Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-01

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Artikkelen Liste over ramsarområder i Norge er nominert til God liste. Se Wikipedia:Kandidatsider/Liste over ramsarområder i Norge

Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 4. jan 2010 kl. 10:12 (CET)

Beta-toolbar

rediger

Beta-toolbar'en mangler knapper for redirect, nowiki og  . Jeg foreslår å legge inn disse i boksen under knappene for lagring, forhåndsvisning og vis endringer. Iceblock (d) 5. jan 2010 kl. 19:10 (CET)

Verving medlemmer Wikimedia Norge

rediger

Jeg vil gjerne si klart fra at jeg ikke ser noe problem ved å kjøre innsamlingsaksjon eller medlemsverving for Wikimedia Norge på nettsidene til Wikipedia - det bør være helt uproblematisk. Det eneste problemet - som jeg påpekte ved mitt første innlegg, var at det ikke kan kjøres samtidig med innsamling til Wikimedia Foundation. Når den er over (sannsynligvis ved midnatt, da innsamlingsmålet er nådd) så må Wikimedia Norge svært gjerne kjøre både innsamling og medlemsverving via banner fra nettsidene til Wikipedia på bokmål/riksmål og sikkert også fra andre prosjekter som retter seg mot Norge. Ulf Larsen 31. des 2009 kl. 14:22 (CET)

Uenig, sitenotice bør ikke brukes til slikt. ZorroIII 31. des 2009 kl. 15:23 (CET)
Da får du komme med argumenter for hvorfor det ikke bør brukes til det. Vær obs på at Wikimedia Foundation bruker sitenotice jevnlig til dette, det kan følgelig ikke være noe hinder fra sentralt hold mht slik bruk. Når det gjelder Wikimedia Norge så er det en organisasjon opprettet av bidragsytere til Wikimedia Foundations ulike prosjekter basert i/om Norge og det bør være i vår alles interesse at denne organisasjonen fungerer og gjør den jobben vi har opprettet den for. At den samler inn midler og ber bidragsytere og brukere her melde seg inn ser jeg som helt naturlig, med det forbehold jeg har gitt over - i klartekst så er det at den lokale foreningen ikke benytter sitenotice når Wikimedia Foundation en gang i året kjører innsamling. Ulf Larsen 31. des 2009 kl. 16:03 (CET)
Wikimedia Norge er separat fra Wikipedia på bokmål. Det skillet bør en oppretteholde, ikke forsøke å viske ut. Det bør ikke være slik at Wikimedia Norge har blankofullmakt til hva de ønsker å gjøre på Wikipedia. Det er et visst overlapp mellom personer aktive i Wikimedia Norge og her på Wikipedia. Men det er også veldig mange som bidrar på Wikipedia som ikke er medlem av Wikimedia Norge. Å være medlem er frivillig, jeg ønsker ikke å melde meg inn eller bli utsatt for kampanjevirksomhet her. ZorroIII 31. des 2009 kl. 16:23 (CET)
Skillet mellom Wikimedia Norge og Wikipedia på bokmål/riksmål viskes ikke ut ved å kjøre et banner for å få flere medlemmer til foreningen, de fleste som bruker Wikipedia er sannsynligvis ikke klar over at Wikimedia Norge finnes for å fremme Wikipedia og andre frie nettsteder og vil neppe være negativ til slik informasjon. Wikimedia Norge får selvfølgelig heller ingen blankofullmakt til å kjøre sitenotice og uansett så kan de som ønsker det enkelt fjerne den. Dersom Wikimedia Norge ikke kan bruke vårt største prosjekt til å få medlemmer eller samle inn midler så vil det i praksis si at foreningen begrenses sterkt i muligheten for å nå ut og det vil kun ramme oss selv - altså Wikipedia på bokmål/riksmål. Ulf Larsen 31. des 2009 kl. 17:20 (CET)
Mener du at vi skal kjøre kampanjer for andre organisasjoner også, eller er Wikimedia Norge ett unntak? Hvis det er et unntak, vil ikke det bidra til å viske ut dette skillet? Og hvis du vil ønske velkommen kampanjer for andre organisasjoner, er ikke det et temmelig radikalt brudd med praksis her på nowp? Min mening: Vi har hatt nok bråk i denne omgang; la dette ligge. — the Sidhekin (d) 31. des 2009 kl. 18:45 (CET)
Jeg undrer meg over at man på så kort tid har mistet historien. For å styrke Wikipedia på språk som er offisielle i Norge, opprettet vi Wikimedia Norge. Ingen av medlemmene hadde blitt med i organisasjonen om det ikke var fordi de bidro på et av våre tre prosjekter. Organisasjonen er ikke et privat prosjekt, men en selvstendig avdeling i Norge av paraplyorganisasjonen Wikimedia Foundation. Da blir det litt sært å sammenligne den med «andre organisasjoner», Wikimedia Norge er «vår» organisasjon enten vi personlig er medlemmer eller ikke. Med vår mener jeg oss wikipedia-skribenter. Å definere den ut av bokmålswikipedias historie er ikke mulig, enten vi liker den eller ikke liker den. Harald Haugland 31. des 2009 kl. 19:12 (CET)
Til Sidhekin: Wikimedia Norge er et unntak, som Harald Haugland skriver så er det vår organisasjon og for vår del (dvs veksten av Wikipedia på bokmål/riksmål) er det riktig og viktig å få den til å fungere så den kan bidra til å være et effektivt talefør for fremming av fri kunnskap. Jeg kan ikke se at det visker ut noe skille - tvert imot så er det på linje med den innsamlingen som nå avsluttes og det setter ingen presedens for at vi skal kjøre banner og innsamling for Norges Røde Kors eller andre organisasjoner.
Det er et voldsomt misforhold mellom hvor mye vi brukes og hvor lite vi verdsettes/benyttes av det «offisielle Norge», enten vi liker det eller ei så vil det være til vår fordel om vi klarer å endre det og Wikimedia Norge er et viktig verktøy i det arbeidet. Derfor bør de som er genuint opptatt av fri kunnskap støtte opp under Wikimedia Norge og derfor bør vi også la vår egen forening kjøre et banner her for å få flere medlemmer, eventuelt også støttebidrag. mvh - Ulf Larsen 31. des 2009 kl. 20:44 (CET)
Støtter Ulf fullt og helt i innspillet på at man kan kjøre slike kampanjer innimellom på toppen av alle våre sider. For å komme Bård og Sidhekin i møte kan vi jo bare si at alle slike kampanjer skal gå gjennom Tinget først (vårt høyeste organ). I.e. at det fremlegges et konkret tekstforslag her som Tinget evt. kan justere før det legges ut (både i forhold til innhold og periode). Er det en akseptabel løsning? Da "undergraves" ikke Tinget som øverste organ. Man kunne selvfølgelig definert allerede nå at man skal kunne kjøre f.eks. en måneds kampanje per år med en definert tekst allerede nå og "vedta" det her på Tinget nå. Det er muligens en bedre løsning (det er ikke vits i å lage byråkrati /diskusjoner slik uten videre. Man bør dog alltid kunne ta det opp uten at det oppfattes som støy. Er dette muligens en løsning?
Ellers ser jeg på Wikimedia Norge som spesiell i forhold til Wikipedia. Wikimedia Norge er vel en godkjent lokalavdeling underlagt Foundation som driver bl.a. den tekniske infrastrukturen. I.e. som Ulf også sier over så «setter ingen presedens for at vi skal kjøre banner og innsamling for Norges Røde Kors eller andre organisasjoner.». nsaa (disk) 6. jan 2010 kl. 20:44 (CET)

Artikkelen Finlands kommuner er nominert til God liste. Se Wikipedia:Kandidatsider/Finlands kommuner

Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 5. jan 2010 kl. 22:21 (CET)

Artikkelen Mesoamerikansk ballspill er nominert til Anbefalt artikkel. Se Wikipedia:Kandidatsider/Mesoamerikansk ballspill

Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Haakon K 6. jan 2010 kl. 01:44 (CET)

Nøytralitet i omtale av politiske partier

rediger

Jeg vil oppfordre til en prinsipiell debatt om omtalen av politiske partier og andre potensielt kontroversielle spørsmål her på wikipedia, med utgangspunkt i den nåværende artikkelen om Fremskrittspartiet og diskusjonssiden der. Jeg mener at slike artikler må ha en felles norm som sikrer likebehandling, og at negative stempler og gjennomgående tendensiøs og stigmatiserende omtale er undergravende for wikipedias troverdighet som objektiv kunnskapsformidler og folkeopplyser. Jeg mener at artikkelens nåværende form taler for seg selv, og klart illustrerer behovet for en slik debatt og avklaring. Jeg ble selv rett og slett sjokkert da jeg leste den, og har anført min kritikk på diskusjonssiden og gjort forslag til endringer som er blitt slettet. Når jeg nå bringer saken opp for tinget er det fordi jeg mener at saken er av viktig prinsippiell betydning, og fordi diskusjonssiden i liten grad har blitt gjenstand for oppmerksomhet i videre kretser. På meg virker det som om noen har en privat agenda og at disse har fått ture frem på en måte som er i strid med det som kan forventes av et leksikalsk medium. Se også gjerne omtale av andre politiske partier for en sammenligning. Mvh Lexicus 30. des 2009 kl. 17:53 (CET)

Godt innlegg, for det første så har vi ikke egne kritikkseksjoner så den delen må omskrives, det som er relevant der må inn i andre deler av artikkelen. Som en begynnelse har jeg tatt ut hele kritikkseksjonen og flyttet den over til diskusjonssiden for enkel tilgang, det som er relevant kan da enkelt legges tilbake i ulike seksjoner. Og for ordens skyld - jeg tar ikke noe standpunkt til innholdet ved flyttingen, men vi har ikke kritikkseksjoner i artikler. mvh - Ulf Larsen 31. des 2009 kl. 07:10 (CET)

Fint at det nå tas grep. Men jeg vil samtidig påpeke at hovedspørsmålet om en tendensiøs fremstilling gjenstår. Samtidig foreligger det lignende kritikkseksjoner i artiklene om SV og Ap. I artikkelen om KrF forekommer det ytringer om mørkemenn. Slike stigma kan vi ikke være bekjent av her. Vi bør nå få en skikkelig gjennomgang av alle artiklene om politiske partier, og som utgangspunkt for dette arbeidet bør det utformes en profesjonell stilmanual, som blant annet dekker partienes idegrunnlag, politiske hovedsaker, synspunkter på viktige politiske spørsmål og virkemidler, historie etc. Dette vil så skape grunnlag for en informativ, grundig, seriøs og dekkende fremstilling i tråd med vårt samfunnsoppdrag. Det vil også sikre en likebehandling. Jeg synes også artiklene om de politiske ideologiene er mangelfulle. Her synes jeg for eksempel at artikkelen til snl.no om konservatisme kan være et forbilde. Mvh Lexicus 31. des 2009 kl. 08:11 (CET)

Jeg har fjernet mesteparten av det som stod om Krf i avsnittet "Andre om Krf". Noe av dette fremsto som et rent sverteforsøk, mens noe var en nøktern vurdering fra eksperter. Dette ble flyttet. I artiklene om Ap og SV fremsto kritikkavsnittene som en oppsamlingsplass for negativ oppmerksomhet rundt partiene. Nesten som om motstandere skulle ha samlet på dette og lagt det inn. Jeg flyttet avsnittene til diskusjonssiden, slik Ulf gjorde på Frp, så kan det evt flettes inn derfra. Slike kritikkavsnitt blir ofte en oppsamlingsplass der det virker som om motstandere føler de har blankofullmakt til å legge inn hva det skulle være så lenge det er kildebelagt... 3s 31. des 2009 kl. 11:22 (CET)
Bra at slike kritikkavsnitt i artikler om andre partier også har blitt flyttet. Som Lexicus skriver så bør vi ha en mal for partier. Jeg er ikke så veldig motivert for å gi meg i kast med akkurat dette nå, jeg tok det jeg så som mest presserende, om noen kan lage en disposisjon for en mal for artikler om partier er det bra og jeg synes godt vi kan ha et øye til hvordan Store norske leksikon behandler samme. mvh - Ulf Larsen 31. des 2009 kl. 12:11 (CET)
Det som vel i stor grad mangler, er historia til partiene. Her vil det være plass også til negativ omtale i ulike perioder, ikke minst kan det være på sin plass å nevne intern uro. Malmessig kunne en tenke seg – for de større partia – å ta stortingsperiode for stortingsperiode (evt landsmøteperioder). Men det krever jo litt arbeid. GAD 31. des 2009 kl. 12:19 (CET)

Om jeg har forstått innleggene her rett, så er det altså ikke anledning til å legge inn egne kritikkseksjoner i artiklene, men fritt frem å flette inn kritikk der hvor det måtte passe i selve fremstillingen. Jeg vil på det sterkeste advare mot en slik praksis. Vi bør ha et nøytralt språk og en nøytral femstilling, uten innslag av vurderinger eller selektivt utvalgte innslag av tendensiøs karakter. Det bør refereres til partiprogrammer og faktaopplysninger. Jeg håper at vi kan få til en standardmal for slike artikler slik det nå ser ut til å være tilslutning til. Ideelt sett bør artiklene være utformet på en slik måte at forfatternes personlige oppfatninger ikke skinner gjennom. Hvordan skal så en slik mal se ut? Det er det vi nå må diskutere. Det vil etter mitt syn være naturlig å innlede med å omtale partiets navn, ideologi, ledelse, organisasjoner og grunnleggelsesår. Videre bør man i neste seksjon omtale partiets prinsipprogram og ideologiske grunnlag. Neste seksjon bør omfatte partienes syn på viktige politiske områder, både mål og midler. Her bør man ha en felles mal for hvilke saker som skal dekkes, gjerne utifra departementstrukturen eller stortingskomiteenes ansvarsområder, basert på partiprogrammene (både prinsipprogram og handlingsprogram). Denne seksjonen bør være konsis og oversiktlig, men samtidig informativ og dekkende, og fri for vurderinger. Neste seksjon kan omtale hovedtrekk i partienes historie, bakgrunnen for partidannelsen, og eventuelle regjeringsdeltakelser, statsministre osv. og partienes historiske oppslutning. Her kan det også være aktuelt med omtale av oppslutningens geografiske og demografiske fordeling, og eventuelt også partiets politiske utvikling, samarbeid med andre partier og plassering i det politiske landskapet, og eventuelt internasjonalt samarbeid. Derpå kan man ha en historisk oversikt over partiledere, nestledere, parlamentariske ledere og partisekretærer. Så kan man omtale antallet stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter, ordførere og medlemstall, politisk motto/slagord og eventuell partiavis. Og til slutt lenker til relevante artikler, litteraturhenvisninger, referanser og commons. Og selvsagt en faktaboks med nøkkedopplysninger slik artiklene allerede har. Jeg legger herved disse forslagene frem for diskusjon. Mvh Lexicus 7. jan 2010 kl. 08:18 (CET)

Jeg liker det du sier. Det vi har diskutert tidligere er at språkmessig passer det dårlig å f.eks. omtale FrPs innvandringspolitikk både under avsnittet «Partiets politikk» og under «Kritikk av partiet», og at det derfor er bedre å samle all kritikken under de relevante politikkområdene under «Partiets politikk». Jeg syns derimot at kritikken av partiene bør tones kraftig ned (eller helst utgå helt), da det ikke er relevant/viktig (du kan skrive uendelig mengder med tekst med kritikk av partiene, fordi alle de store partiene har profesjonelle folk som graver etter ting å kritisere de andre partiene for). Syns derfor at det du har skrevet som forslag bør legges inn i stilmanualen, f.eks. med utgangspunkt i Wikipedia:Stilmanual/Kommuner som gir en ganske strukturert måte å skrive artiklene på. Laaknor 7. jan 2010 kl. 09:34 (CET)
Det er jeg dypt uenig i.Ezzex 7. jan 2010 kl. 09:38 (CET)
Jeg slutter meg 100% til det Lexicus og Laaknor sier. 3s 7. jan 2010 kl. 09:51 (CET)

Lexicus kommer med en bra start på et utkast, men slik jeg leser det Lexicus skriver så kommer innholdet av partiartiklene til å bli nok så uinteressante. Jeg kan ikke se at forslaget åpner opp for noe særlig mer enn presentasjon av fakta og det klarer partiene stort sett selv. For at artiklene skal bli mer enn det må det åpnes for en objektiv analyse av partiet. I forbindelse med valget 09 (tror jeg det var) ble faktasjekk.no opprettet. Og slik jeg ser det er det interessant, og en viktig del av en partiartikkel, med gjennomgang av partiers valgløfter, ideologi og partiprogram ifht. hva som faktisk gjøres og oppnås i Norge og utlandet. Slik jeg ser det er det helt nødvendig, men problemet er at det er vanskelig å skrive nøytralt – særlig om små og/eller partier langt fra midten. Mvh Prillen 7. jan 2010 kl. 10:39 (CET)

Wikipedia skal ikke foreta analyser. Vi kan rapportere analyser som er publisert annensteds, men det blir fort partisk (knekking av FrP-koder og slikt) eller anekdotisk (selv om jeg liker faktasjekk.no, tar det for seg enkeltpåstander som neppe har så mye i en leksikonartikkel å gjøre), og utvalget blir fort selektivt (det ligger vel i ordet). Hvis du finner større analyseverk fra uavhengige forskergrupper (historikere?), så kan det nok være verdt å referere større linjer fra disse eller bare lenke fra eksterne lenker. Men fins slikt? — the Sidhekin (d) 7. jan 2010 kl. 10:50 (CET)
Det er akkurat den tørre oppsummeringen av hva partiet står for som er viktig å få frem; og å få den likt på alle partier, slik at brukeren selv (som ikke har bestemt seg for hvilket parti han/hun ønsker å stemme på) kan finne ut hva partiene står for, og gjøre seg opp en mening. Om vi skal begynne å blande inn sannsynligheten for at partiene gjennomfører det de lover/står for, da finnes det ikke noe håp for en god leksikon-artikkel. Laaknor 7. jan 2010 kl. 14:41 (CET)
Jeg mener jo ikke at vi selv skal begynne å analysere partiene. Det jeg mener er at det må åpnes for at det i artiklene også skrives om hva partiet oppnår. Slik jeg ser det er det tørre fakta at det står 20 000 barnehagebarn på venteliste (iflg. nyhetene igår) selvom regjeringen sier det er full barnehagedekning – de har bare vært litt kreative i definisjonen av «full dekning». Slik må være mulig å ha med i artiklen. Og mener også at det er på sin plass å kommentere partiprogrammer som er, dokumentert av tredjepart, usannsynlige. Akkurat på samme måte som det gjøres i andre artikler. Mvh Prillen 7. jan 2010 kl. 14:56 (CET)
Og hvordan unngår vi at dette blir selektivt, partisk, anekdotisk og trivielt, uten å få opphetede diskusjoner om hvorvidt dette og hitt faktisk er selektivt, partisk, anekdotisk og/eller trivielt? Eneste måten jeg ser vi kan holde styr på dette, er strenge krav til referansens soliditet, uavhengighet og fordypning. — the Sidhekin (d) 7. jan 2010 kl. 15:08 (CET) Eller vi kan være litt kreative i definisjonen av nøytralitet og fortsette med løssluppent kaos.
Det er akkurat denne biten som ikke bør være med, fordi posisjonspartiene sier en ting, og opposisjonspartiene sier en annen ting; og begge deler er sant; det er kun snakk om definisjoner (posisjonspartiene forholder seg til en søknadsfrist på 1. august om jeg husker riktig (skolestart, når barna går ut av barnehagen og ledige plasser åpnes for nye barn), mens opposisjonen snakker om folk som sender inn løpende søknader, uten egentlig å forvente å få plass «på dagen»). Og du kan hive på så mange referanser du bare vil, sannheten endrer seg ikke; begge sider har rett, og svarer forbi hverandre i diskusjonen, mens media blåser det opp til en stor sak. Laaknor 7. jan 2010 kl. 16:03 (CET)

Jeg synes Lexicus har en bra skisse og det hadde vært fint om han (eller andre) satt det opp som et utkast til stilmanual, se f.eks for tilsvarende for politikere. Med basis i våre fem søyler bør vi så kunne etablere en god mal for hvordan artiklene om partier bør disponeres og det vil nok løse endel av utfordringene her. mvh - Ulf Larsen 7. jan 2010 kl. 19:15 (CET)

Ok, jeg lager et utkast til oppsett som vi kan ha som utgangspunkt for videre diskusjon: Wikipedia:Stilmanual/Politiske partier. Jeg oppretter nå siden og så kan vi arbeide med den sammen fremover. Mvh Lexicus 7. jan 2010 kl. 21:50 (CET)

Avstemming om globale administratorer på meta

rediger

meta er det nå en avstemming om globale administratorer, som har vært diskutert ganske lenge. Dette vil (i likhet til globale boter) være en rettighet som gir administrator-rettigheter på alle de små wikiene til Wikimedia Foundation (altså ikke nowiki), men også muligheten til å gjøre globale blokkeringer, noe som er ganske effektivt for nowiki i forhold til vandaler som bruker åpne proxyer. Ved en senere anledning kan det også hende at vi bør ta en debatt om å tillate globale administratorer på nowiki da vi er ganske dårlig dekket i forhold til vandalisme på natta norsk tid (men den debatten bør vi ikke ta nå; vi kan hente litt erfaringer fra andre wikier først).

Jeg vil anbefale alle å støtte forslaget som ligger ute nå ved å gå på meta, slik at dette systemet kan få startet opp på en måte som gjør det brukbart, og vi kan få hjelp med vandalismebekjempelse på tvers av wikier. Laaknor 1. jan 2010 kl. 14:04 (CET)

Jeg har stemt imot, jeg mener forslaget slik det nå står er for dårlig fundert og bare vil skape et økt hierarki. Er det for få stewards så øk antallet. Forslaget slik det nå står skaper ansvarspulverisering og øker opplevd og reell makt for stewards, det vil si at høyden på makthierarkiet øker, noe som ikke er bra. — Jeblad 1. jan 2010 kl. 14:46 (CET)
Dette har i liten grad noe med stewards å gjøre, men først og fremst Small Wiki Monitoring Team. Laaknor 1. jan 2010 kl. 14:54 (CET)
Administrative oppgaver på små prosjekter er oppgavene til stewards. Det dere er iferd med å gjøre er å fjerne de reelle oppgavene og redefinere stewards som en slags superbyråkrater. — Jeblad 1. jan 2010 kl. 16:27 (CET)
Høres ut som et fornuftig forslag og jeg har stemt for. mvh - Ulf Larsen 1. jan 2010 kl. 17:49 (CET)
Når dette kom opp var jeg en av veldig få som stemte imot. Nå begynner antall personer med motforestillinger å gå opp. Det samme har skjedd i flere avstemminger og er forklart med at en gruppe setter opp en avstemming som resultat av groupspeak, deretter tar det tid før motforestillinger dukker opp og avstemmingen endrer karakter. I noen tilfeller har det sett ut som groupspeak stopper opp etter 4-6 dager, men det må gå minst en uke utover dette før trender sier noe om hva som er nettsamfunnets egentlige meninger. Svært sjelden går avstemminger over mer enn noen dager eller en uke, dermed representerer groupspeak et reelt problem for oss. — Jeblad 7. jan 2010 kl. 04:10 (CET)
Fra en situasjon med nær 100% for forslaget er nå situasjonen at omtrent 25% er imot. Om en ser bort fra de innledende stemmene så er nok den reelle stemningen mer 60-40 enn 75-25. Det synes som at groupspeak var helt dominerende i innledningen av avstemmingen, men en kan nok også stille spørsmål om det finnes bestemte trender som slår ut over tid. Et alternativ til groupspeak er at avstemminger har en tendens til å bli mer konservative over tid. — Jeblad 9. jan 2010 kl. 13:28 (CET)

Er det noen som kan forklare hva dette forslaget egentlig i hovedtrekk går ut på, og hvilke konkrete konskevenser det vil få? Mvh Lexicus 7. jan 2010 kl. 07:38 (CET)

Mange av wikiene til Wikimedia Foundation er så små og med for lite nettsamfunn til at de greier å vedlikeholde seg selv (det kan være dager eller uker mellom hver gang en av 2-3 administratorer er innom, og en vandal kan da ha opprettet mange tusen artikler på en wiki. Derfor er det en gruppe som heter Small Wiki Monitoring Team som sitter å følger med på alle endringer på de wikiene som er definert som "for små" til å vedlikeholde seg selv. Forslaget går ut på at de som er aktive i denne gruppa kan velges til administratorer på alle de små wikiene. En av de wikiene som er definert som små er Norsk Wikiquote. Laaknor 7. jan 2010 kl. 08:48 (CET)
Slik det nå argumenteres for forslaget så stemmer ikke dette. Hovedmålet er å få en slags lettvektsstewards slik at ordinære stewards skal fokusere på «tyngre oppgaver». Personlig mener jeg forslaget er dårlig og lite gjennomtenkt, men jeg er nok et mindretall. ;) — Jeblad 9. jan 2010 kl. 13:28 (CET)

Endring av status for siden til FpU

rediger

Kan boksen hvor det står at siden til Fpu må vaskes og gjøres bedre fjernes, føler nå at siden har er blitt bedre en de fleste andre ungdomspartiene når det gjelder informasjon og tilgjengelighet. Gilli 8 Januar 11.06

Det er ordnet. KEN 8. jan 2010 kl. 11:10 (CET)
Slike ryddebokser kan du godt selv fjerne når du har ryddet, og artikkelen etter din egen mening er på et akseptabelt nivå. Hvis det fortsatt er noen problemer med artikkelen, får heller den som ser ytterligere problemer legge en ny ryddeboks inn (eller aller helst rette opp i det vedkommende ser). Det er en klar tendens til at en eller annen setter inn en boks pga en bagatell, men boksen blir stående lenge etter at det er rettet. Resultatet er at vedlikeholdskategoriene fylles opp unødvendig mye. Haros 8. jan 2010 kl. 11:27 (CET)
Veldig enig med Haros her. Vi skal ha en viss respekt for vedlikeholdsmerker (bortsett fra de useriøse da), men vi skal ikke være redd for å fjerne dem når vedlikehold er utført. Med referanse til velkomstmalen: Er andre uenige i at vedlikeholdet er (godt nok) utført, blir det sannsynligvis rettet opp raskt. Enten på den ene eller andre måten. :) — the Sidhekin (d) 8. jan 2010 kl. 12:10 (CET)
Selv prøver jeg å være litt forsiktig med både å sette inn og fjerne slike merker, men av og til så er de det eneste som får bevegelse i artikler som har kommet litt galt ut. Hvis merkingen har tilhørende tekst så er det ofte greit å fjerne dem når forholdet er fikset, bare ikke fjern dem med en kommentar i redigeringssammendraget om at dette bare er tull og tøys. — Jeblad 9. jan 2010 kl. 12:28 (CET)
Jeg mener å huske å ha sett eksempler på {{oppryddning}} satt inn nesten helt i starten av en artikkel, som ikke hadde wikifisering eller kategorier eller noe slikt, hvor taggen ble stående gjennom alle utvidelser frem til en rimelig ok artikkel. Da er det etterhvert nesten umulig for den som ser den å se hva som er problemet, ikke unaturlig fordi det opprinnelige problemet har forsvunnet av seg selv for lenge siden. Jeg mener derfor at hvis malen er brukt uten å spesifisere hva som er det aktuelle problemet og en erfaren bruker ikke umiddelbart synes artikkelen ser verre ut enn en gjennomsnittartikkel, så gjør vedkommende oss en tjeneste ved å fjerne malen. Hvis malen er supplert med en kommentar om hva som er problemet, må man selvsagt sjekke om det fortsatt er der før man eventuelt fjerner den. Hvis vi kommer til et nivå på disse malene som er slik at det er et fristende mål for noen som liker å rydde, har vi oppnådd mye. Slik det ofte har vært med mengder av merkede artikler er det ingen som orker begynne på jobben og malene har ikke lenger noen funksjon annet enn å fortelle en leser at artikkelen ikke ser pen ut. Å si at det er tull og tøys i kommentaren, høres nesten redigeringskrigaktig ut, så det blir i seg selv tull og tøys. Haros 9. jan 2010 kl. 13:11 (CET)

Artikkelen Normannernes invasjon av England er nominert til Utmerket artikkel. Se Wikipedia:Kandidatsider/Normannernes invasjon av England

Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 10. jan 2010 kl. 02:41 (CET)