Stortingets tollkomité

Stortingets tollkomite var en fagkomitéStortinget, som behandlet saker relatert til toll og tollvesenet. Komiteen ble opprettet i 1824, da Stortinget – etter i en tidlig fase å ha operert med tallrike komiteer for enkeltsaker – besluttet å opprette faste komiteer for fagområder.[1]

I 1920 ble komiteen slått sammen med budsjettkomiteen til finans- og tollkomiteen. I 1923 ble så denne splittet til finanskomiteen og tollkomiteen. Fra 1931 var det igjen en felles finans- og tollkomite. Fra 1969 het denne finanskomiteen.[2]

Referanser rediger

  1. ^ Det Norske Storting gjennom 150 år, bind 1, Oslo 1964, side 205.
  2. ^ Opplysninger om de enkelte stortingsperioder i Stortinget og statsraadet 1814–1914, bind 1, del 1 og 2, Kristiania 1914, Stortinget og statsrådet 1915–1945, bind 2, Oslo 1949, og Storting og regjering 1945–1985. Institusjoner – rekruttering, Oslo 1985.