Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité er en fast komitéStortinget som består av medlemmene av Utenriks- og forsvarskomiteen samt Stortingets president og lederne i partigruppene.

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité har til oppgave å drøfte med regjeringen viktige utenrikspolitiske, handelspolitiske og sikkerhetspolitiske spørsmål før beslutninger fattes. Komiteen fungerer altså ikke primært som saksforberedende organ for Stortinget, men som rådgivende organ overfor regjeringen. Forhandlingene holdes normalt hemmelige og det er referatforbud fra møtene. Andre utenrikspolitiske saker hører inn under den alminnelige Utenriks- og forsvarskomiteen.

Eksterne lenker rediger