Stortingets kirke- og undervisningskomite

Stortingskomite
Arbeid pågår: Denne siden er under arbeid. Som leser bør du være forberedt på at artikkelen kan være uferdig, og at innholdet kan endre seg fra dag til dag. Som bidragsyter bør du være forberedt på redigeringskollisjoner; det kan være lurt å kopiere din tekst til en annen tekstbehandler før du lagrer. Diskuter gjerne artikkelens struktur og innhold på diskusjonssiden.


Stortingets kirke- og undervisningskomite var tidligere en av Stortingets faste komiteer. Komiteen fantes med noenlunde samme fagfelt i rundt 200 år, fra 1815 til 2017.

I det første ordentlige storting i 1815 fantes den såkalte første komite, som hadde ansvaret for «kirke- og undervisningsvæsenet». De påfølgende åra hadde Stortinget ikke en velutvikla fast komitestruktur, idet man heller oppretta små spesialkomiteer for den enkelte sak. I 1818 var det tretten slike spesialkomiteer på kirke- og undervisningsfeltet, i 1821 var det ni.[1]

Fra 1824 blei så etablert den mer faste komitestrukturen, som – med større og mindre endringer – fortsatt finnes. Komiteen fikk raskt det enkle navnet kirkekomiteen. I en del stortingsperioder blei komiteen delt i to, som greit nok blei betegna kirkekomite nr. 1 og kirkekomite nr. 2. Fra til 1919 blei oppdelinga permanent – kirke- og skolekomiteen og universitets- og fagskolekomiteen. I 1946 blei disse igjen samla i kirke- og undervisningskomiteen, som i 1993 skifta navn til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.[2][3][4]

I 2017 kom det så til et skille mellom kirke og skole. Kirke- og trosspørsmål blei plassert i familie- og kulturkomiteen. Resten blei værende i utdannings- og forskningskomiteen, som også fikk tilført barnehagene som fagfelt.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og statsraadet 1814–1914, Kristiania 1914, bind 2, side 38, 70–71 og 100–101.
  2. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og statsraadet 1814–1914, Kristiania 1914, bind 2, opplysninger om komitestruktur for de enkelte storting.
  3. ^ Vilhelm Haffner: Stortinget og statsrådet 1915–1945, Oslo 1949, bind 2, opplysninger om komitestruktur for de enkelte storting.
  4. ^ Oversikt over historiske komiteer på Stortingets nettsted; besøkt 30. mai 2020.
  5. ^ Vedtak i Stortinget 21. juni 2017 i sak om «Rapport fra reglementskomiteen om endringer i Stortingets forretningsorden mv.» (Dokument 19 (2016–2017)).