. Ellers er det bare fint om flere tar kontakt med han, så om du Erik får tatt en prat over en kaffe på Høyres landsmøte så er det bra. Ulf Larsen 1. mai 2010 kl. 07:17 (CEST)
Olemic Thommessen er ikke en typisk BI-student. Etter å ha sett han i beslektede debatter, og sammenholdt med utsagn i debatten om Wikipedia vs Store norske leksikon, så er jeg ikke i tvil om at han har definert Wikipedia som sin hovedmotstander i denne debatten og at målet er å fjerne muligheten fo konkurranse på like vilkår. Det finnes mange i Høyre som støtter Wikipedia, men jeg stiller meg tvilende til at Thommessen er en av disse. — Jeblad 1. mai 2010 kl. 14:24 (CEST)
Eksemplet med BI-studenter tok jeg for å vise at selv presumptivt ungdom oppvokst og godt opplyst, ikke kjenner til helt grunnleggende forhold ved Wikipedia. Om Thommessen skulle vise seg å være mot Wikipedia, så desto viktigere at han har et solid underlag for sin motstand. Når det gjelder konkurranse på like vilkår så er jo det uansett et løp som er kjørt, vi har svært store fordeler som SNL ikke kan forvente å matche. Ulf Larsen 1. mai 2010 kl. 14:46 (CEST)
Ulf det pågår en kampanje for ensidig statlig støtte av Store norske leksikon og Olemic Thommessen er en av de sterkeste pådriverne for dette. Jeg kan ikke se at dette skulle gi oss «svært store fordeler». Jeg er for konkurranse på like vilkår, men når jeg ser på tidligere utspill på Tinget så begynner jeg å bli mer og mer urolig, for det har vært tildels sterke utspill om at Wikimedia Norge skal støtte Kunnskapsforlaget. Når jeg sammenligner dette med møter som blir annonsert og med hvilken personer som er involvert så blir jeg mer og mer urolig. Når jeg i tillegg ser dine utsagn kombinert med deltagelse av det nye styret så lurer jeg på hva som er på gang. — Jeblad 1. mai 2010 kl. 19:54 (CEST) (Olemic Thommessen var en av pådriverne (stilte lovforslag) for å fjerne reklame fra NRKs nettsider [2] under henvisning til at det «spis[t]e av det markedet de kommersielle mediebedriftene skal leve av».[3] Senere har han hevdet at «[Store norske leksikon] utkonkurreres nå av Wikipedia og vil bli nedlagt 1. juli 2010» og har derfor frontet en interpellasjon med mål om statlig støtte til SNL.[4])
Det er en rekke støttespillere for Store norske leksikon som har engasjert seg for å forsøke å få til fortsatt drift (hvilket jeg syns er fint, det er bra for oss å ha SNL på nett), men «ensidig statlig støtte»? Har vi søkt noe midler? Ikke meg bekjent. SNL har søkt og at deres støttespillere bygger opp under det er vel bare prisverdig, både for de og oss. Om vi søker (dvs Wikimedia Norge) og hvis den søknaden blir avvist, da kan vi snakke om ensidig statlig (eller annen) støtte.
At vi har en helt dominerende posisjon overfor SNL og derfor har «svært store fordeler» må være åpenbart for de fleste; Wikipedia er på 9. plass på Alexas liste over nettsteders popularitet i Norge mens SNL er et sted rundt 400-plass. Dette er utklassing og noen millioner i statlig eller annen støtte til SNL endrer ikke det. Og hvis SNL får midler så gir det oss også bedre mulighet for å få tilgang på samme.
At reklamen på NRKs nettsider fjernes er bra, Thommessen er bare en av svært mange som har påpekt det totalt urimelige i at en almenkringkaster, finansiert ved lisensavgift, også skal kunne tjene på reklame.
Når det gjelder Thommessens interpellasjon så står det følgende: «Store norske leksikon er i dag det eneste nettbaserte leksikale verk på norsk som tilfredsstiller tradisjonelle faglige krav til etterrettelighet. Dette utkonkurreres nå av Wikipedia og vil bli nedlagt 1. juli 2010.» At SNL utkonkurreres av Wikipedia er vel ganske ubestridt - hadde ikke Wikipedia eksistert hadde SNL utvilsomt hatt en helt annen markedssituasjon.
Å snakke med politikere fra alle partier og fortelle de om hvordan Wikipedia fungerer, hva de mange frivillige her gjør og hvilket nyttig dugnadsarbeide det er for samfunnet, mener jeg er bra, og hva hensikten kan være med å mistenkeliggjøre det stiller jeg meg uforstående til. Jeg har gjort dette som en del av arbeidet med å fremme Wikipedia og det kommer jeg til å fortsette med, og om de har tid og mulighet synes jeg flere bør gjøre det samme, jeg tror det er vel anvendt ressursbruk. Ulf Larsen 1. mai 2010 kl. 21:00 (CEST)
Etter mange år som kommuneansatt og mye jobbing for politikere, har jeg fortsatt ikke forstått 100% enkeltes fantastiske evne til å begrunne to motsatte standpunkter med nesten samme ordlyd. Jeg er redd at selv om SNL får sine midler, vil det fortsatt være meeeget komplisert å finne en vanntett begrunnelse for at det bør dryppe på WP/WM. Vi er jo en amerikansk oppfinnelse, må vite! Jeg er sikker på den, siden jeg har håndhilst på Jimmy. En god politiker er alltid sikker i sin sak, og hører bare det h*n vil ha bekreftet av egne meninger, så du har en lang vei å gå, Ulf. Merkelig nok har ikke dugnadsaspektet slått igjennom hos de rød-grønne - (eller de tenker at vennlig tilbakeholdenhet er mest effektivt når det gjelder å få grasrota til å aktivere seg selv).
Hvis vi vil ha penger, er veldokumenterte prosjekter hovedveien å gå. Noen må rett og slett bruke tid på å formulere et slikt, finne et sted å fremme søknad - og stå på for å gjennomføre det med de midler som evt. måtte komme. Jeg har ikke finlest statsbudsjett de siste tiårene, men innimellom finnes enkelte poster en kan dra nytte av.
Tiden da en kunne få støtte på løsere grunnlag er nesten vekk, takket være en del organisasjoner med inflaterte medlemstall. WMNorge er i den sammenheng litt i minste laget, så jo flere medlemmer, desto bedre sjans den veien (hint til alle som ikke har meldt seg inn). Bjørn som tegner 2. mai 2010 kl. 01:21 (CEST)
For ti dager siden spurte jeg William Nygaard om én mulig løsning for å bevare SNL var at (det resterende) innholdet ble frikjøpt slik at det kunne inkluderes i Wikipedia. Nygaard avviste hele spørsmålet under begrunnelse av at Wikipedia var "unorsk", mens SNL var et norsk nasjonalleksikon. H@r@ld 2. mai 2010 kl. 09:35 (CEST)
Det vil avholdes [info-møte om Stiftelsen Store Norske Leksikon 6. mai]. William Nygaard eller andre fra Kunnskapsforlaget har avsluttet sitt engasjement. Tinget bør holde seg til sak og ikke person i denne debatten. SOA 2. mai 2010 kl. 10:18 (CEST)
(redigeringskonflikg med Bjørn under her) Tinget har ingen ting med spørsmål om SNL å gjøre. Dette er ikke noen sak hvor vi skal finne konsensus, eller komme til noen avstemning om hvorvidt vi skal la SNL få fortsette eller ikke. Vi er rett å slett ikke noen part i den saken. At Kunnskapsforlaget i sin pressemelding kom med uttalelser som har ledet til at det har virket som om vi er det er en annen sak. Så denne diskusjonen på Tinget er ikke en sak om SNL. Det er imidlertid fritt for enhver enkeltperson å delta i meningsutvekslingen som foregår her, og det er selvsagt slik at for disse enkeltpersonene er spørsmål om SNL av interesse. Det er tross alt personer som har litt mer enn gjennomsnittlig interesse av leksikon som deltar her. Dette presiserer jeg ikke for å irettesette SOA, men fordi det er trolig det er utenforstående som også leser disse trådene, som kanskje ikke oppfatter dette på samme måte som vi som har deltatt i dette prosjektet i noen år. Haros 2. mai 2010 kl. 11:28 (CEST)
Hvis det er min karakteristikk av politikere som yrkesgruppe som er «person» her, tror jeg vi ikke kommer utenom slike vurderinger, dersom noen av oss skal blande oss inn i maktspillet bak kulissene. Tanken om at WP er unorsk er vakker, men ethvert leksikon er sentraleuropeisk (opplysningstiden var ikke startet i Norge, men i Frankrike) sett i historisk sammenheng, så det nasjonale ved det er språket og deler av innholdet - og dermed felles for begge. Det man vel kan si, er at WP er et barn av tiden og har amerikanske aner, mens SNL representerer en europatradisjon, der papirmengden etterhvert ble for stor til å gi økonomisk uttelling (hvor mange bind var sisteutgaven av Encyc. Brittannica?). Åsså er dugnadsprosjekter unorsk? Bjørn som tegner 2. mai 2010 kl. 11:21 (CEST)

Har sammen med Lars Roede hatt møte med Olemic Thommessen, det ble litt kort da han hadde en endring i sitt skjema, men jeg syns det var et positivt møte hvor vi etter beste evne forsøkte å formidle hva Wikipedia er og hvordan vi som bidrar arbeider. Thommessen var også interessert i organiseringen bak og vi fortalte endel om Wikimedia Foundation og støtteforeningen Wikimedia Norge. Thommessen virket absolutt positiv overfor Wikipedia, han syns vårt arbeide med å få gode versjoner av Wikipedia på nynorsk og bokmål/riksmål var bra med tanke på norsk språks utsatte stilling.

Thommessen fortalte også litt om sitt engasjement for Store norske leksikon. Jeg nyttet forøvrig anledningen til å informere Thommessen om at han kunne få mer informasjon av Erik F på Høyres landsmøte, så får vi håpe at Erik tar ballen. mvh - Ulf Larsen 3. mai 2010 kl. 13:28 (CEST)

Det gjør jeg. Slår forresten gjerne av en prat med enhver fra Wp som måtte befinne seg på Høyres landsmøte, det er bare å si ifra.   Erik F 4. mai 2010 kl. 18:22 (CEST)

Notis om kandidatartikler 47

rediger

Artikkelen Johann Friedrich Struensee er nominert til Utmerket artikkel. Se Wikipedia:Kandidatsider/Johann Friedrich Struensee
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 5. mai 2010 kl. 21:29 (CEST)

Innføring av "fair use" på Norsk Wikipedia.

rediger

Det er vel ikke urimelig at Norsk Wikipedia en gang i fremtiden får en betydelig større dekning av blant annet musikkalbum, singler, TV-spill, TV-serier og filmer, og i den forbindelse er det vel ønskelig at vi har illustrasjoner i infoboksene til disse. Akkurat nå tillater ikke Norsk Wikipedia bruk av for eksempel albumcover eller logoer til TV-serier, men om dekningen av slike emner skulle øke så er det vel fordelaktig at vi kan bruke slike bilder. Er det da mulig at bruk av "fair use"-prinsippet innføres også her? Slik jeg har forstått det, så står serveren til Norsk Wikipedia i USA, så vi er vel kanskje underlagt både norske og amerikanske kopilover. Kooper 24. apr 2010 kl. 23:00 (CEST)

Når du laster opp så er det du som publiserer, serverne er bare et teknisk hjelpemiddel. Det nærmeste vi kommer fair use er sitatretten som kan brukes på illustrasjoner, men da bilder ligger adskilt fra innholdet så er det vanskelig å få gjennomslag for at det er noen reell kobling mellom tekst og illustrasjon. Den diskusjonen har vi forøvrig hatt et utall ganger. — Jeblad 24. apr 2010 kl. 23:19 (CEST)
Mulig vi skulle laget en FAQ/OSS-seksjon som svarer på en del av disse spørsmålene. Vi vil ha tilsig av nye brukere kontinuerlig, og for en del av disse gjengangerne kunne vi kanskje ha opprettet en ofte stilte spørsmål-seksjon i toppen av siden eller bare oppdatere denne med en del relevante lenker Wikipedia:OSS? nsaa (disk) 24. apr 2010 kl. 23:57 (CEST)
Godt forslag av Nsaa. Enhver av oss trenger oppfriskning fra tid til annen. En grunn til forsiktighet eller ikke bruk av «fair use» er gjenbruk når vårt innhold benyttes i annen sammenheng enn her på Wikipedia. Vi hadde i sin tid en tillatelse fra bokforlagene ved gjengivelse av bokomslag, men lisensen var dessverre ikke god nok eller passet ikke til de tilgjengelige lisensreglene og måtte derfor utgå. Det er altså ikke viljen det står på. Finn Bjørklid 25. apr 2010 kl. 00:21 (CEST)
Jeg la inn følgende nå: WP:OSS/bilder#Kan_jeg_laste_opp.2Fbruke_et_bilde_under_det_s.C3.A5kalte_.C2.ABfair_use.C2.BB-unntaket.3F. Stigmj 25. apr 2010 kl. 17:53 (CEST)
Vel, det klarnet opp i en del ting. Da får vi bare vente og håpe at denne strenge delen av norsk kopilov blir endret slik at også vi kan bruke "fair use"-prinsippet. Kooper 25. apr 2010 kl. 19:51 (CEST)
For håpe det. Det er i lengden uholdbart at man ikke kan benytte bilder som er flere tiår gamle.Ezzex 25. apr 2010 kl. 20:57 (CEST)
Hvis det er viktig å bevare en illustrasjon "for ettertiden", kan kanskje en farbar vei være å oversette artikkelen til Engelsk WP og laste opp illustrasjonen der (hvor fair use er tillatt)? Ubu 5. mai 2010 kl. 16:06 (CEST)
At det er tillatt på enwiki nå betyr ikke at det kommer til å bli tillatt i all evighet fremover, og det er heller ikke en garanti for at ikke den amerikanske (eller den norske) åndsverksloven kommer til å ha åpent for fair use i all evighet fremover (det finnes mange bedrifter med en interesse av å skjerpe inn reglene i lovverket på grunn av fildelingsproblematikk). Det er sterke krefter som gjerne vil fjerne fair use fra engelsk Wikipedia, nettopp fordi det er et hinder for at folk frigir bilder under en åpen lisens (hvorfor skal vi tillate bruk av bilder fra vår film til fri bruk, når Wikipedia allerede har et bilde på artikkelen?). Laaknor 5. mai 2010 kl. 16:21 (CEST)
Ja, men du bør tenke på at det er mye materiale som er over 100 år som det fremdeles er copyright på. Filmcover, platecover osv. Hvis vi f.eks forutsetter følgende: En person på 30 år lager en stumfilm i 1925. Han dør i 1975, 80 år gammel. Med gjeldende copyrightregler ville det ikke kunne vises stillbilder fra filmen hans før år 2045.Ezzex 5. mai 2010 kl. 16:32 (CEST)
Jeg tviler på at engelsk Fair use vil bli endret med det første, og det er neppe noe flertall på engelsk Wikipedia for å fjerne mulighetene dette gir. På bokmålsutgaven er det en helt tilsvarende mulighet via sitatretten, men fordi det er såpass mange som ønsker at commons skal brukes for alle bilder så er muligheten i praksis blokkert. Selv mener jeg at vi burde alle de midlene vi har for å bruke materiale, inklusive sitatretten. Vi skal skrive et åpent og gjenbrukbart leksikon, ikke drive politikk for tilgensende felt – selv om en del skribenter har sterke meninger om det. Nå er det dessverre slik at enkelte vil bruke Wikipedia som kamparena for å tiltvinge seg adgang til materiale med verkshøyde som så skal brukes på andre arenaer. — Jeblad 5. mai 2010 kl. 16:56 (CEST)
Selv om Stortinget i dag hadde vedtatt nye regler som sier at vernetiden krymper fra 70 år etter opphavsmannens død til 5 år etter vedkommendes død vil ikke det påvirke eksisterende verk, fordi Grunnlovens paragraf §97 forbyr lover med tilbakevirkene kraft. Solbu 6. mai 2010 kl. 14:31 (CEST)
Vernetiden har mang en gang blitt endret for allerede eksisterende verk. Ot. prp. nr 54 (1994-95) pkt. 3.3.3.1[1] (s. 24) "Lovens anvendelse på verk og arbeider fra før lovens ikrafttredelse" sier følgende:
"… de nye vernetider skal gjelde ikke bare verk og arbeider som før loven ennå var vernet etter gjeldende regler, men at vernet også skal omfatte de verk og arbeider som måtte være falt i det fri etter gjeldende rett".
Så det å dra inn grunnloven §97 blir feil. Hilsen Kjetil_r 6. mai 2010 kl. 15:18 (CEST)
Men endringene har vel hittil stort sett gått ut på å forlenge vernetida, og da regnes det ikke som galt å gi tilbakevirkende kraft. For dessverre verner ikke Grunnloven våre interesser som brukere av frifalte verker. Hilsen GAD 6. mai 2010 kl. 23:29 (CEST)
Det er den andre siden av saken, men frem til 2045 så er det alltid en eller annen rettighetshaver som det er mulig å spørre om å få lov til å bruke stillbilder av filmen, fordi det har en markedsføringseffekt av å ha frie bilder på Wikipedia (og alle andre steder som eventuelt ville brukt bildet). Wikipedia som helhet har større sjanse for å få bilder som er fullstendig frie, dersom WMF fjerner muligheten til å gjøre unntak for fair use, og vi har ingen garanti for at ikke WMF kommer til å gjøre det i løpet de neste 35 årene. (jeg tror faktisk at noen kommer til å stille til valg til styret i WMF i løpet av de neste ti årene med fjerning av fair use, for å få fullstendig frie bilder, som agenda). Laaknor 5. mai 2010 kl. 16:58 (CEST)
En ting er å vente til 2045 på frie stillbilder fra Avatar, noe annet er det å vente på frie bilder fra filmer fra Charly Chalins gullalder.Ezzex 6. mai 2010 kl. 17:07 (CEST)

WPlista – kva som blir spelt på radio

rediger

Eg hev jobba med eit prosjekt ei tid som går på å lage lister med dei viktigaste artistane og musikkspora i norske radiokanalar. Lista blir lagd på bakgrunn tå kor ofte spor og artistar blir spelte, og kor mange lyttarar radiostasjonane har. Tilsaman gjev det ei vekt som så gir ei plassering på lista. Det fins ei side med dokumentasjon på wiki.jeb.no: WPlista. Det vil ta tid å få tilstrekkelig datagrunnlag (mange uker), og det vil nok også endre seg med tida kva radiostasjonar som er med. Foreløpig er grunnlaget litt tynt og dominert tå NRK P1. Dette kjem tå storleiken til denne radiokanalens lyttarskare. Data for sidane blir lasta opp tå ein spesialisert bot (Bruker:WPlista) som vil gå ein gong i døgeret. Eg trur ikkje det er nødvendig med noko botflagg på den. Sidene for WPlista ligg no i hovudrommet, men det kan argumenterast for at dei bør liggje i prosjektrommet. Sjølv meiner eg dei høyrer heime i hovudrommet av di dette er lister som kjem til å bli brukt tå radiojournalister for å finne bakgrunnsmateriale om spor og artistar inne på Wikipedia. — Jeblad 2. mai 2010 kl. 23:47 (CEST)

Hvorfor skriver du på nynorsk ?Ezzex 3. mai 2010 kl. 00:22 (CEST)
Dette er en kjempeflott ide, og jeg håper at listen bidrar til å betraktelig øke vår dekning av sanger og artister. Jeg er enig med deg i at listen bør ligge i hovedrommet, siden informasjonen der kommer til å bli brukt av mange flere enn bare brukerbasen på Wikipedia. Det bør kanskje legges ut en beskjed et sted på hovedsiden slik at alle leserne våre blir klar over at dette i det hele tatt eksisterer. Jeg må også påpeke at boten legger inn litt feil navn på sanger som for eksempel denne: RIVERA,_Sandy_ANDY_DANIELL_-_Whatever_(Andy_Daniell_remix) 127. Men dette er småfeil som sikkert kan rettes opp ganske fort. Så, for å oppsummere: En flott ide som Wikipedia absolutt trenger. Kooper 3. mai 2010 kl. 00:26 (CEST)
(redkonf)Kvifor ikkje... Men interessant at det er såpass mye rødt på denne listen. Reinhard Heydt 3. mai 2010 kl. 00:27 (CEST)
@Ezzex, samme tekst er brukt på nn:Wikipedia:Samfunnshuset og ble først skrevet der. @Kooper, det er planlagt å bruke en algoritme som finner mer av skrivefeil uten at jeg tror alt vil forsvinne. I dette tilfellet kommer teksten fra NRK sin feed og er feil der. @Reinhardheydt, målet er å finne det vi mangler og så sørge for at vi kan få flere blå lenker. — Jeblad
Fin sak til å finne aktuelle artister etc. Men plassert i hovedrommet nærmer det seg original forskning (egen metodikk) og Wikipedia som kilde. Hilsen GAD 3. mai 2010 kl. 07:52 (CEST)
Det er nok ikke riktig. Dette er produsert på bakgrunn av publiserte spillelister fra radiokanalene og lyttertall fra TNS-Gallup. Wikipedia er ikke kilde for noe av dette. Jon Harald har flytta listene til prosjektrommet, men kommer han ikke opp med en holdbar grunn så kommer jeg til å flytte dem tilbake i hovedrommet. En plassering i prosjektrommet vil implisere at alle slike lister skal dit, uansett om de er referansebelagt eller ikke, noe som ikke er riktig. Det holder ikke at noen tror og mener de skal i prosjektrommet, det må finnes frem til en grunn for dette. — Jeblad 3. mai 2010 kl. 08:31 (CEST)
Til og med navnet vitner om at dette er orginal forskning, og det faktum at du legger inn vekting av de forskjellige artistene og sangene bare understreker at dette ikke er noe som bør publiseres rett i hovednavnerommet. Laaknor 3. mai 2010 kl. 08:50 (CEST)
Vekting av spilte artister er TNS-Gallup sine publiserte lyttertall. Hvis du mener jeg har sjekket lyttertall personlig så er det morsomt, men ikke riktig. Se for eksempel TNS-Gallup: Lyttertall fra PPM. 15 2010 - Alle ukedager for lyttertall i uke 8 til 15 for 2010. Hva de forskjellige kanalene spiller blir oppgitt på litt forskjellig vis, NRK publiserer hva de spiller på kontoen for NRKradio på Twitter. Det er fint om du faktisk sjekker hva som står på de aktuelle sidene. — Jeblad 3. mai 2010 kl. 08:57 (CEST)
Se en:WP:SYN. Wikipedia samler etablert kunnskap. Er det etablert kunnskap at Pink Floyd er de tiende mest spilte artister på radio de siste 13 ukene, vektet etter radiostasjonenes andel av lyttertiden? Det kommer vel an på hvordan man definerer etablert, og det løper rett inn i diskusjonen om WP:NOR / WP:OR. Selv kan jeg ikke skjønne annet enn at dette er ny kunnskap og dermed uaktuelt for artikkelnavnerommet. — the Sidhekin (d) 3. mai 2010 kl. 09:37 (CEST)
John fortjener stor takk for å ha utviklet en interessant oversikt, som kan gi oss bedre dekning av samtidig popmusikk; men det er IMO ingen tvil om at den metodikken som brukes er Original forskning, og ikke hører hjemme i artikkelnavnerommet. Argumentene ovenfor har min tilslutning, og jeg kan føye til at oversikten på flere måter minner mest om Wikipedia:Årets hvem 1967–1986 mfl. Mvh MHaugen 3. mai 2010 kl. 14:06 (CEST)
Nei det er ikke originalforskning og vil aldri bli det. Lista Wikipedia:Årets hvem 1967–1986 er noe helt annet og ligger i prosjektrommet etter avtale med forlaget. — Jeblad 3. mai 2010 kl. 16:55 (CEST)
Wikipedia er jo ment å formidle kunnskap. Er ikke en liste over hvem som er mest spilt i Norge på et hvilket som helst tidspunkt å regne som kunnskap som folk kanskje vil ha tak i? Ettersom jeg forstår, så finnes det ingen felles "airplay"-liste i Norge. Derfor lever vi opp til Wikipedias formål når vi selv skaper en slik liste. Kooper 3. mai 2010 kl. 16:25 (CEST)
Wikipedia er ment å formidle etablert kunnskap. IKKE original forskning. — the Sidhekin (d) 3. mai 2010 kl. 16:31 (CEST)
Hva radiokanalene spiller er etablert kunnskap i samme øyeblikk som låta begynner å gå. — Jeblad 3. mai 2010 kl. 16:56 (CEST)
Helt klart originalforskning (WP:SYNTH), dette kan ikke ligge i hovednavnerommet. Bare det at man bruker en twitterkonto og en privat wiki som referanser bør få varselklokkene til å ringe. Mvh. Kjetil_r 3. mai 2010 kl. 09:59 (CEST)
Det erdokumentasjon om hvordan dette skjer på en privat wiki, mens NRK publiserer hva de selv sender på en twitterkonto. Mener du at NRK forfalsker hva de sender på sin konto? Hvorfor skulle de gjøre noe slikt? Kan du føre beviser for det? Det ville være veldig interessant, for om NRK forfalsker hva de publiserer så betyr det at vi må fjerne alle referanser til NRK! Noe slikt faller på sin egen urimelighet. — Jeblad 3. mai 2010 kl. 13:42 (CEST)
Nå tolker du ting slik du vil igjen. Dette handler ikke om NRKs troverdighet, men om at lista – som er et godt initiativ – ikke er et relevant artikkelemne. Så la oss drite i bagateller og fokusere på det viktige. Jon Harald Søby 3. mai 2010 kl. 13:55 (CEST)
Jon Harald, om dette skal være originalforskning så impliserer det at datagrunnlaget enten er upublisert (det er publisert) eller at datagrunnlaget falsiferes (Twitterfeeden til NRK må bevises å være uriktig). Det er dette jeg svarte på og ba om begrunnelse for. Jeg mener at grunnene som er oppgitt både av Kjetil og andre er feil og medfører at svært mye av artikler må omskrives eller fjernes. Noe slikt mener jeg er uheldig. — Jeblad 3. mai 2010 kl. 16:52 (CEST)
Så lenge du ikke leser argumentene til andre debattanter, men derimot finner på egne påståtte motargumenter og angriper dem («om NRK forfalsker hva de publiserer så betyr det at vi må fjerne alle referanser til NRK») er det vanskelig å ha en seriøs meningsutveksling. Kjetil_r 3. mai 2010 kl. 17:03 (CEST)Utelatt ord lagt inn 3. mai 2010 kl. 18:56 (CEST)
Fint liste og helt sikkert anvendelig til flere ting, men da den kombinerer flere kilder til en liste som ikke tidligere er publisert må det betraktes som original forskning og kan følgelig ikke ligge i artikkelnavnerommet – som mange før meg også har gitt uttrykk for. Jeblad kanskje det er like greit om du selv flytter den fra artikkelnavnerommet. Mvh Prillen 5. mai 2010 kl. 12:48 (CEST)
Prosjektet droppes da argumentasjonen reiser tvil om datakildenes etterrettelighet. — Jeblad 6. mai 2010 kl. 02:22 (CEST)
Er det mulig å flytte prosjektet til brukerrommet, slik at vi som faktisk ønsket dette velkommen fortsatt kan ta listen i bruk? Kooper 6. mai 2010 kl. 02:45 (CEST)

Larry Sanger, FBI og Fox news

rediger

Larry Sanger har skrevet en «anmeldelse» av Commons ved Erik Möller som har skapt en del sjokkert hoderysting og også humring, men også en del ytterst tvilsom mediadekning. Det hele sentrerer rundt bilder og annet som slettes og som så fortsatt er tilgjengelig for administratorer. Dette har nokså store likhetstrekk med disputten over musikkalbumet «Virgin Killer», men denne gang over hva en gjør med materiale som fjernes. For å gjøre det hele til en såpeopera av dimmensjoner så er det også blandet inn rykter, skandaleblogger og personlig heksejakt. Se også Wikimedia Foundation responds to Fox News og Wikipedia Distributing Child Porn, Co-Founder Tells FBI. Erik Möller har også gitt en detaljert forklaring i My Defamation 2.0 Experience. — Jeblad 28. apr 2010 kl. 11:11 (CEST)

Trasig sak, min respekt for Sanger og for Fox News nådde nettopp et nytt bunn-nivå. Forsåvidt ikke noe nytt i at Sanger er bitter på Wikipedia, eller at Fox er en fullstendig useriøs nyhetsformidler - men måten disse med flere angriper Erik Möller som person på er aldeles forkastelig. Finn Rindahl 28. apr 2010 kl. 12:56 (CEST)
Dette er jo ikke akkurat saker man ønsker selv å sjekke fakta i ... men såvidt jeg ser av FOX News reportasje så er det ikke rapportert noe feil der. Kan noen konkret påvise det? Leser man artikkelen ser man hvor forsiktige FOX News er og at de stort sett siterer Larry Sanger på hva han påstår. Kritikken mot FOX News fra Erik Möller går vel i hovedsak ut på at de siterer Larry overhode[5]?. Såvidt jeg ser har FOX News bedt om kommentar fra Wikimedia på dette uten å få det. Ergo så kan man ikke si at FOX News er en drittavis ... Kan noen konkret si meg hvor FOX News her sier noe som er feil? Jeg synes selv at dette kan virke som sjofle angrep fra Larry på Möller. Ikke uenig i det, men det har fint lite med FOX News å gjøre? nsaa (disk) 28. apr 2010 kl. 18:31 (CEST)
"Useriøs" er min POV, basert på tabloid overskrift "Wikipedia Distributing Child Porn, Co-Founder Tells FBI" og presentasjon av saken - semantisk sett sier de ikke noe annet enn de har belegg for, nemlig at LS har skrevet til FBI at wikip/media distribuerer barneporno, men de klarer jo fint å lage en tabloidisering av saken som gjør det mer spennende, her først og fremst på bekostning av Möller. Fox er i tabloid selskap med det mange andre aktører som lever av å selge nyheter som underholdning. Finn Rindahl 28. apr 2010 kl. 19:46 (CEST)For ordens skyld, det at Fox news og sladderblogger her har hjulpet Larry Sanger med å stemple Erik Möller som pedofiliforsvarer har ingenting å gjøre med om Fox og blogger er pålitelige kilder i f.eks. klimadebatten...
Fox er en nyhetskanal som ligger veldig langt til høyre. Av en eller annen grunn dukka de opp på TVNorge nattestid i 2001 og 2002. Enkelte av programmene er hva jeg vil kalle på grensen til høyreekstreme. Jeg anser FOX som en useriøs nyhetsformidler.Ezzex 28. apr 2010 kl. 19:52 (CEST)
Fox News er like seriøse som Jon Stewart i mine øyne :-) Mvh Mollerup 28. apr 2010 kl. 19:56 (CEST)
Forskjellen er at The Daily Show er åpne om at de driver med satire og ikke nyhetsformidling mens Fox News påstår at de er "Fair and Balanced".   Solbu 2. mai 2010 kl. 08:20 (CEST)
  Redigeringskonflikt  Jeg er enig med deg i at overskriften i artikkelen er tabloid, og ikke minst at de har hjulpet Larry med å få inn et slag under beltestedet. Det er synd at ikke noen hos Wikimedia svarte på forespørselen, slik at man kunne ha fått inn den andre siden av saken og påvist hvor lite egentlig denne Larry ser ut til å ha og fare med. nsaa (disk) 28. apr 2010 kl. 20:03 (CEST)
Ved å unnlate å sjekke og referere fakta har Fox kunne lage en sak om at Larry Sanger har skrevet brev til FBI. Dette er nokså tvilsom journalistikk for å si det forsiktig. — Jeblad 28. apr 2010 kl. 21:16 (CEST)
FOX News og særlig Larry Sanger representerer et hittil absolutt lavmål for de som ønsker å kritisere eller angripe Wikipedia. Det kan være noe å minne norske kritikere om; det er akseptabelt å kritisere Wikipedia, men la kritikken være redelig. Når det gjelder «trash blogs», blogger som sprer bevisst løgn og søppel, har vi også eksempler på det i Norge også. Det finnes grenser for personangrep. Finn Bjørklid 6. mai 2010 kl. 23:54 (CEST)

Fritt Ord mobiliserer for SNL.

rediger

Fritt Ord holder et mobiliseringsmøte for SNL torsdag 6. mai, kl. 11.00–13.00, på Stratos, Folketeaterbygningen, Youngstorget 2, Oslo. Francis Sejersted som er styreleder i Fritt Ord holder foredrag Om nødvendigheten av å videreutvikle Store Norske. Erlend Bjørtvedt som er sekretær i Wikimedia Norge får holde innlegg der han vil ivareta bidragsyterne på de forskjellige wiki-prosjektene sine interesser. Har du mulighet, bør du få med deg dette møtet. Vennlig hilsen Jarvin 5. mai 2010 kl. 13:24 (CEST)

Sikkert ikke noe problem om han er klar over hvem han representerer. Han representerer Wikimedia Norge, ikke bidragsytere på de forskjellige wiki-prosjektene. Wikimedia Norge har et halvt hundre medlemmer, bidragsytere på de forskjellige wiki-prosjektene kan regnes fra noen tusen (bokmål) til flere hundre tusen (det er ~90K med >bidrag på Wikipedia hver måned). De har neppe gitt Bjørtvedt noe mandat. Wikimedia Norge kan jobbe for det de oppfatter som andres interesser, men de kan ikke representere noen som ikke har gitt organisasjonen noe mandat. Distinksjonen er nokså viktig og har ført til mye diskusjon tidligere. Det er ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen i møte med andre aktører; ja – det er mye man gjerne skulle ha menigner om, nei – man kan ikke representere personer uten fullmakt. ;) — Jeblad 5. mai 2010 kl. 13:41 (CEST)
Jeg kan ikke noe for det, på meg virker påminnelsen din fullstendig malplassert. Jeg er ganske trygg på at Erlend Bjørtvedt vet hva han holder på med, like mye som tidligere styremedlemmer i Wikimedia Norge. Beklager, men uttrykket som ramler ned i hodet mitt er "sparke inn åpne dører". Blue Elf 5. mai 2010 kl. 18:45 (CEST)
Fint, da regner jeg med at alle er kjent med forskjellen mellom å representere medlemsorganisasjonen Wikimedia Norge og å arbeide for nettsamfunnet. — Jeblad 6. mai 2010 kl. 02:12 (CEST)
Jeg representerte Wikimedia på møtet hos Fritt Ord idag, hvor omlag 50 frammøtte var tilhørere. Mange kjente fjes, som Francis Sejersted, Preben Munthe, Ole Petter Ottersen, Olemic Thommessen og Christian Bjelland var der. Samt studentorganisasjonene, fagbevegelsen, Allkunne, m.fl. Fra Wikipedia-samfunnet var Atluxity med, kanskje også flere? Sejersted startet, og viet omlag 60-70% av sitt innlegg til Wikipedia. Svært mange framsatte ønske om at SNL skal videreføres og overleve, samtidig var det en veldig åpen og fin holdning overfor oss. Jeg formidlet den betydelige sympati overfor SNL som finnes i vårt nettsamfunn, og i likhet med flere andre forsøkte jeg å legge opp til fredelig sameksistens. Viste til at mange er fagansvarlig på SNL og administrator på Wikipedia, inklusive meg selv og andre i Wikimedia-styret. Samtidig pekte jeg på noen svakheter ved SNL som de vil måtte overvinne for overleve: 1) Ta igjen 5 års forsprang (ikke lett), 2) Forstå internett like godt som de forstår leksikon, 3) Stimulere dugnadsånden som i stor grad sviktet hittil, og 4) Forstå og forholde seg til søkemotorenes viktige rolle, eksplisitt Google. Jeg viste til Diderots encyklopedi fra 1751 som ble forbudt og utskjelt fordi den utfordret maktstrukturene, bygde på anonyme artikkelbidrag fra skribenter som stod utenfor universitetene og kirken. En ikke helt ukjent kritikk mot oss. Så inviterte jeg akademikere til å bli med og bruke Wikipedia som en plattform for sin formidling, hvor rekkevidden overfor lesere er større enn via SNL. Med adresse til studentene og elevene i møtet som etterlyste et "kvalitetssikret" leksikon oppfordret jeg til kildekritikk i alt man leser. Jeg satte opp to leksikonmodeller hvor dugnadsmodellen tillater gratisadgang, mens redaksjonsmodellen antakelig bare kan overleve gjennom betaling (Britannica, Budenbrock...). Så reflekterte jeg over at SNLs "fagfolkmodell" i mindre grad enn Wikipedia er en "fagfellemodell". Og til sist takket jeg for anledningen og ønsket dem lykke til i arbeidet for å redde SNL. Med vennlig hilsen, Bjoertvedt 6. mai 2010 kl. 16:45 (CEST)
Jeg syntes Erlend var flink i dag. Det var hyggelig å se flere wikipedianere der, mer og mindre kjente. Det var mange interessante innlegg. Et sitat jeg la godt merke til ble lagt frem av en av talerne som hadde unger i "Google-generasjonen" hvor ungen hadde sagt "Snl er mye bedre enn Wikipedia, for det har jeg lært på skolen." -- Hans-Petter 6. mai 2010 kl. 16:43 (CEST)
Bra jobbet! Interessant at Sejersted brukte så mye av sitt innlegg på oss, forøvrig bra at det ikke ble noe SNL mot Wikipedia, det tror jeg begge taper på - vi har unektelig felles interesser i å spre kunnskap, så får vi heller gjøre det hver på vår måte. mvh - Ulf Larsen 6. mai 2010 kl. 17:07 (CEST)
Bra at WMNO var representert, og i denne sammenhengen ekstra fint at den som representerte styret også er fagansvarlig hos SNL. Det er ikke SNL mot Wikipedia, men å gjøre kunnskap tilgjengelig som er saken her. Viktige poeng du tok med Erlend. Finn Rindahl 6. mai 2010 kl. 23:21 (CEST)
Veldig bra at noe fra oss representerte «oss», altså Wikipedia. Det er lett å hisse seg opp når man hører underlige påstander om Wikipedia, men Bjoertvedt er en reflektert bruker som representerer oss på beste vis. Fornøyd nå. Finn Bjørklid 7. mai 2010 kl. 00:01 (CEST)
Jeg fikk dessverre ikke anledning til å dra selv for å høre på, men det virker jo så absolutt som om Bjoertvedt holdt et godt innlegg. Det er bra at vi får frem det at de færreste i wiki-miljøet ønsker SNL noe vondt. Hilsen Kjetil_r 7. mai 2010 kl. 00:05 (CEST)
Sejersteds innlegg på konferansen er publisert i siste utgave av Morgenbladet. Foredraget har en positiv tone til Wikipedia, og siterer diskusjoner på Tinget i april. Foredraget styrer pent unna de vanlige mytene om Wikipedia som enkelte journalister samt fagfolk har fremmet i medieutspill i de siste ukene. H@r@ld 7. mai 2010 kl. 10:00 (CEST)

Pornografiske bilder på Commons

rediger
 
Fra den problematiske kategorien «Nude children»

… eller kanskje ikke. Det er en del diskusjon i forskjellige deler av nettsamfunnene om sletting av pornografiske bilder. Det virker som det er mye rykter om hva som måtte tenkes å være slettet, men jeg kan igrunnen ikke se noe stort tap i at brukere ikke får laste opp bilder av sine mer eller mindre (u)edle deler. Starten på hele diskusjonen er noen nokså spesielle påstander om sentrale personer i Foundation, dernest kom det hele ned på jorden igjen før en opprydding nå har skapt bølger. Noe av problemet består nok i at definisjonen av pornografi og seksuell lavalder er noe annerledes i USA enn det vi er vant med, og noe av problemet er nok at det er vanskelig å diskutere innhold i bilder etter at de er slettet. Bland inn at det er Jimbo er den som sletter så er det en fantastisk mulighet for troll i alle leirer, spesielt de som vil beholde bilder av akkurat sine greier. — Jeblad 9. mai 2010 kl. 20:21 (CEST) (Fyll på lenker etter hjertens lyst)

PS; så det er sagt, jeg er i grove trekk enig med Wikimedia Foundation og Jimmy Wales – men det er vel ingen bombe. ;) — Jeblad 9. mai 2010 kl. 20:31 (CEST)

Internt
Eksternt
(lenkene overnfor ble lagt inn av Jeblad) Mye av "dramaet" later til å være over, og Jimbo har bedt om unnskyldning for at han "har tråkket på endel tær" i måten han har gått fram på, og også sagt fra seg retten til å slette/ blokkere som konsekvens av kritikken han har fått. Blider som har blitt urettmessig slettet i prosessen kommer høyst sannsynlig til å bli gjenopprettet ganske snart, men ettersom devatten har vært ganske heit på grunn av unødig hastverk med sletting er det betimelig å ikke forhaste oss på samme måte med gjenoppretting av tvilstilfellene. Når det er sagt, at filer som var i bruk på wikimeediaprosjekter ble slettet som "out of scope" er svært beklagelig.
I sak er jeg enig med Jimbo/WMF (og svært mange av de mest aktive på Commons) i at en opprydding i den delen av innholdet av Commons som handler om "sexual content" skulle vært gjort for lenge siden. Det at vi ikke er underlagt sensur betyr ikke at vi skal lagre all slags dritt, inkludert et patetisk galleri av diverse brukeres edlere deler... Finn Rindahl 9. mai 2010 kl. 20:46 (CEST)