Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er en fagkomitéStortinget. Den behandler blant annet saker relatert til kontroll av regjeringen samt konstitusjonelle spørsmål.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gjennomgå og gi innstilling til Stortinget om: statsrådets protokoller mv., jf. Grunnloven § 75 bokstav f, herunder regjeringens melding om embetsutnevnelser, regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til regjeringen, og om behandlingen av private forslag som er vedtatt oversendt regjeringen til utredning og uttalelse, dokumenter fra Riksrevisjonen, og andre saker om Riksrevisjonens virksomhet, meldinger fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen for forvaltningen, og andre saker om ombudsmannens virksomhet, meldinger fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, og andre saker om utvalgets virksomhet, rapporter fra stortingsoppnevnte granskingskommisjoner.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avgjør i det enkelte tilfelle om den skal forelegge utkast til innstilling for vedkommende fagkomité til uttalelse før innstillingen avgis.

Videre behandler komiteen grunnlovssaker, valglovgivning, bevilgninger til Stortinget og til Det kongelige hoff.

Komiteen kan dessuten foreta de undersøkelser i forvaltningen som den anser nødvendig for Stortingets kontroll med forvaltningen. Slik beslutning fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer. Før komiteen selv foretar slike undersøkelser, skal vedkommende statsråd underrettes og anmodes om å fremskaffe de ønskede opplysninger. Komiteen skal avgi innstilling om de saker den tar opp til behandling.

En tredjedel av komiteens medlemmer kan kreve at det avholdes komitéhøring i kontrollsaker etter § 21. Komiteen fastsetter nærmere regler for sitt sekretariat, herunder om sekretariatets arbeidsoppgaver, og den bruk de enkelte medlemmer kan gjøre av det.

Antall høringer i 2015 var åtte.[1]

Nåværende medlemmer rediger

 
Peter Christian Frølich leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2021–2025

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ti medlemmer i perioden 2021–2025:[2]

Historie rediger

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ble opprettet i 1993.

Tidligere ledere rediger

Komitéledere Parti Periode
Petter Thomassen Høyre 19931997
Jørgen Kosmo Arbeiderpartiet 19972000
Gunnar Skaug Arbeiderpartiet 20002001
Ågot Valle Sosialistisk Venstreparti 20012005
Lodve Solholm Fremskrittspartiet 20052009
Anders Anundsen Fremskrittspartiet 20092013
Martin Kolberg Arbeiderpartiet 20132017
Dag Terje Andersen Arbeiderpartiet 20172021
Peter Frølich Høyre 20212025

Tidligere komitemedlemmer rediger

2017–2021 rediger

 
Dag Terje Andersen ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2017–2021

Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde ni medlemmer i perioden 2017–2021:[3]

2013–2017 rediger

 
Martin Kolberg ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen 2013–2017

Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde 12 medlemmer i perioden 2013–2017.

Karin Andersen (SV) var medlem av komiteen til 15. oktober 2014.

2009–2013 rediger

 
Anders Anundsen ledet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 2009–2013

Kontroll- og konstitusjonskomitéen har 11 medlemmer i perioden 2009–2013.

2005–2009 rediger

 
Inge Ryan var første nestleder 2005–2007

Kontroll- og konstitusjonskomitéens hadde følgende medlemmer[4]

2001–2005 rediger

 
Martin Engeset var første nestleder 2001–2005

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger