Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/Juli 2011

Juni 2011 | Juli 2011 | August 2011

Juli 2011Rediger

AlkoholismeRediger

Enda en solid oversettelse fra teamet fra Helsebiblioteket. M Haugen 29. jun 2011 kl. 07:00 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen 29. jun 2011 kl. 07:00 (CEST)
 2.   For Får knapt understreket nok hvor viktig pionérinnsatsen som Helsebiblioteket nedlegger er. Erik F 29. jun 2011 kl. 10:51 (CEST)
 3.   For Ctande 29. jun 2011 kl. 19:47 (CEST) (forresten rettet jeg den oversettelsestabben Granbahr påpeker.)
 4.   For Kaitil 29. jun 2011 kl. 22:22 (CEST)
 5.   For Bjoertvedt 30. jun 2011 kl. 04:42 (CEST)
 6.   For Ranværing 30. jun 2011 kl. 22:04 (CEST)
 7.   For mali 2. jul 2011 kl. 22:55 (CEST)
 8.   For Haakon K 5. jul 2011 kl. 21:08 (CEST)

KommentarerRediger

 • Ser bra ut. Er en ting jeg stusset på under historie, at det beskrives egyptiske og babylonske kilder i Bibelen. Meg bekjent ble Bibelen skrevet på hebraisk, arameisk og gresk, og inneholder ikke i vesentlig grad henvisninger til verken babylonske eller egyptiske kilder. Grrahnbahr 29. jun 2011 kl. 17:19 (CEST)

De røde lenkene i ingressen bør dekkes og malene i teksten bør formatteres, det er svært lite oversiktlig for uerfarne bidragsytere. Jeg har begynt på oversettelsen av artikkelen om Magnus Huss og skal forsøke å få bidratt til rydding i malene i løpet av helgen. mvh - Ulf Larsen 5. jul 2011 kl. 16:32 (CEST)

Denne delen av ingressen:

«Innenfor medisinen ble begrepet på 1980-tallet erstattet av «alkoholmisbruk» og «alkoholavhengighet» i diagnoseklassifikasjonssystemet DSM III.[4] I 1979 avviste en ekspertkomité fra Verdens helseorganisasjon (WHO) bruken av «alkoholisme» som en avgrenset diagnose og anbefalte heller kategorien «alkoholavhengighetssyndrom».[5] I det 19. og tidlige 20. århundre ble avhengighet av alkohol kalt dipsomani, før begrepet «alkoholisme» erstattet denne betegnelsen.[6]»

-synes jeg blir i overkant, ingressen skal jo gi en oversikt over emnet og her graver vi ned i hvordan fagfolk definerer lidelsen. De fleste kjenner vel dette som alkoholisme og det syns jeg bør holde i ingressen, så kan heller det utfyllende flyttes ned i passende seksjon under. mvh - Ulf Larsen 8. jul 2011 kl. 19:36 (CEST)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M Haugen 11. jul 2011 kl. 10:24 (CEST)


VinskvettenRediger

Ryddig, real og fin artikkel fra kulturlivet vestpå, satt i stand av den allsidige Bruker:3s. Helt kurant AA. M Haugen 12. jul 2011 kl. 23:11 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen 12. jul 2011 kl. 23:11 (CEST)
 2.   For - Bjoertvedt 16. jul 2011 kl. 16:53 (CEST)
 3.   For Erik F 17. jul 2011 kl. 23:33 (CEST)
 4.   For - Ooo86 18. jul 2011 kl. 22:05 (CEST)
 5.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 20. jul 2011 kl. 19:54 (CEST)
 6.   For Ranværing 20. jul 2011 kl. 20:34 (CEST)

KommentarerRediger

Dette må være en forholdsvis grundig og bra gjennomgang av temaet. Over AA-kriteriene, så langt jeg kan bedømme dette. Vi har dessuten artikler om alle album! Ooo86 18. jul 2011 kl. 22:05 (CEST)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M Haugen 20. jul 2011 kl. 22:38 (CEST)


Sør-Trøndelag fylkes kulturprisRediger

Jeg jobbet med denne lista første gang våren 2007, og i forbindelse med ukekonkurransen nå nylig, hvor vi fikk på plass artikler om alle fylkeskulturprisene begynte jeg å tenke på om den kanskje kunne være verdt ei stjerne. Det er ingen stor sak eller noe «viktig emne», sammenlignet med statsministerlister og slikt, men det er nå ihvertfall en pris, og ei fullført liste; og kanskje ei stjerne kan motivere andre til å fullføre flere av pris-listene? Dette var (tror jeg) den første av fylkeskulturprisene som «ble helblå», og pr i dag er det visst bare Oslo, Hedmark og Nord-Trøndelag som er like blå. M Haugen 12. jul 2011 kl. 13:15 (CEST)

God ListeRediger

 1.   For M Haugen 12. jul 2011 kl. 13:15 (CEST)
 2.   For 3s 12. jul 2011 kl. 23:23 (CEST)
 3.   For - få gjerne med etpar ord om hvordan prisen vurderes (av media, anmeldere, kommentatorer, politikere, ...). Har alle fylker slike priser, henger den spesielt høyt, osv... Bjoertvedt 16. jul 2011 kl. 16:48 (CEST)
 4.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 20. jul 2011 kl. 00:20 (CEST)
 5.   For   Imot - Ooo86 19. jul 2011 kl. 11:21 (CEST)
 6.   For Ranværing 20. jul 2011 kl. 20:39 (CEST)

KommentarerRediger

Direkte kommentarer på artikkelen

Jeg er usikker på denne. Alle oppføringer på listen er blå, og ser rimelig greit omtalt ut. Men, utover listedelen består artikkelen av 5 setninger. Jeg syntes dette blir vel kort, det er ikke så mye man får vite om selve prisen. Da man ikke selv kjenner temaet godt er det vanskelig å være veldig konkret på hva som må med, men oppfølging av Bjoertvedts kommentar vil trolig hjelpe et godt stykke. Jeg ser at det ikke finnes ref/eksterne lenker/litteratur utover en enkelt lenke. Denne går til fylkeskommunens side om prisen. Henvisning til uavhengig omtale av prisen hadde trolig også løftet listen. Godtas denne slik den står, bør listene for Oslo, Hedmark og Nord-Trøndelag også gis en stjerne med det samme, da de er (om lag) på samme nivå. Hovedartikkelen, Norske fylkeskulturpriser, er heller ikke særlig utdypende. Mvh Ooo86 19. jul 2011 kl. 11:21 (CEST)

Jeg har forsøkt å utvide ingressen slik at prisen blir satt inn i en bredere sammenheng. Jeg håper at det kan ivareta ønskene fra Bjoertvedt og Ooo86. Et raskt søk i Retriever/Atekst tyder på at de fleste redaksjonelle omtaler av denne (og lignende priser) er på «Det var sannelig på tide at NN fikk prisen»-nivå. Det vil antagelig bare være unntaksvis at noen journalist i noe fylke setter seg ned og skriver en kompetent kommentarartikkel med et lengdesnitt over prisens profil og betydning. --M Haugen 19. jul 2011 kl. 23:45 (CEST)

Ja, det blir bedre slik. Jeg mener ikke at det skal presses noe ut av gråstein. Artikkelens størrelse kommer selvsagt meget an på temaet. For helheten bør det nok sies noe slik litt mer generelt, også i de enkelte fylkesartiklene. Uten å gå over til den generelle diskusjonen under, bør også mindre lister kunne nomineres dersom man har fått ut av dem det som er mulig. Som sagt kan kanskje flere av disse listene da «ferdigstilles» og nomineres ganske lett. Ooo86 20. jul 2011 kl. 11:13 (CEST)

Så at det var plass til en bilde og la til et, må gjerne skiftes ut med et annet om hovedbidragsyter mener så er passende. mvh - Ulf Larsen 20. jul 2011 kl. 00:22 (CEST)Generell politikkdiskusjon
Dette er i og for seg ikke en direkte kommentar til denne listen, for jeg har ikke sett nøye nok på den til å vurdere den, men en tanke som har slått meg en del ganger når vi vurderer slike lister som ikke er av de aller største. Noen av våre "stjernelister" er enorme lister med hundervis av artikler knyttet til seg (f. eks. Liste over Norges høyeste fjell, Liste over norske fjorder, Olympiske sommerleker osv) mens andre av våre lister omhandler ganske begrensede emner og dermed har langt færre artikler knyttet til seg (Ptolemeerdynastiet, Liste over stavkirker i Norge, Liste over Færøyenes statsministre osv). Punkt 5 i kriteriene for gode lister gir noen føringer på vurderinger av lister, men alt i alt kan artiklene som har fått denne utmerkelsen virke som svært ulike mtp hvor store de er, arbeid som ligger bak osv. Hadde det vært en ide å dele opp også lister, ala artikler, i GL/UL eller noe slik, eller er dette en dårlig tanke som bare skaper mer kluss? Jeg mener ikke dette som en nedvurdering av de minste av listene, da en liste som denne aktuelle listen faktisk ikke kan bli større, for den er jo komplett... Tanken har heller slått meg når jeg har sett de enorme listene som for eksempel noen av geografilistene. Da tenker jeg at disse burde vi få fremhevet på en helt spesiell måte... Mvh 3s 12. jul 2011 kl. 15:39 (CEST) (Beklager om dette sees på som malplassert. Om noen vurderer det rett, så flytt innlegget til en kriteriediskusjonsside)

Jo, jeg er vel iogforseg inne på noe av de samme tankene selv, og synes 3s fikk sagt godt det som jeg bare hadde tenkt halvferdig. Det var vel også derfor at jeg forsøkte å snakke den ned litt: dette er ikke en omfattende liste, og det er ikke et spesielt «viktig emne». Man kan tenke seg en rangering av alle listene våre i en firefeltsmatrise
Gode Lister … om viktige emner … om halvviktige emner
… med mange enheter
eller som krever mye arbeid
Store og viktige lister, som f.eks.
statsministre, periodesystemet, USAs presidenter
Lister med mange enheter eller mye research bak,
men ikke nødvendigvis om et viktig emne:
f.eks. kullkraftverk, tettsteder på Færøyene
… med få enheter Korte lister om viktige ting:
stavkirker, finske presidenter
Korte eller snarlagde lister
om kuriøse emner: diskografi
Men selv denne firefeltsmatrisen ivaretar ikke hele den mentale sorteringen som jeg bruker: i mitt hode er det minst fire variabler: viktig emne, mange enheter, krevende research og forventninger til grundighet i artiklene. Problemet blir at sonderingen for alle fire variablenes del er basert nesten bare på skjønn, og at skjønnet er grovt subjektivt: det er sikkert mange som er uenige med meg i at kullkraftverk er mindre viktig enn stavkirker - jeg er ikke sikker på om jeg mener det selv engang. For å ta et annet eksempel, fra menn med gevær: det er over 100 enheter i Skytterkonge, og «bare 64» i Liste over Norges forsvarsministre; men jeg tror vi har en felles forventning om at de 64 politikerne bør gis en grundigere behandling enn skytterkongene.
For ikke å snakke om at det som er lett/snargjort for én kan være en omfattende jobb for en annen. Det kan være avhengig av interesser, forkunnskap, kildetilgang eller wikierfaring. Så alt i alt vil det være vanskelig - men ikke umulig - å sortere mellom lette og tunge lister.
Jeg nominerer ikke denne først og fremst fordi jeg er stjernesamler (jeg er nok dét også, selv om det visstnok er en sykelig tilstand), men fordi jeg synes det er greit å «kvittere ut» at ei liste er ferdig og fullført, og fordi det kan være greit å synliggjøre for andre at det å fullføre en God Liste ikke alltid trenger å bety en omfattende innsats over lang tid. OK? Jeg håper jeg fikk fram tankene mine tydelig, og at de er i samsvar med noen andres. Mvh --M Haugen 12. jul 2011 kl. 17:45 (CEST)
Jeg angrer litt på at jeg la kommentaren min her og ikke på en relevansdiskusjon, for med å ha den her virker det lett som et «angrep» på denne kandidaten. Det må det ikke gjøres, for slik jeg ser det innfrir denne kravene vi har for slike lister. Vi har også en (uskrevet?) tanke om at ikke noe tema er for lite til å få en AA/UA/GL, så det at en liste er liten kan ikke være diskvalifiserende så lenge den er fullstendig. Om ditt initiativ inspirerer andre til å jobbe frem fulle lister for å få en stjerne, ønsker jeg det hjertelig velkommen!
Jeg er stort sett enig med dine tanker. Jo mer jeg tenker på dette, jo vanskeligere synes jeg det virker å lage gode kriterier for et skille, selv om jeg ikke helt klarer å fri meg fra tanken på at det kunne vært en brukbar ide å ha et skille... 3s 12. jul 2011 kl. 23:23 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M Haugen 20. jul 2011 kl. 22:38 (CEST)


AndorraRediger

En veldisponert, interessant, bred og velskrevet presentasjon av et av Europas lilleputtland. Muligens den lengste teksten på norsk om Andorra? Fin innsats av Bruker:Ordensherre. M Haugen 11. jul 2011 kl. 12:17 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen 11. jul 2011 kl. 12:17 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For M Haugen 11. jul 2011 kl. 12:17 (CEST)
 2.   For Vi trenger flere landartikler av dette kaliberet! Erik F 11. jul 2011 kl. 12:22 (CEST)
 3.   For Meget bra. PaulVIF 11. jul 2011 kl. 15:08 (CEST)
 4.   For Jeg finner ikke noe mer som mangler. Ooo86 11. jul 2011 kl. 16:08 (CEST)
 5.   For Veldig bra artikkel. Ranværing 11. jul 2011 kl. 19:13 (CEST)
 6.   For --Finn Bjørklid 12. jul 2011 kl. 12:27 (CEST)
 7.   For 3s 13. jul 2011 kl. 00:00 (CEST)
 8.   For - Mr. Hill 16. jul 2011 kl. 03:38 (CEST)
 9.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 22. jul 2011 kl. 18:26 (CEST)

KommentarerRediger

Figuren under «Partisystem» er litt intetsigende. Kanskje vi kan legge på {{legend|blue|Parti A}} {{legend|red|Parti B}} osv. i billedteksten? Det vil gi

██ Parti A

██ Parti B

og så videre under figuren. Hilsen --Kjetil_r 11. jul 2011 kl. 14:03 (CEST)
Godt forslag, har gjort dette. Om det er mer slikt, så er det bare å utføre det direkte, uten å vente på meg! Vennlig hilsen, Ordensherre 11. jul 2011 kl. 14:23 (CEST)
Historiebiten var faktisk mer utfyllende en vår hovedartikkel om temaet. Kanskje Ordensherre får lyst og tid til å komplimentere denne med tid og stunder nå som har stoffet inne? --Finn Bjørklid 12. jul 2011 kl. 12:27 (CEST)
Jeg har hatt det i tankene og kanskje gjør jeg noe ut av det. Så langt har jeg prioritert å gjøre så mange røde lenker som mulig blå og dermed sørge for en portefølje av støtteartikler rundt kandidatartikkelen. –Ordensherre 13. jul 2011 kl. 09:36 (CEST)

For meg virker betegnelsen «automobilmuseum» noe arkaisk, men det er kanskje en grunn til at denne formuleringen ble valgt? 3s 13. jul 2011 kl. 00:00 (CEST)

Hehe, har endret til et mer moderne ord! –Ordensherre 13. jul 2011 kl. 09:36 (CEST)

Biskoppelig fyrste, skal ikke det være med en p, altså Biskopelig? mvh - Ulf Larsen 20. jul 2011 kl. 23:11 (CEST)

Ikke ifølge Bokmålsordboka. Vennlig hilsen, Ordensherre 20. jul 2011 kl. 23:17 (CEST)

Dette kan ikke være riktig:

«Verdien av eksporten fra Andorra var i 2010 40 764 euro»

40 tusen euro er jo ikke noe, eksporten må være betydelig høyere denn det? mvh - Ulf Larsen 21. jul 2011 kl. 00:51 (CEST)

Den aktuelle referansen har tallet 40.764.663,54. Jeg har endret tallet i teksten tilsvarende (uten de 54 eurocentene). Fortsatt et voldsomt handelsunderskudd, men 40 millioner høres mer troverdig ut. Ooo86 21. jul 2011 kl. 09:55 (CEST)
Høres bedre ut. mvh - Ulf Larsen 21. jul 2011 kl. 21:24 (CEST)
Fint at dette ble funnet og rettet. Mange takk! Vennlig hilsen, Ordensherre 22. jul 2011 kl. 10:57 (CEST)

Denne setningen:

«Biskopen av Urgell, som snart søkte beskyttelse av en spansk adelsfamilie.»

-henger litt i luften og bør utvides/formuleres klarere. mvh - Ulf Larsen 21. jul 2011 kl. 20:28 (CEST)

Denne setningen:

«I løpet av 1000-tallet utløste dette en uenighet om hvem som hadde overhøyhet over Andorra.»

Skal det være 1000-tallet? Ut fra hva som står før så virker det som 1200-tallet er mer passende. mvh - Ulf Larsen 21. jul 2011 kl. 20:31 (CEST)

Disse setningene:

«Andorra har har hatt representative institusjoner siden inngåelsen av traktaten mellom biskopen og greven på slutten av 1800-tallet. De mektigste familiene valgte representanter til et råd. I 1419 ble Consell de la Terra opprettet.»

I første setningen står det slutten av 1800-tallet, er det korrekt, ut fra den siste setningen kan det virke som det er vesentlig før? mvh - Ulf Larsen 21. jul 2011 kl. 21:23 (CEST)

Denne setningen:

« I juli 1993 etablerte Andorra sin første diplomatiske utenriksstasjon i FN.»

Er usikker på om en kan si det slik. FN er jo ikke et land, det er en organisasjon og typisk så har Norge ambassader i ulike land, men delegasjoner til FN, NATO, EU osv. mvh - Ulf Larsen 22. jul 2011 kl. 00:21 (CEST)

Denne setningen:

« I 2009 utgjorde indirekte skatter 90 % av statsinntektene, direkte skatter under 1 %.»

Kan se ut som det «mangler» 9 %, kan det være at det i siste leddet skal stå «direkte skatter under 10 %.»? mvh - Ulf Larsen 22. jul 2011 kl. 05:15 (CEST)

Dette om landets næringsliv:

«Landet opplevde en økonomisk oppgangsperiode fra 1950-tallet.[39] Her har reiseliv, handel, bankvirksomhet og eiendomsutvikling vært de viktigste sektorene.»

-er vel greit nok, men mer konkret så vokste vel Andorra pga rimelige varer som ble solgt til nabolandene? Var innom landet på Interrail i 1975 og det var billig sprit og røyk som var slageren, vel mye av det samme som grensehandel til Sverige har i Norge i dag. mvh - Ulf Larsen 22. jul 2011 kl. 05:35 (CEST)

Nærlesing gir gode resultater! Mange takk for korrektur, formatteringer og kommentarer. Jeg har forsøkt å omformulere passasjene det er pekt på.
Setningen « I juli 1993 etablerte Andorra sin første diplomatiske utenriksstasjon i FN.» har jeg latt stå, da både ambassader og delegasjoner faller inn under det videre begrepet utenriksstasjon.
Jeg har også latt denne setningen stå: «I 2009 utgjorde indirekte skatter 90 % av statsinntektene, direkte skatter under 1 %.» Den gjelder inntektene staten har, ikke skatteinntektene, slik at de 9% er inntekter staten har fra andre kilder enn skatt.
Det er riktig at salg av billig sprit og røyk har vært vesentlig for Andorras økonomi, og det er dette som dekkes av henvisningen til handel og reiseliv i formuleringen i artikkelen. Samtidig har det vært stor ekspansjon i turistnæringen ellers, særlig med utbygging av vintersportsanlegg og stor byggevirksomhet. Bankvirksomheten har også ekspandert. Det synes riktig å nevne alle disse sektorene, slik kildene også gjør. Vennlig hilsen, Ordensherre 22. jul 2011 kl. 10:56 (CEST)
Den er god. mvh - Ulf Larsen 22. jul 2011 kl. 17:18 (CEST)

Denne setningen:

«Den spanske delen av skolen i Andorra har en sekulær del, der skolene følger læreplaner fastsatt av undervisningsdepartementet i Madrid og der kastiljansk skolespråk, og en konfesjonsbundet del, der spanske læreplaner følges, men der undervisningen foregår på katalansk.»

-er ikke helt presis, «og der kastiljansk skolespråk»? mvh - Ulf Larsen 22. jul 2011 kl. 17:18 (CEST)

Et lite ord manglet. Har rettet på det. –Ordensherre 23. jul 2011 kl. 09:17 (CEST)

Har stemt for utmerket, men hadde vært bra å få dekket flere av artikkelens «røde lenker» før den ansees som ferdig. Jeg har dekket et par og skal forsøke å ta et par til, så om andre tar noen så får vi kanskje dekket alt? mvh - Ulf Larsen 22. jul 2011 kl. 18:27 (CEST)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M Haugen 25. jul 2011 kl. 20:18 (CEST)


Jørleif UthaugRediger

Denne kunstneren er født i Ørland, og ville ha fylt 100 år 3. august, slik at jeg har hatt litt ekstra motivasjon til å foreslå artikkelen om ham som Ukens artikkel i uke 31. Jeg burde antagelig ha kostet på meg noen ekstra timer på sluttfinish, korrektur og slikt før nominasjonen, men i og med at det er kort tid til uke 31, vil jeg gjerne komme i gang med kandidatprosessen. Jeg håper på forståelse for det, og lover å følge opp alle innspill i tillegg til at jeg skal vaske, pusse og polere artikkelen i dagene framover. Mvh M Haugen 18. jul 2011 kl. 19:49 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen 18. jul 2011 kl. 19:49 (CEST)
 2.   For Superdupert arbeid med å få frigitt bilder av kunstverk!!! 3s 19. jul 2011 kl. 10:09 (CEST)
 3.   For - Ooo86 19. jul 2011 kl. 10:49 (CEST)
 4.   ForAso 19. jul 2011 kl. 16:56 (CEST)
 5.   ForRanværing 19. jul 2011 kl. 17:14 (CEST)
 6.   For Imponerende artikkel – og arbeidet med bildene fortjener en ekstra ros. Erik F 20. jul 2011 kl. 01:17 (CEST)
 7.   For Ssu 20. jul 2011 kl. 23:08 (CEST)
 8.   For NAPkjersti 22. jul 2011 kl. 12:14 (CEST)

KommentarerRediger

Skal hjelpe med å lese litt over artikkelen. Ett par ting: Lenken ved navn Coventry Cathedral i teksten ender på siden Fil:Coventry cathedral.jpg. Jeg ble litt forvirret av denne løsningen. Er det da Jacob Epsteins skulptur av Mikael som kan ses på ene siden i bildet, så det er det som er poenget? Muligens ville det vært bedre å ta bildet inn i artikkelen med en fyldig billedtekst? Videre, er det bevisst hvordan mannen benevnes? Det veksles mellom Uthaug og Jørleif, samt at han kalles ved fullt navn mange ganger. Innholdsmessig ser dette bra ut for meg med tanke på kriteriene for anbefalt artikkel, uten at jeg har hørt om ham før. Mvh Ooo86 19. jul 2011 kl. 00:14 (CEST)

Jeg har ikke kommet så langt i lesingen, men jeg savner litt mer i ingressen. Konkret en mer tydelig introduksjon mellom den første linjen og avsnittet som begynner med «Jørleif Uthaugs kunstneriske produksjon...», evt kan dette omskrives litt så det ikke slå først fast at han har utviklet seg og så hva han er kjent for. Mer naturlig for meg er hav han er kjent for, så fasene. Kanskje jeg egentlig bare etterspør en rask omstrukturering av ingressen, egentlig? Mvh 3s 19. jul 2011 kl. 09:54 (CEST)

Den siste altertavlen blir omtalt to ganger, den første gangen mer omfattende enn den andre. Holder det kanskje med en? Om jeg får noen dager på meg kan jeg ta på meg å gjøre Vassenden kirke blå. 3s 19. jul 2011 kl. 10:03 (CEST)
Det med altertavlen skal jeg rette opp i; jeg tror det blir riktigst å samle omtalen av den nederst, i kapitlet om relieffer. Eventuelt koble det tettere til biografien, og ta det øverst.
Bildene var veldig greit, jeg har kontakt med arvingene, og de ville gjerne bidra til en god artikkel. Jeg kan gjerne se en gang til på ingressen, jeg har også en følelse av at den kan bli bedre. Lenken til Coventry Cathedral var et forsøk på å vise skulpturen uten å gjøre hele arbeidet med å opprette en artikkel om en britisk katedral, det krever fag- og sjangerinnsikt. Jeg kan kanskje omgå det problemet med å lage biografien om Jacob Epstein og bruke bildet der!?
Når det gjelder bruken av fornavn, etternavn eller begge har jeg forsøkt å bruke etternavn eller begge i min tekst, bortsett fra at det føles kunstig å omtale ham ved etternavn i barndommen. I sitatene har jeg fulgt bruken av for- eller etternavn slik den er i de siterte tekstene. Hvis det er noe inkonsekvens i det, skal jeg forsøke å rydde opp. Takk for hyggelig og konstruktiv respons så langt. Mvh --M Haugen 19. jul 2011 kl. 16:45 (CEST)

Jeg kunne godt tenkt meg en standard infoboks, her Mal:Infoboks kunstner. Det kan være mange mulige parametere, så jeg overlater det evenuelt til noen andre å sette inn. Mvh Ooo86 19. jul 2011 kl. 18:03 (CEST)

Kunne man lage en brukbar beskåret versjon av bildet Fil:Jørleif uthaug 1988.jpg for å ha et portrett til denne? Det måtte bli flott. Ooo86 19. jul 2011 kl. 21:15 (CEST)
Infoboks på plass. Du må gjerne forsøke å beskjære 1988-bildet, og se om det fungerer i infoboksen. Jeg synes for min del at en 15-20 yngre mann, i sving med sveiseflammen, er mer talende og representativt. En variant av det samme motivet er forresten også brukt på jubileumsbiografien. Mvh --M Haugen 20. jul 2011 kl. 01:08 (CEST)
Dette ser bra ut for meg. Mvh Ooo86 20. jul 2011 kl. 11:01 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M Haugen 25. jul 2011 kl. 20:18 (CEST)


AstronomiRediger

Jeg synes denne artikkelen fyller ut alle kravene til å bli utmerket, og er i tillegg, i mine øyne en av de to beste artiklene innen astronomi på Wikipedia. Den andre, Solsystemet, er allerede utmerket. Berntisso 12. jul 2011 kl. 19:41 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Berntisso 12. jul 2011 kl. 19:41 (CEST)
 2.   For Profoss (diskusjon) 14. jul 2011 kl. 09:40 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Berntisso 12. jul 2011 kl. 19:41 (CEST)
 2.   For --M Haugen 12. jul 2011 kl. 23:22 (CEST)
 3.   For - Bjoertvedt 16. jul 2011 kl. 16:52 (CEST)
 4.   For - Ranværing 25. jul 2011 kl. 02:33 (CEST)
 5.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 25. jul 2011 kl. 07:11 (CEST)

KommentarerRediger

Det er noen helt spesielle utfordringer ved å lage hovedartikkelen for et fagfelt: skildre fagets historie, dets studieobjekter, viktigste spørsmål, metodikk og underdisipliner. Jeg har ingen forutsetninger for å vurdere det faglige innholdet i artikkelen, men synes at disposisjonen, bredden og kildebruken virker overbevisende. Artikkelen fikk sin nåværende form i april i år, gjennom et løft av Bruker:Cocu. Vanlig praksis er at hovedbidragsyteren blir spurt om han mener at artikkelen er klar for kandidatprosessen, men det er ikke noe i veien for at Berntisso selv kan følge opp spørsmål og innvendinger, ettersom han ser ut til å kjenne faget.

Mine små spørsmål, som jeg gjerne vil ha svar på før jeg gir min {{for}}-stemme er bl.a.

 1. Artikkelen bruker nokså konsekvent {{utdypende}} for hvert underavsnitt. Etter min (høyst personlige) mening gir dette en litt hakkete layout. Der det er mulig (fordi det aktuelle lenkeordet finnes i første setning i avsnittet) foretrekker jeg å lenke i brødteksten, og spare {{utdypende}} til avsnitt hvor den utdypende artikkelen har et navn som ikke naturlig kan flettes inn i brødteksten, slik som i dette eksemplet. Du kan gjerne tilbakestille meg hvis du mener det blir helt gæli, men det er godt ment.
 2. Det er tre avsnitt som består av kulepunkter. Avsnittene er i og for seg forholdsvis fyldestgjørende, og det blir kanskje en smakssak om man skal gjøre det om til ordinær brødtekst. Det mest kortfattede er det som heter «Interdisiplinære felt», og her kunne jeg vel kanskje også ønsket meg en annen avsnittstittel?
 3. I billedtekst nr 2 står det at månen var «bergete». Kanskje vi finner et bedre ord?

Men alt i alt er dette pent arbeid, og jeg er nokså klar til å sette en {{for}}-stemme. Mvh --M Haugen 12. jul 2011 kl. 21:12 (CEST)


Svar på M Haugens spørsmål:

 1. Jeg kan ikke helt se hva som er galt med {{utdypende}}-lenker, personlig synes jeg det ser litt pent ut med en liten linje under tittelen. Wikipedia er tross alt et leksikon, og jeg ser på det som uvanlig at noen leser en hel artikkel som den er.
 2. Disse kulepunkt-avsnittene synes jeg de igrunn passer godt som kulepunkter. De ville blitt alt for korte som egne underavsnitter, med med overskrift enn brødtekst. Når det kommer til "interdisiplinære", tror jeg ordet "interne" kunne passet bedre, men jeg må si jeg ikke helt vet hva det betyr, så hvis du synes det hadde passet, kan jeg/du erstatte det.
 3. Jeg erstattet "bergete" med "full av fjell og kratre".

Jeg håper dette holder. Berntisso 12. jul 2011 kl. 22:02 (CEST)

Jeg endret «interdisiplinære» til «tverrfaglige» i avsnittsoverskriften, men beholdt ordet i brødteksten. Vi kan la {{utdypende}} stå som det står, og evt høre hva andre mener. --M Haugen 12. jul 2011 kl. 23:22 (CEST)
Artikkelen er svær, så jeg har ikke fått sett så mye på den enda, men jeg har lyst til å slenge meg på i diskusjonen her og si at jeg deler Berntissos holdning til bruk av {{Utdypende}}. Jeg synes det ser ryddig ut med en så konsekvent bruk av malen som det er i denne artikkelen. Men det er vel i bunn og grunn en smakssak... Mvh 3s 14. jul 2011 kl. 09:32 (CEST)
Jeg liker også bruken av utdypene artikkel og skulle egentlig ønske at det var gjennomført mer helhetlig over hele wikipedia. Jeg har stemt artikkelen inn for anbefalt, men venter med utmerket da den har et par (ikke mange) rødlenker. Profoss (diskusjon) 14. jul 2011 kl. 09:40 (CEST)
Alle røde har nå fått blå farge. Cocu (d) 14. jul 2011 kl. 21:06 (CEST)
Ang. bruk av {{utdypende}} deler jeg Berntissos syn. Cocu (d) 14. jul 2011 kl. 21:06 (CEST)
Jeg endret til "Celestisk mekanikk", ser at det heter Celestial på engelsk. Men jeg ble i tvil. Den utdypende artikkelen heter "Celest mekanikk". Jeg er lite bevandret i denne delen av mekanikken, men språklig vil jeg anta at det heter "celestisk" og ikke "celest" ?? Mvh, Bjoertvedt 16. jul 2011 kl. 16:52 (CEST)
Jeg tror det heter celest. SNL har også en artikkel om celest mekanikk, og Wikipedia på nynorsk har en kategori som omfatter celestmekanikk. Vår artikkel om emnet, samt tilhørende kategori, heter imidlertid himmelmekanikk. Kanskje det hadde vært bedre å endret til himmelmekanikk i artikkelen også? Cocu (d) 17. jul 2011 kl. 15:56 (CEST)

Synes å være en meget bra artikkel og svært bra at vi får løftet en artikkel om et så viktig emne. I ingressen er det angitt at astrologi ikke har noe med astronomi, er det nødvendig? Synes det eventuelt kan nevnes i selve artikkelteksten, men å ha det i ingressen kan vel bidra til å utilsiktet gi astrologi en annen status enn hva det fortjener.

Når det gjelder astronomiens uløste spørsmål så er jeg litt tvilende til den seksjonen, og om det beholdes så bør det luftigste ut, som siste spørsmål, «Hva er universets endelige skjebne?». Punktet om liv utenfor jorden bør også ut, det er høyst spekulativt og kan vente til vi eventuelt får kunnskap om det. mvh - Ulf Larsen 23. jul 2011 kl. 16:49 (CEST)

Der er jeg uenig. Både Universets endelige sjebne og spekulasjonene om liv utenfor Jorda er viktige temaer i astronomien, og de største uløste spørsmålene. Det er faktisk høyst sansynlig (mener flertallet av astronomer) at slik liv finnes. Den første, derimot, kunne kanskje endres til noe som "Hvordan ender Universet?"--Berntisso 23. jul 2011 kl. 17:57 (CEST)

Ingressen beskriver astrologi som «en tro om at stjernenes og planetenes bevegelser på nattehimmelen styrer livene våre». Jeg ville heller formulert det som «påvirker livene våre» (astrologi er ikke nødvendigvis fatalisme). Ranværing 25. jul 2011 kl. 02:30 (CEST)

Har omformulert dette avsnittet. Cocu (d) 25. jul 2011 kl. 15:13 (CEST)

Denne setningen:

«Jorden ble ansett for å være universets midtpunkt, med solen, månen og stjernene i bane rundt seg. Dette er kjent som den geosentriske modell.»

-refererer til det synet som var vanlig i vestlige kulturer, men hva med andre, var jorden ansett som universets midtpunkt også i asia osv? mvh - Ulf Larsen 26. jul 2011 kl. 19:01 (CEST)

Det ligger i menneskets natur å plassere seg selv i midten, fordi du er sentrum av din synsrekkevidde. Det er dessuten vestlig astronomi som er mest kjent. Andre kulturers astronomi går som regel kun mot stjernetegn o.l. --Berntisso 27. jul 2011 kl. 13:21 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. Berntisso 27. jul 2011 kl. 21:05 (CEST)


Astrid Lindgren-prisenRediger

Det har vært ei rar helg; jeg for min del har koblet av fra nyhetene ved å forsøke å få oversikt over Svenske barnebokpriser, og i rask fart opprettet 26 artikler om svenske barnebokforfattere, ryddet i noen andre biografier, og etter beste evne gjort denne oversikten kandidatklar; det er en av de eldste barnebokprisene i Sverige, og burde slik ett kunne bidra til lengde- og breddedekning av våre forfatterbiografier.
Underveis i arbeidet med artiklene har jeg observert som et mønster at påfallende mange av prisvinnerne er født på 1940-tallet. Såvidt jeg kan se er det bare 4 som er født etter 1950, og det må bety at det finnes en gullalder i svensk barnelitteratur; men også at det finnes nye generasjoner som fremdeles lever i skyggen av 60-70-åringene, og ennå ikke har kommet fram til prisbordene. Denne prisen er selvsagt spesiell fordi den gis til et samlet forfatterskap (i motsetning til f.eks. Expressens Heffaklump som vanligvis gis til årets beste bok), og dette skaper jo en viss «aldersmessig treghet». Dette er imidlertid helt subjektive observasjoner langt inn i Original Forskning, og kan selvsagt ikke skrives inn i ingressen. M Haugen 24. jul 2011 kl. 10:14 (CEST)

God listeRediger

 1.   For M Haugen 24. jul 2011 kl. 10:14 (CEST)
 2.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 25. jul 2011 kl. 06:22 (CEST)
 3.   For Ranværing 26. jul 2011 kl. 22:32 (CEST)

KommentarerRedigerEtter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M Haugen 31. jul 2011 kl. 10:30 (CEST)