Stortingskomité

(Omdirigert fra Stortingskomite)

En stortingskomité er en intern arbeidskomité i Stortinget. Stortinget har i sitt arbeide delt saksområdene mellom ulike komiteer. Siden 2005 følger ikke komitéinndelingen lenger departementsstrukturen i regjeringen, slik den hadde gjort frem til da.

Komiteene har faste møterom, som her Utenrikskomiteens rom.

Stortingskomiteene forbereder sakene før de behandles formelt i Stortinget i plenum. Plenumsbehandlingen innebærer at man diskuterer en innstilling fra komiteen.

De faste fagkomiteene er:

 1. Arbeids- og sosialkomiteen
 2. Energi- og miljøkomiteen
 3. Familie- og kulturkomiteen
 4. Finanskomiteen
 5. Helse- og omsorgskomiteen
 6. Justiskomiteen
 7. Kommunal- og forvaltningskomiteen
 8. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 9. Næringskomiteen
 10. Transport- og kommunikasjonskomiteen
 11. Utdannings- og forskningskomiteen
 12. Utenriks- og forsvarskomiteen

Andre komiteer er:

 1. Arbeidsordningskomiteen
 2. Fullmaktskomiteen
 3. Den utvidede utenrikskomité
 4. Valgkomiteen

Tidligere stortingskomiteerRediger