Åpne hovedmenyen

Tollkomiteen var en fagkomitéStortinget. Den behandlet saker relaterte til toll og tollvesenet, og ble opprettet på 1800-tallet. Den ble senere slått sammen med Finanskomiteen til Finans- og tollkomiteen, som fra 1969 har blitt til Finanskomiteen igjen.