Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-03

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Ny tilleggsfunksjon, arkfane for deling på sosiale nettsteder

rediger

Det er lagt til en tilleggsfunksjon på Spesial:Innstillinger for å poste lenker og innhold til sosiale nettsteder. Ved å huke av for «Dele» under «Verktøy» dukker det opp en ekstra arkfane på artikler i hovedrommet. Klikkes det en gang på arkfanen dukker delelenkene opp, en gang til og de forsvinner. Muligens er delelenker nyttig også i andre navnerom, men foreløpig er det begrenset til dette ene navnerommet. Enkelte sosiale tjenester bruker utdrag av artiklene, noen lager dem selv og noen må de forberedes for. Vi har ingen tilgjengelig funksjonalitet for den siste typen, så jeg la inn noe intetsigende om «Artikkel fra den frie encyclopedien.» Det er noe mer om bakgrunnen for tilleggsfunksjonen på Wikipedia:Samfunnshuset#Deleknappar på nynorskutgåva. — Jeblad 18. jan 2010 kl. 04:08 (CET)

Bra insj! Det fungerer imidlertid ikke med Vector-drakta, er det noe du kan ordne? Jon Harald Søby 18. jan 2010 kl. 10:26 (CET)
Funker nå for Monobook, Vector og Modern. Reload as usual. — Jeblad 18. jan 2010 kl. 15:01 (CET)

Translatewiki.net update

rediger
  • Currently 99.70% of the MediaWiki messages and 99.89% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 18. jan 2010 kl. 15:22 (CET)
Disse meldingene kommer med ujevne mellomrom og det er lite jeg forstår av de. Er det nødvendig å poste dette på Tinget? Kan ikke de som er mottakere av dette heller få det direkte til sine diskusjonssider eller til sine e-postadresser? Tinget er vårt høyeste forum og jeg synes ikke det passer å poste slike snevre meldinger her. Ulf Larsen 18. jan 2010 kl. 15:47 (CET)
Det er sikkert mulig å be GerardM om å heller poste dette på Torget, der det er litt mindre takhøyde, enn har på Tinget. Dette er vel bare generell propaganda for å skaffe oppmerksomhet til Translatewiki. -- Hans-Petter 18. jan 2010 kl. 23:32 (CET)
Er det ikke større takhøyde på Torget? ZorroIII 19. jan 2010 kl. 06:56 (CET)
Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å skrive det motsatte av hva jeg tenkte og mente... Jo det er større takhøyde på torget. -- Hans-Petter 19. jan 2010 kl. 07:41 (CET)

Til våpnene!

rediger
 
Audnedals våpen i png
 
Audnedals våpen i svg
 
Buskeruds våpen i png
 
Buskeruds våpen i svg

På Commons ligger de fleste fylkes- og kommunevåpen i to utgaver, en .png og en .svg. De fleste er like enten man velger det ene eller det andre filformatet, men i noen tilfeller, som for eksempel Audnedals kommunevåpen, er det store fargeforskjeller. Andre igjen har også en litt forskjellig utforming, slik som Buskeruds fylkesvåpen. Begge kan vel ikke være riktige? Det hadde vært fint om noen som har kunnskap og evne kunne tatt en gjennomgang av disse, slik at det uansett hvilket filformat man valgte (selv om svg er å foretrekke) ville være en mest mulig riktig representasjon av våpnene i artiklene våre. Helt 19. jan 2010 kl. 13:46 (CET)

Det er noen tidligere innlegg om dette. Jeg sitter på en oversikt over samtlige kommunevåpen og kvaliteten er relativt god. Ulempen med samlingen er at fargene følger de heraldiske normene og ikke lokalt vedtatte varianter. I noen tilfeller er det knyttet opphavsrett til kommunevåpnene, noe som er uvanlig da kommunevåpen tegnes etter en tekstlig beskrivelse (Blasonering). — Jeblad 19. jan 2010 kl. 17:18 (CET)

Morgenbladet om SNL og wikipedia

rediger

Morgenbladets leder i dag handler om at wikipedia har vunnet kampen mot Store Norske Leksikon på nett, og at SNL kan bli nedlagt i løpet av 2010. Lederen støtter Eirik Newths forslag om at nyprodusert innhold i et offentlig støttet SNL bør publiseres under åpne lisenser. En ”siste utvei” er å overføre SNL til wikipedia, skriver Morgenbladet. Helge Høifødt 15. jan 2010 kl. 07:50 (CET)

Det hadde vært hyggelig om d'herrer (og damer) politikerne faktisk hørte på Morgenbladet/Newth, men jeg holder ikke pusten. Petter Bøckman 15. jan 2010 kl. 08:34 (CET)
SNL tillater gjenbruk, men tilsvarende som for Wikipedia må kilden oppgis. Det er ikke aktuelt å overføre innholdet til andre. SOA 16. jan 2010 kl. 14:11 (CET)
Per nå, nei, men siden SNL nå i praksis er offentlig eie, er det et politisk spørsmål om stoffet kan/skal overføres til Wikipedia. Vi får vente å se hva som skjer. Om SNL oppdager at det ikke er drivverdig med dagens ordning, kan det hende pipen får en annen låt. Petter Bøckman 16. jan 2010 kl. 14:38 (CET)

Østlandsposten har også en artikkel om Wikipedia og Store norske leksikon, hvor de mener at tiden er inne for at det offentlige tar et større ansvar. Ulf Larsen 17. jan 2010 kl. 21:23 (CET)

Det går noen rykter, og skal en forsøke på litt kreativ gjetting så er en forutsetning for støtte noen form for større offentlig eierskap – men samtidig så sier alle parter nei til noe slikt. — Jeblad 18. jan 2010 kl. 03:52 (CET)
Det burde ikke være nødvendig med offentlig eierskap, mange ideelle formål får støtte i Norge, selv om de er private. Spørsmålet er hva som skal støttes og hvordan. Det ville også være fullt mulig å se på det som en handel, der staten betaler for en generell tjeneste til folket. Personlig skal jeg inrømme at jeg liker ideen om at det jeg gjør er gratis. Det øyeblikket noen gir meg penger for å bidra vil jeg mest sansynlig slutte, men jeg har ikke noe imot at noen av mine surt tjente skattegrunker går til servere og slikt. Petter Bøckman 18. jan 2010 kl. 08:56 (CET)
Bøckman har et viktig poeng om avlønning; ifølge artikkelen Lønn er overvurdert som motivasjonsfaktor er disse tre momentene viktigst (dette er ikke nytt stoff, men trenger å friskes opp iblant): En følelse autonomi, av å mestre sine arbeidsoppgaver og være en del av noe større en seg selv. SNL kan gjerne få skattepengene, jeg foretrekker friheten ved å delta frivillig i en selvorganisert gruppe, og forhåpentligvis være med å gjøre en verdifull innsats sammen med andre bidragsytere som ikke forventer annen belønning enn det som står med uthevet skrift over. - Kaitil 18. jan 2010 kl. 10:54 (CET)
Under forutsetning av at ingen kommersielle aktører kommer å skummer fløten av de frivilliges arbeide. Ezzex 18. jan 2010 kl. 17:16 (CET)
Under redigeringsvinduet kan du lese «Når du lagrer innvilger du ugjenkallelig å gi ut ditt bidrag under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 og GFDL». Hvis du leser disse lisensene vil du videre se at disse gir kommersielle aktører full adgang til å utnytte dette bidraget ditt kommersiellt, eller skumme fløten. De som bidrar her under forutsetning av at det skal være ikke-kommersielt, må vurdere hvor viktig de mener det er. Her kan hvem som helst forsøke «å skumme fløten av de frivilliges arbeide». Haros 18. jan 2010 kl. 18:31 (CET)
Alle disse diskusjonene ender alltid opp med pengespørsmål. Også når det gjelder Wikipedias fremdtid er servere og et minimum av administrasjon nødvendig for fortsatt eksistens. Fremtiden er ikke sikret, noe som bør være et krav for et nasjonalleksikon. Kravet til et nasjonalleksikon stiger ettersom tilgjengeligheten på fakta blir bedre og informasjonsmengden øker. Selv om ikke SNL er perfekt, så bør kulturarven vedlikeholdes og oppdateres. SNL er et leksikon i motsetning til Wikipedia som er en wiki. Det offentlige har et ansvar overfor kulturarven som omfatter bl.a. SNL og Wikipedia. Det ligger nå inne en søknad om 10 mill. kr som er lite i denne sammenheng og som vil gjøre en forskjell for fremtidig utdanning og vitenskap. Wikimedia Norge bør imidlertid få like mye som SNL og lenking mellom leksikaene bør være en forutsetning for støtten. SOA 18. jan 2010 kl. 15:08 (CET)
En wiki er et verktøy for skriveprosessen. Innholdsmessig er Wikipedia definert som en encyklopedi som er noe mer vidtfavnende enn et leksikon, uten at jeg vil si det er noe veldig markant skille i innholdet. Når det gjelder lenking så tror jeg det vil bli vanskelig å få gjennomslag for noe som går utenfor ordinær lenking til kilder, og da er det ikke tertiærkilder som er regelen på Wikipedia. — Jeblad 18. jan 2010 kl. 16:00 (CET)
Enig med Bøckman og Kaitil, den viktigste drivkraften for å delta her er at det er gøy, og i tillegg trenger en ikke spørre noen om lov til å skrive, følger en visse helt grunnleggende regler så er det bare å sette igang. Jeg tror også vi klarer oss bra uten store pengesummer og de pengene vi trenger for Wikimedia Foundation har vi til nå klart å samle inn selv. Når det er sagt så tror jeg fremdeles at vi kunne gjort endel mer ved å ha noe midler tilgjengelig; kurs, seminarer, digitalisering av bilder fra museer er blant de viktigste aktivitetene som begrenses nå - det er visse oppgaver som ikke så lett løses av kun frivillige. Men jeg tror pengene kommer, det er bare for oss å jobbe på for å heve bredden og kvaliteten på artiklene - så gir bevilgninger eller sponsing seg av seg selv. mvh - Ulf Larsen 18. jan 2010 kl. 16:58 (CET)

«Store norske er i pengeknipe», artikkel fra digi.no 18. januar, kunnskapsminister Anniken Huitfeldt uttaler at:

 Statsstøttereglene i EØS-avtalen gjør det vanskelig for staten å gi støtte til én aktør. Vi må se nærmere på om en eventuell slik støtte vil virke konkurransevridende 

NRK har artikkel om samme, «Ingen statsstøtte til danske og svenske nettleksikon», hvor vinkelen altså er manglende støtte for tilsvarende leksikon i våre naboland. Så om de gir Store norske leksikon penger så er det muligens en åpning for at det også blir midler til Wikipedia, interessant utvikling. Ulf Larsen 18. jan 2010 kl. 17:30 (CET)

Aftenposten har en leder i dag om SNL, med litt WP-kritikk innimellom: Kunnskapsbasen. --Torstein 19. jan 2010 kl. 16:23 (CET)
Mykje konstruktivt frå Aftenposten. «Norsk språk kan også få et tilbakeslag, siden Store Norske følger offisiell norsk fagterminologi», les vi der. Kor ofte er det ikkje sagt her på Tinget (t.d. i diskusjon om vi bør følgje norske vedtak om skrivemåter av stadnamn) at «Dette er ikke Norges Wikipedia, men wikipedia på bokmål og riksmål». --Knut 19. jan 2010 kl. 17:50 (CET)
Jeg mener vi skal følge det som er i bruk, ikke det som vedtas. Uansett vil en diskusjon om akkurat det bli en avsporing så jeg skal la mine egne kjepphester ligge. — Jeblad 19. jan 2010 kl. 18:18 (CET) (Har alltid trodd at Hen er et sted, og ikke en «tvitoling»[1])

Kampanje skriver at: «Huitfeldt kan redde Store Norske Leksikon», men at det er vanskelig å gi støtte til en aktør i markedet. Så om kulturdepartementet gir penger til SNL så er det mulig vi får noe også. mvh - Ulf Larsen 19. jan 2010 kl. 18:03 (CET)

Aftenpostens lederskribent (Kunnskapsbasen) velger å være blind for rekke forhold ved Wikipedia, bl.a dynamikken i arbeidet. Vi har nettopp startet. SNL har 30 år på baken og 100 år gamle aner. Vedkommende skriver at nettleksikonet er ”… imidlertid bare et supplement til et kvalitetssikret leksikon der navngitte fagpersoner kan stilles til ansvar for innholdet”.
Det er mulig Wikipedia pr. dato ”bare” er et supplement, men Wikipedia utvikler seg kontinuerlig både i bredde og dybde og Wikipedias status om bare 5 år vil sannsynligvis være en helt annen enn i dag.
En redaksjon med navngitte fagpersoner er ikke nødvendigvis i seg selv en garanti for objektivitet og kvalitet. Jeg har et klart inntrykk av at feil og POV-preg i Wikipedia som registreres av brukere eller av media, tas opp, rettes eller justeres raskere enn andre er i stand til.
At Wikipedia, som eventuell eneste nettleksikon, kan bety «et tilbakeslag for norsk språk», er en helt urimelig påstand. Vi gir rom for offisiell fagterminologi, for alternative betegnelser, lokale varianter og rariteter, og skriver både på bokmål, riksmål og nynorsk. Gjør Aftenpostens favoritt det?
I følge Aftenposten har kulturministeren påpekt at Wikipedia er «et fullgodt alternativ». For Wikipedia er det en hyggelig attest. Lederskribenten er ikke enig i karakterestikken. Selv er jeg ikke i tvil om Wikipedia ikke bare kommer til å representere et fullgodt alternativ, men også et som er langt bedre. 91 19. jan 2010 kl. 19:07 (CET)

SNLs søknad - mye penger?

rediger

Store norske leksikon har søkt om 7 millioner i året frem til 2014, totalt 35 millioner og noen vil mene det er mye penger. Om det er mye mener jeg er et spørsmål i forhold til hva. Avisen Dagsavisen (i følge Alexa har Dagsavisen 411. plass mht bruk av nettsteder mot Norge) får for eksempel rundt 40 millioner, i året, i pressestøtte fra staten (i tillegg kommer momsfritak). Dette er altså årlig - og det er flere aviser i dette landet - mens det er kun et Store norske leksikon.

Det er altså et spørsmål om hva man ser det i forhold til, følgelig et politisk spørsmål. Jeg mener vi må være helt klare på at vi støtter en bevilgning til SNL, både fordi det isolert sett vil være en fordel for oss om SNL fritt tilgjengelig på nett overlever og fordi det åpner for en tilsvarende søknad fra Wikipedia på samisk, nynorsk og bokmål/riksmål gjennom Wikimedia Norge. Ulf Larsen 19. jan 2010 kl. 23:11 (CET)

Enig. På bakgrunn av debatten synes det som at det er politisk enighet om å bevare SNL som en kulturarv. Norsk Wikipedia har hatt en formidabel vekst som bl.a. skyldes tilgang på fakta fra SNL. Kritikken mot den digitale versjonen av snl.no må delvis rettes mot universitetsmiljøene, og delvis skyldes det kort tid siden lansering slik at redigeringen ikke har kommet skikkelig i gang. Fem nye års fartstid vil gi et godt produkt. mvh SOA 20. jan 2010 kl. 11:38 (CET)
Hva er kilden til og hvor finnes dokumentasjon for denne påstanden: «Norsk Wikipedia har hatt en formidabel vekst som bl.a. skyldes tilgang på fakta fra SNL»? 91 20. jan 2010 kl. 19:09 (CET)
Kilde eller ei, jeg kan i det minste bekrefte at tilgangen til SNL og spesielt NBL har vært en ubeskrivelig stor ressurs for min egen artikkelskriving. Erik 20. jan 2010 kl. 20:26 (CET)
Da jeg leste statistikk som fag og siden i arbeidslivet har jeg lært at studier og markedsundersøkelser med én respondent eller basert på «mange synes at» sjelden er representative. De kan være skumle som basis for virkelighetsoppfatning og beslutninger. På Wikipedia kalles det POV. Dersom det er slik at SNL på nett er blitt en avgjørende faktor for Wikipedias utvikling, vil jeg gjerne se det dokumentert. 91 20. jan 2010 kl. 20:38 (CET)
SNL fantes som papir- og abonnementsutgave før det ble lagt ut åpent som i dag. Største datakilde for norsk Wikipedia har selvfølgelig vært engelsk Wikipedia, men for norske forhold og enkelte fagområder har Store Norske vært største datakilde. SOA 20. jan 2010 kl. 22:40 (CET)
Jeg tror det er vanskelig å si noe sikkert om hva som har vært største datakilde, men om det er slik eller så er jeg sikker på at vi kan si at SNL er en inspirasjonskilde og et sted en ofte sjekker for å se om det en har skrevet samsvarer med gjengs viten. Så jeg håper SNL får sine millioner så det overlever. At en slik bevilgning samtidig åpner muligheter for at vi også kan få penger er en hyggelig bieffekt av det. mvh - Ulf Larsen 20. jan 2010 kl. 23:45 (CET)
Mitt utgangspunkt er konkurranse på like vilkår, uansett om det er snakk om SNL, Caplex eller Wikipedia. Pressestøtten er for å opprettholde et mangfold. En eventuell «leksikonstøtte» må også sikre et mangfold. Jeg kommer ikke til å argumentere for, eller støtte, en ensidig finansiering av en aktør. — Jeblad 21. jan 2010 kl. 00:00 (CET)
Poenget med denne tråden var jo nettop at alle de andre får så hvorfor kan ikke vi få. Kjernepunktet for SNL er bevaring av en språklig kulturarv. Wikimedia Norge bør snarest velge visjon og milepæler som ikke bare dreier seg om antall artikler. En skal også huske at begge disse prosjektene har andre kvaliteter. Statlig finansierte prosjekter som NDLA og kommunale portaler har sugd i årevis uten særlig brukervennlighet. Ambisjoner uttalt av Kulturdeparementet, Kunnskapsdepartementet og Fornyingsdepartementet kan ikke oppfylles uten både SNL og Wikimedia Norge. mvh SOA 21. jan 2010 kl. 12:54 (CET)

Krimkrigen - ukens konkurranse

rediger

Ukens konkurranse denne uken er Krimkrigen. Der var vår artikkel svært lite å skryte av, noe som kunne sies var kanskje at den hadde lenker til andre språkversjoner; Både den svenske og den tyske har stjerne i margen, og også den engelske er ganske utfyllende. Med bakgrunn i disse er det laget en liste med stikkord som kanskje inspirerer både de historisk interesserte og de mer litterært interesserte. Ettersom Commons har en hel kategori om krigen, er det også mulig å skrive noe om Krimkrigen i kunsten. Sett konkurransen på din overvåkningsliste og se om du finner et tema du vil skrive om. Mvh Harald Haugland 18. jan 2010 kl. 11:43 (CET)

For å være sosial og solidarisk har jeg kommet med et bidrag. Finn Bjørklid 18. jan 2010 kl. 17:49 (CET)
Fine greier :) Det er mye rart som kan plukkes opp der - så det er spennende å se hvem som bidrar - noen som kan titte på det som skjedde i Østersjøen f.eks? noorse 19. jan 2010 kl. 09:19 (CET)
Kom igjen nå folkens, det må da være noen som vet noe om dette annet enn meg og mine utleggninger om skytevåpen? Petter Bøckman 19. jan 2010 kl. 11:48 (CET)
Skytevåpen? Er ikke det KEN som er eksperten? Finn Bjørklid 19. jan 2010 kl. 16:11 (CET)
Er det ikke våpen fra etter røyksvakt krytt kom som er hans greie? Uansett, det må da være andre relevante momenter ved Krimkrigen enn Enfield-bøsja? Petter Bøckman 20. jan 2010 kl. 08:45 (CET)
Det er det nok. Artikkelen begynner å få litt tekst nå, men er blitt litt rotete i oppsettet, skjønt det blir nok forbedret. Finn Bjørklid 21. jan 2010 kl. 00:22 (CET)

Vini, vidi, wiki (om SNL og wikipedia i Vårt Land)

rediger

Lenken til en artikkel, nå også presentert på en bloggeside, av Marianne Lystrup: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat28/subcat29/thread34929/ Den tar opp tråden om SNLs økonomi og wikipedia på norsk. Ctande 20. jan 2010 kl. 16:28 (CET)

Ja, dette er et bra innlegg. Det er nok viktig å holde fast på ulikhetene mellom Wikipedia og SNL. Mens Wikipedia er en verdensomspennende wiki som siden starten i 2001 har hatt en formidabel vekst, er SNL er nasjonalleksikon som har eksistert i hundre år. Vi bør vel ta oss råd til å bevare SNL for å bygge opp en faglig etterrettelig norsk kunnskapsbase som supplement til Wikipedia? mvh SOA 20. jan 2010 kl. 23:20 (CET)
Bra og bra. Litt bra og litt dårlig. For å ta et punkt: Man kan merke seg at skribenter resirkulerer hva andre har sagt om Wikipedia framfor å gjøre egne vurderinger; «For dette leksikonet er i virkeligheten uten redaksjonell kontroll. Her kan hvem som helst legge inn stoff om hva som helst når som helst.» I virkeligheten er dette tøv: det er faktisk kontroll på Wikipedia, men det er ingen redaksjon, og selv om hvem som helst kan legge inn hva som helst blir ikke hva som helst liggende. Ellers er det jo sjarmerende når godt modne mennesker setter sin store tillit til Den Ene Store Sannhet som man åpenbart tilskriver et tradisjonelt leksikon, uten å innse eller vite at selv tradisjonelle leksikon ikke er statiske, men er vesenforskjellige fra utgivelse til utgivelse. Finn Bjørklid 21. jan 2010 kl. 00:32 (CET)
Jeg la merke til at hun fortsatte med et par eksempler rett under det Finn siterer. «Hvis man for eksempel søker på «Jerusalem» eller «ekteskap», sies det rett ut: «Denne artikkelens objektivitet er omstridt.».» Om dette er et eksempel på at vi ikke har redaksjonell kontroll er jeg ikke sikker på. Jeg ville faktisk ha reagert motsatt, her har noen drevet en redaksjonell kontroll, selv om den endelige friseringen selvsagt ikke er ferdig. Men så er det det med at selv om en artikkel på SNL anses som ferdig, så er det aldri tilfelle på Wikipedia. Dette at Wikipedia er i stadig endring er en av de ting jeg tror det er vanskelig å fatte, ja, selv for oss som har vært med en stund, ikke bare for de som bare leser oss nesten som om vi skulle vært papirversjonen av SNL og står i hyllen. Haros 21. jan 2010 kl. 08:26 (CET)

Hva er det viktigste med Wikipedia-idéen? Hvordan bør det kommuniseres?

rediger

En rekke språk presenterer Wikipedia som encyklopedien alle kan redigere. Personlig synes jeg ikke det er en formulering som kommuniserer den grunnleggende idéen godt nok. På fransk har de valgt encyklopedien De (du) kan forbedre, en formulering jeg synes er langt mer dekkende. For å bygge wikipedia videre trenger vi ikke først og fremst «redaktører», men «journalister», altså skribenter, bidragsytere, stoffleverandører, fagpersoner, forskere og generalister som har lyst til å bidra med nye artikler og til å utvide eksisterende. For å kommunisere dette, bør vi velge en formulering som uttrykker akkurat dette så godt og dekkende som mulig; altså encyklopedien du kan forbedre, du kan utvide, som gir deg mulighet til å dele din kunnskap osv. All erfaring sier at presis kommunikasjon er en forutsetning for å nå frem. Jeg tror ikke vi gjør det i dag med ordet redigere, og vil gjerne høre andres mening. 91 16. jan 2010 kl. 21:48 (CET)

Enclyklopedien som gir deg mulighet til å dele etablert kunnskap? — the Sidhekin (d) 16. jan 2010 kl. 21:54 (CET)
Meget bra poeng 91 - vi bør snarest endre teksten på forsiden til det du foreslår. Slik det står nå så er det hverken spesielt innbydende (hva er å redigere?) eller visjonært, men at alle kan være med å forbeddre, det er noe som svinger! At vi skriver forbedre viser også en ydmykhet mht at vi har behov for å forbedres, det er og en positiv side ved å endre til det. Veldig bra! Ulf Larsen 16. jan 2010 kl. 22:55 (CET)
Jeg er helt enig med 91. Bedre formuleringer kan være f.eks. «Den frie encyklopedi som alle kan forbedre» eller «Den frie encyklopedi der alle kan bidra». Ordet «alle» kan eventuelt byttes ut med «du» (gjerne i kursiv). Forslaget til Sidhekin synes jeg er litt for langt som «slagord» på forsiden, og det er kanskje litt vanskeligere å forstå nøyaktig hva som menes (hva er etablert kunnskap?) -–Mathias-S 17. jan 2010 kl. 03:17 (CET)
For meg er det spesielle med Wikipedia den åpne modellen, et lavterskeltilbud som gjør det mulig å skrive om ting som jeg kan noe om og finner interessant. Det viktigste med Wikipedia-idéen er for meg at ambisjonen er å bygge opp et leksikon ved at folk deler den kunnskap de sitter inne med. Devisen øverst på forsiden kunne lyde: «Leksikonet der alle kan dele sin kunnskap.» –Ordensherre 17. jan 2010 kl. 09:55 (CET)
"Ecyclopedien der alles kunnskap kan deles med alle."Frode Inge Helland 17. jan 2010 kl. 12:43 (CET)
Jeg tror den viktigste forbedringa med den franske versjonen er at den henvender seg direkte til leseren, med «du». «Alle» kan lett tolkes som «alle andre», og så gidder man ikke å engasjere seg. Jon Harald Søby 17. jan 2010 kl. 13:11 (CET)
Enig med Jon Harald Søby og 91, den franske er mer konkret og 91s forslag encyklopedien du kan forbedre virker så konkret at den kanskje kan friste noen nye til å forsøke seg. Når det står forbedre så peker det også mot at det er flere måter å delta på enn å skrive artikler, vi har bidragsytere som tilnærmet kun tilbakestiller vandalisme, lager/rydder kategorier, legger inn koordinater, leser korrektur på andres artikler osv - alt dette bidrar til å heve informasjonsmengden og kvaliteten på leksikonet. mvh - Ulf Larsen 17. jan 2010 kl. 13:16 (CET)
Men hvor mange veit egentlig hva en encyclopedi er? Det har vel vært diskutert før, men jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kaller oss et leksikon. Hilsen GAD 17. jan 2010 kl. 17:44 (CET)
Ordet encyklopedi er vel blitt mer kjent med Wikipedia. Det er også mer korrekt å kalle Wikipedia for en encyklopedi; et leksikon er ikke det samme - encyklopedien er mer utdypende enn et leksikon. Det er jo uansett lenket til ordet encyklopedi for folk som ikke vet hva det er (det er dog en dårlig artikkel med klart forbedringspotensiale). Jeg er også enig med Jon Harald Søby og Ulf Larsen, og synes vi godt kan endre til «den frie encyklopedi som du kan forbedre» eller «den frie encyklopedien du kan forbedre» (synes franskmennenes idé med å ha du i kursiv er en god idé). -–Mathias-S 17. jan 2010 kl. 18:59 (CET)
Strengt tatt sier franskmennene «den frie ensyklopedien De kan forbedre». Kanskje vi også skulle begynne å bruke høflig tiltale, det vil isåfall skape litt avstand, akkurat som bruken av encyklopedi framfor leksikon. PeccataMundi 17. jan 2010 kl. 19:11 (CET)
«De» blir vanligvis oppfattet som upersonlig og lite engasjerende, mens «du» er personlig, direkte og engasjerende. — Jeblad 17. jan 2010 kl. 20:37 (CET)
Ordet «De» oppfattes mye mer uformelt på fransk. Uttrykket er så lite brukt på norsk, og så formelt, at det bare blir dumt å bruke det. Jeg synes vi burde bruke du. -–Mathias-S 17. jan 2010 kl. 21:24 (CET)

(ut-rykk og redigeringskonflikt)Skal vi holde på den erke-arkaiske "encyklopedi", skal vi også selvfølgelig holde oss med det like stokk anakronistiske "De". Kudos til Ordensherre og GAD for forsøket på å snike inn leksikon her, men den går nok ikke, De... Paaln 17. jan 2010 kl. 21:45 (CET)

Jeg synes bare du skal ta og endre det, ingen direkte mot her - men la encyclopedi stå, eventuelt kan den underliggende artikkelen utvides og forbedres betraktelig av noen som føler seg kallet. mvh - Ulf Larsen 17. jan 2010 kl. 21:39 (CET)
Jeg forstår at mitt forsøk på å få fokus på ordene du og forbedre ikke lykkes 100%. I god Wikipediatradisjon er det alltid noen som vil ha toget inn på et sidespor. Jeg takker for mange, gode innspill hittil, og vil vennligst henstille til alle om å prøve å konsentrere innsatsen i denne omgang om å få bort alle og redigere. Det er i det minste ett skritt i riktig retning? mvh 91 17. jan 2010 kl. 21:55 (CET)
Jeg liker at det fokuseres på du og jeg tror forbedre slår oss selv litt flatere enn bra er. Heller bidra (til/på), eventuelt utvide. Du/De-forhold er noe helt annet på fransk enn norsk, så det bør vi ikke rote mere med. Encyklopedi er såpass innarbeidet blitt, at det godt kan beholdes som grensemerke til de øvrige norske leksika - men for meg er ikke det noen kjempesak/kampsak. Men takk, 91, for å ha tatt det opp. Vårrengjøring og oppussing kan være ganske OK. --Bjørn som tegner 17. jan 2010 kl. 22:28 (CET)
Jeg liker bidra. Bidrag omfatter både utvidelser og forbedringer, som hver for seg blir for snevre etter min smak. «Den frie encyklopedien hvor du kan bidra»? Alternativ variant, for et fyndig slagord: «Encyklopedien hvor du kan bidra»? — the Sidhekin (d) 17. jan 2010 kl. 22:55 (CET)
At Wikipedia er fri er en meget vesentlig del av prosjektets verdigrunnlag. Det bør vi uansett ha med. Haros 17. jan 2010 kl. 23:16 (CET)
Det er én del av én av de fem søylene, som vel alle er vesentlige deler av prosjektets verdigrunnlag. Skal vi ha et slagord, kan vi ikke inkludere i det alle aspekter av alle fem søylene. Ikke uten å bryte lengdekriteriene for slagord. ;-) — the Sidhekin (d) 17. jan 2010 kl. 23:29 (CET)
Jeg tok på meg å endre på forsiden. -- Hans-Petter 18. jan 2010 kl. 00:36 (CET)
Jeg synes det er bra, men blir det ikke litt teskje-fôring å utheve ordet du? I den setningen er to deler uthevet fra før av, ved at de er lenker. Det er ikke så mye tekst at det er noe behov for uthevning, egentlig, jeg synes det virker som rester fra en muntlig tradisjon der den som skriver ønsker at trykket blir lagt på riktig stavelse. Jeg er her ikke for å stikke kjepper i hjulene (eller hva det heter), for all del, jeg liker at forsiden blir forbedret. - Jetro 18. jan 2010 kl. 02:42 (CET)

Visjon og mål for Wikipedia

rediger

Wikimedia Foundation har lagt frem sin årsraport som finnes på Wikimedia Annual Report. Visjon og mål er der formulert tydelig og optimistisk. SOA 22. jan 2010 kl. 22:29 (CET)

En kvart million - god mulighet for markedsføring

rediger

Vi runder snart 250 000 artikler og det bør være en god anledning til å markedsføre Wikipedia på bokmål/riksmål, desto mer fordi Store norske leksikon sliter og aldri har klart å ta igjen forspranget de har gitt oss.

Som et minimum bør vi ha en god pressemelding klar, men kan vi gjøre noe mer? Hva med et miniseminar/debatt på f.eks Litteraturhuset med noen tungvektere, Marianne Aasen fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Ulf Andenæs fra Aftenposten osv. - tittel kan f.eks være Wikipedia - Norges faktiske nasjonalleksikon?. Alternativt en debatt på TV med de over nevnte, Petter Henriksen og vår egen pressetalsmann og uttrettelig kvalitetsforkjemper, Morten Haugen. Om vi tar kontakt med NRK og/eller TV2 i forkant så burde det vel være mulig å få til noe. mvh - Ulf Larsen 17. jan 2010 kl. 01:00 (CET)

Jeg tror vi i tilfelle skal markedsføre Wikipedia om vi skal slå på stortromma, ikke enkeltprosjekter, og vi skal definitivt ikke gjøre et poeng av at andre sliter. Men et seminar med masse pressedekning om 250K? Jeg har sendt ut pressemeldinger i forbindelse med slike runde tall, og jeg tror det skal mer til enn nok et rundt tall for å få pressedekning denne gangen. Ellers er det tanker om et seminar senere på vinteren og noen løse idéer om et mindre arrangement i forbindelse med nettjournalistikk. — Jeblad 17. jan 2010 kl. 01:53 (CET)
Jeg vil si at jeg støtter Jeblad her. Ulfs forslag gir meg et inntrykk av at han vil gjøre narr av SNL, noe jeg mener vi bør holde oss for gode til. Å tråkke på noen som ligger nede tror jeg ikke vil føre til at Wikipedia blir sett på som mer seriøst. Noe vi desverre sliter med i enkelte kretser allerede. Utvik 17. jan 2010 kl. 06:10 (CET)
Runding av en kvart million artikler er absolutt noe som bør markeres. Men det er ikke en anledning til å komme med egen "offisiell" synsing om egne kvaliteter i forhold til andre leksika. Jeg tror at jeg for endel år siden uttrykte den gjetning at norsk wikipedia ville måtte opp i en artikkelmengde på ca. 500.000 før man kunne anse at det hadde en kvalitativt stort sett god vegg-til-vegg-dekning av viktige emner. Nå tror jeg at vi må opp i 750.000 artikler. Det er fordi en mye større andel av veksten er minutiae enn det jeg tidligere trodde ville bli utviklingen -- ting som nok kan være greit nok å ha med, men som ikke bidrar særlig til å utvide bredden. Jeg tror at det er alt for få akademikere som bidrar innen sine områder til at vi skal kunne bli gode og heldekkende med det første. Én grunn er at mange norske akademikere har en for snever forståelse av sitt "kall". Men andre og kanskje viktigere grunner er at vi stadig vekk skremmer dem bort både med snørrviktige innvendinger og med å legge listen for høyt for mennesker med et vanlig forhold til sin datamaskin med hva gjelder rammer og maler og fotnotekoderegler og annet dilldall.Ctande 17. jan 2010 kl. 16:04 (CET)
Til Jeblad/Utvik: Mitt poeng er å benytte den mulighet et slikt rundt tall gir og det må gjerne fokuseres på noe annet. Samtidig er det slik at media lettere fanger opp konflikter og vi er norges mest brukte leksikon, samtidig som Store norske leksikon fremdeles anser seg som «Norges leksikon». Men for all del - det viktigste er å få god publisitet ut av dette så om noen har andre og bedre ideer så er intet bedre enn det.
Til Ctande, meget godt poeng og vi har vel noen og enhver av oss noe å tenke over mht å ikke skremme vekk nye bidragsytere, jeg forsøker for min del å være «rundere i kantene» og tar gjerne kritikk på uvettig fremferd overfor nybegynnere. Forøvrig et godt eksempel på dårlig behandling av gode bidragsytere fra LA Times, «When scholarship meets Wikipedia» hvor en leksikonforfatter utvidet artikkelen om Bix Beiderbecke, men ble forsøkt overkjørt av en glad amatør. Vi trenger flere kunnige bidragsytere og da er det viktig at de ikke skremmes vekk. Forøvrig tror jeg du har rett i at vi må opp mot 750 tusen artikler før vi begynner å nå et akseptabelt nivå. mvh - Ulf Larsen 17. jan 2010 kl. 16:36 (CET)
Norsk wikipedia er fortsatt de glade amatørers tumleplass og inneholder en stor overvekt av uvesentlig tøys. Feiring av hendelser fremkommet etter metodikk av typen 2 er dobbelt så bra som 1 bør man derfor være forsiktig med. Det vil forørig være et stort kulturelt tap, også for wikipedianere av alle kategorier, hvis SNL skulle bli borte. PeccataMundi 17. jan 2010 kl. 18:14 (CET)
Enig med PeccataMundi over. Det er dessverre mange artikler hos oss som trenger oppussing. Dog skal sies at når tyskspråklig nylig passerte 1 mill artikler med kanskje 120 mill "skribener", så er ikke riksmåls-WP så dårlig med 1/4 mill artikler og 5 mill skribenter. KjellG 17. jan 2010 kl. 18:33 (CET)
 
Vi må helt klart få til en eller annen markering av passeringen. Hva med en liten festivitas og en kvart-million-kake? Det er jo tross alt en nokså fantastisk innsats som ligger bak! Er det noen som kan regne litt på når vi får passeringen? Hvis vi kan få flere til å komme på et utvidet wikitreff så kan vi skape interessante diskusjoner uten at vi trenger å organisere noe stort apparat. — Jeblad 17. jan 2010 kl. 20:23 (CET) (Vi har tidligere hatt en 100K-ake så det er vel på tide med en «kvartmillkake»!)
Tidspunktet kan se ut til å være på slutten av februar. Det kan godt være at medienes oppmerksomhet på det tidspunkt vi passerer milepelen er rettet mot kysten av Stillehavet. Haros 17. jan 2010 kl. 20:50 (CET)
Det vil alltid være mer å gjøre, og det vil alltid være «uvesentlig tøys» på Wikipedia. Det er selv poenget med Wikipedia; leksikonet er dynamisk og i konstant bevegelse, alltid under bearbeidelse, alltid under forbedring. Tidvis bør vi derfor ha lov til å klappe våre venner og medarbeidere på skuldrene og si godt jobba, folkens. En anledning til slike vennlige klapp er når vi oppdager muligheten til litt tallmagi. Og jo, 2 er faktisk dobbelt så mye som 1, om det er dobbelt så bra er en annen sak, men godt nok for å markere denne lille markeringen, hva nå den enn måtte bli. Jeg er derfor enig med Jeblad; «tross alt en nokså fantastisk innsats som ligger bak.» Finn Bjørklid 18. jan 2010 kl. 10:45 (CET)

Wikipedia på Hebraisk har nettopp rundet 100 000 artikler, som denne artikkelen viser så fikk de bra mediadekning på det, med et møte på Tel Aviv University med rundt 100 deltakere. I forbindelse med vår egen markering synes jeg ikke vi skal være fokusert på dagen/timen, vi kan godt legget opp til f.eks et møte nå på f.eks Litteraturhuset i Oslo - om vi passerer tallet noen dager etter eller før betyr ikke noe. Ulf Larsen 19. jan 2010 kl. 19:45 (CET)

En kvart million artikler fortjener å feires, men la oss ikke overdrive når det gjelder media. Wiikipedia er kjent nå, det er tross alt et av de mest brukte nettstedene i landet, også blant journalistene. For vår egen del kan vi godt slå oss på brystet og være stolte av kvartmillionen, men et tall er bare et tall. Om vi skal framheve noe i media, så tror jeg det er viktigere å si noe om kvaliteten på det vi lager. Jeg tror en sak som den at vi tar bekjempelse av vandalisme på alvor (se en annen sak her) er langt viktigere for omdømmet vårt enn det at vi passerer et eller annet tall på artikler. Og for all del, la oss holde oss for gode til å sparke mot SNL. Slike spark risikerer vi å få i retur med renter senere, med god grunn. Blue Elf 19. jan 2010 kl. 23:04 (CET)
Enig i det. SNL bruker media for hva det er verdt (sist med en sak i dagens Dagbladet som bare var pinlig å lese), men dem om det - vi trenger heldigvis ikke å knytte nevene når vår sak er så god som den er. Finn Bjørklid 19. jan 2010 kl. 23:20 (CET)
Virker som det er en oppfatning at jeg er klar for å sparke mot SNL. Det er jeg ikke - alt jeg har forsøkt er å komme med ideer for å få mest mulig ut av passering av en kvart million artikler. Jeg har tidligere foreslått at vi støtter SNLs søknad om støtte fra kulturdepartementet og det mener jeg forsatt er en meget god ide, både fordi det er bra for oss at SNL klarer seg og fordi det åpner muligheter for at vi kan søke om samme. Ulf Larsen 19. jan 2010 kl. 23:31 (CET)
Det er aldri bra å sparke andre. Min påstand er likefullt at norsk Wikipedia fortsatt ligger langt etter norske SNL når et gjelder kvalitet, dybde og konsistens på vesentlige artikler, (da unntar vi altså alle våre kataloger over popartister, platerutgivelser, fotballspillere og diverse krigsromantikk.) Så kanskje det kunne ta seg godt ut å finne et annet kriterium å feire enn bare et antall neste gang? Dette var altså ikke et spark mot Wikipedia. PeccataMundi 20. jan 2010 kl. 09:41 (CET)
Forskjellig produksjonsmodell medfører forskjeller i stoffutvalg. At det ene leksikonet er mer omfattende på ett felt medfører ikke at det er mer omfattende (eller korrekt) på et annet felt. Det blir som å sammenligne epler og pærer, ja de har likheter men det er vanskelig å si at det ene er bedre enn det andre. — Jeblad 21. jan 2010 kl. 00:05 (CET)
Det er en fundamental misforståelse å tro at et konversasjonsleksikon, eller tilogmed en "encyclopedi" som vi liker å skilte med at vi er fritt kan velge sitt eget stofftilfang og dermed sin egen målestokk og på den bakgrunn tro at det blir verdsatt. Min tanke var å finne et mer fruktbart kriterium for markering enn bare et primitivt tall foreslått innledningsvis her. La meg foreslå alle norske forfattere fra 1814 til i dag omtalt og analysert med samtlige verk beskrevet under en konform disposisjon . Det hadde sansynligvis vakt oppsikt og interesse, tilogmed også blant kompetente litteraturvitere. PeccataMundi 22. jan 2010 kl. 00:17 (CET)
Det er en wiki, go for it! — Jeblad 22. jan 2010 kl. 00:26 (CET)

Mulig vi nå har vandret lenge nok på sidesporet med en diskusjon om SNL at samtalen kan gå tilbake til Ulfs første innlegg hvor han faktisk vil snakke om Wikipedia og runding av runde tall. Finn Bjørklid 21. jan 2010 kl. 00:34 (CET)

Forslaget over fra PeccataMundi er interessant, men trolig for ambisiøst til at vi kan rekke det innen fristen, vi kommer til å runde en kvart million i slutten av februar om estimatet stemmer. Jeg tror nok heller vi burde lage en markering relatert til OL, og gleder meg over jobben som er lagt ned i forkant av neste ukes dugnad, Wikipedia:Ukens konkurranse/Olympisk dugnad. Hva om vi gjør som dugnadsildsjelene inspirerer til: Biografier over alle som deltar og omtale av alle arenaer, alle deltakertropper og alle utøvere. Med vår internasjonale tilknytning burde det være et prosjekt vi kunne løse, også med bilder, og dermed kunne vi si at vår markering av 250K var å få en ordentlig dekning av OL 2010. Det ville også vise vår aktualitet, noe som jo i flere sammenhenger har blitt trukket frem som fordelen til Wikipedia. Harald Haugland 22. jan 2010 kl. 01:06 (CET)
Varierende oppslutning om ukens dugnad må man regne med i det lange løp. Men, kanskje OL er såpass relevant og interessant at flere kan egne noe av wikitiden sin til denne dugnaden? Det ser også ut til å kunne bli såpass med rødlenker at det kan bety litt for når vi når 1/4-millionen om en del blir med og tar unna noen ekstra artikler på land og øvelser de liker. Til PeccataMundi eller andre så er det jo en god ide med en forfatterdugnad også. Jeg er sikker på at om mange her slutter opp om et prosjekt, så kan vi få gjort veldig mye i løpet av en uke.. Ooo86 22. jan 2010 kl. 02:40 (CET)

Det nytter å jobbe mot sjikane/mobbing!

rediger

Det nytter å ta kontakt med fylker/kommuner når grov sjikane og mobbing finner sted. Tidligere i januar ble en av Buskerud Fylkeskommunes IP'er blokkert for et halvt år pga innlegging av en slik «artikkel». Pressekontakt Harald Haugland ble kontaktet, og han tok saken videre. Idag kom meldingen om at eleven som hadde gjort dette var funnet og hadde fått nedsatt oppførselskarakter. Blokkeringen ble opphevet etter dette.

Leitt for eleven - men jeg håper at det fører til at i det minste en eller to tenker seg om før de legger inn slikt. Takk til Harald og folkene i Buskerud Fylkeskommune for at de tar dette så alvorlig. noorse 19. jan 2010 kl. 12:29 (CET)

Etter innspill fra Blue Elf har jeg sendt en pressemelding til noen medier i området om saken. Etter evne vil jeg gjerne samarbeide om tilsvarende saker som noen kommer over, det er bare å ta kontakt med meg via epost. Harald Haugland 20. jan 2010 kl. 00:17 (CET)
«Refset for Wikipedia-mobbing», artikkel om saken i avisen Gjengangeren, onsdag 20. januar. mvh - Ulf Larsen 21. jan 2010 kl. 08:53 (CET)
Og nå diskuteres saken av medelever og wikipedianere på bakgrunn av artikkelen i Gjengangeren. Det øker oppmerksomheten om mobbing i sosiale medier. Harald Haugland 21. jan 2010 kl. 12:53 (CET)
Også kjent som digital mobbing. Skjønt diskusjonen hos Gjengangeren ikke ser ut til å gå spesielt dypt. Elevene holder med hverandre, kritiserer skolen og mener at straffen var for hard; ingen overraskelser her. - Soulkeeper 21. jan 2010 kl. 14:26 (CET)
Jeg er dels enig med deg, men ikke helt. Det ser for meg ut som om en av dem, den som var subjektet for «artikkelen» har skjønt en del. Om nå bare skolen / avisen / andre vil følge opp med mer rundt dette. Den «humoren» som kom til uttrykk i det som ble lagt inn her, er ikke morsom, og jeg forundrer meg over at det virker godtatt. noorse 21. jan 2010 kl. 14:36 (CET)
En observasjon: Jeg ser at reaksjonene faller innenfor det jeg tok opp i et innlegg på Torget sist høst. TorSch 21. jan 2010 kl. 15:03 (CET)
Det har blitt diskutert å stenge for anonym redigering, pålogg og oppretting av kontoer fra skoler og isteden gi elevene mulighet til å logge på via FEIDE. De kan selv bestemme sitt brukernavn, men de kan ikke selv sette det mer enn en gang. I tillegg kan de ikke opprette ny konto om de blir blokkert. Vi vil ikke se hvem de er, men vi kan blokkere dem på individuell basis. Når de er hjemme kan de opprette kontoer og redigere som vanlig. Hvis vi skal få til noe slikt må vi finansiere utviklingen på noe vis. — Jeblad 22. jan 2010 kl. 03:33 (CET)

Artikkelen Liste over verdens største kullkraftverk er nominert til God Liste. Se Wikipedia:Kandidatsider/Liste over verdens største kullkraftverk

Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 22. jan 2010 kl. 18:45 (CET)

Nytt EU-direktiv på gang

rediger

Det er et nytt EU-direktiv på gang om å varsle når persondata lekkes, Directive on Privacy and Electronic Communications. Det er jo ingen bombe at her lekkes det persondata titt og ofte, men spørsmålet er hvor grensene trekkes for når personer skal varsles og hvordan de skal varsles. Jeg kan se for meg svært mye problemer med dette for ofte ser vi jo at persondata og ymist anna blir lagt inn i artikler, men uten at vi har tilstrekkelig til å identifisere hverken opplaster eller den omtalte. Se også Digi: Du får beskjed hvis persondata lekkesJeblad 23. jan 2010 kl. 21:19 (CET)