EOS-utvalget

EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent kontrollorgan underlagt Stortinget. Rapporteringen til Stortinget skjer i form av årsmeldinger.

EOS-utvalget fører tilsyn med Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, i dagligtale ofte kalt «EOS-tjenestene» eller «de hemmelige tjenestene». Formålet er rent kontrollerende, og utvalget skal følge prinsippet om etterfølgende kontroll. Utvalget kan ikke instruere de kontrollerte tjenestene.[1]

Utvalget mottar klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, og avgjør selv om klagen gir grunn til undersøkelser.[2] Uttalelser til klagere kan ikke inneholde graderte opplysninger, slik som at noen har vært gjenstand for overvåkning eller ikke. Ved klager om overvåkning kan utvalget bare uttale om klagen har gitt grunn til kritikk eller ikke.[3]

MedlemmerRediger

Utvalget har syv medlemmer[4] medregnet leder og nestleder, alle valgt av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap, for et tidsrom av inntil fem år.[5]

LedereRediger

ÅrsmeldingerRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger