Wikipedia:Kandidatsider/Sør-Trøndelag fylkes kulturpris

Sør-Trøndelag fylkes kulturprisRediger

Jeg jobbet med denne lista første gang våren 2007, og i forbindelse med ukekonkurransen nå nylig, hvor vi fikk på plass artikler om alle fylkeskulturprisene begynte jeg å tenke på om den kanskje kunne være verdt ei stjerne. Det er ingen stor sak eller noe «viktig emne», sammenlignet med statsministerlister og slikt, men det er nå ihvertfall en pris, og ei fullført liste; og kanskje ei stjerne kan motivere andre til å fullføre flere av pris-listene? Dette var (tror jeg) den første av fylkeskulturprisene som «ble helblå», og pr i dag er det visst bare Oslo, Hedmark og Nord-Trøndelag som er like blå. M Haugen 12. jul 2011 kl. 13:15 (CEST)

God ListeRediger

  1.   For M Haugen 12. jul 2011 kl. 13:15 (CEST)
  2.   For 3s 12. jul 2011 kl. 23:23 (CEST)
  3.   For - få gjerne med etpar ord om hvordan prisen vurderes (av media, anmeldere, kommentatorer, politikere, ...). Har alle fylker slike priser, henger den spesielt høyt, osv... Bjoertvedt 16. jul 2011 kl. 16:48 (CEST)
  4.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 20. jul 2011 kl. 00:20 (CEST)
  5.   For   Imot - Ooo86 19. jul 2011 kl. 11:21 (CEST)
  6.   For Ranværing 20. jul 2011 kl. 20:39 (CEST)

KommentarerRediger

Direkte kommentarer på artikkelen

Jeg er usikker på denne. Alle oppføringer på listen er blå, og ser rimelig greit omtalt ut. Men, utover listedelen består artikkelen av 5 setninger. Jeg syntes dette blir vel kort, det er ikke så mye man får vite om selve prisen. Da man ikke selv kjenner temaet godt er det vanskelig å være veldig konkret på hva som må med, men oppfølging av Bjoertvedts kommentar vil trolig hjelpe et godt stykke. Jeg ser at det ikke finnes ref/eksterne lenker/litteratur utover en enkelt lenke. Denne går til fylkeskommunens side om prisen. Henvisning til uavhengig omtale av prisen hadde trolig også løftet listen. Godtas denne slik den står, bør listene for Oslo, Hedmark og Nord-Trøndelag også gis en stjerne med det samme, da de er (om lag) på samme nivå. Hovedartikkelen, Norske fylkeskulturpriser, er heller ikke særlig utdypende. Mvh Ooo86 19. jul 2011 kl. 11:21 (CEST)

Jeg har forsøkt å utvide ingressen slik at prisen blir satt inn i en bredere sammenheng. Jeg håper at det kan ivareta ønskene fra Bjoertvedt og Ooo86. Et raskt søk i Retriever/Atekst tyder på at de fleste redaksjonelle omtaler av denne (og lignende priser) er på «Det var sannelig på tide at NN fikk prisen»-nivå. Det vil antagelig bare være unntaksvis at noen journalist i noe fylke setter seg ned og skriver en kompetent kommentarartikkel med et lengdesnitt over prisens profil og betydning. --M Haugen 19. jul 2011 kl. 23:45 (CEST)

Ja, det blir bedre slik. Jeg mener ikke at det skal presses noe ut av gråstein. Artikkelens størrelse kommer selvsagt meget an på temaet. For helheten bør det nok sies noe slik litt mer generelt, også i de enkelte fylkesartiklene. Uten å gå over til den generelle diskusjonen under, bør også mindre lister kunne nomineres dersom man har fått ut av dem det som er mulig. Som sagt kan kanskje flere av disse listene da «ferdigstilles» og nomineres ganske lett. Ooo86 20. jul 2011 kl. 11:13 (CEST)

Så at det var plass til en bilde og la til et, må gjerne skiftes ut med et annet om hovedbidragsyter mener så er passende. mvh - Ulf Larsen 20. jul 2011 kl. 00:22 (CEST)Generell politikkdiskusjon
Dette er i og for seg ikke en direkte kommentar til denne listen, for jeg har ikke sett nøye nok på den til å vurdere den, men en tanke som har slått meg en del ganger når vi vurderer slike lister som ikke er av de aller største. Noen av våre "stjernelister" er enorme lister med hundervis av artikler knyttet til seg (f. eks. Liste over Norges høyeste fjell, Liste over norske fjorder, Olympiske sommerleker osv) mens andre av våre lister omhandler ganske begrensede emner og dermed har langt færre artikler knyttet til seg (Ptolemeerdynastiet, Liste over stavkirker i Norge, Liste over Færøyenes statsministre osv). Punkt 5 i kriteriene for gode lister gir noen føringer på vurderinger av lister, men alt i alt kan artiklene som har fått denne utmerkelsen virke som svært ulike mtp hvor store de er, arbeid som ligger bak osv. Hadde det vært en ide å dele opp også lister, ala artikler, i GL/UL eller noe slik, eller er dette en dårlig tanke som bare skaper mer kluss? Jeg mener ikke dette som en nedvurdering av de minste av listene, da en liste som denne aktuelle listen faktisk ikke kan bli større, for den er jo komplett... Tanken har heller slått meg når jeg har sett de enorme listene som for eksempel noen av geografilistene. Da tenker jeg at disse burde vi få fremhevet på en helt spesiell måte... Mvh 3s 12. jul 2011 kl. 15:39 (CEST) (Beklager om dette sees på som malplassert. Om noen vurderer det rett, så flytt innlegget til en kriteriediskusjonsside)

Jo, jeg er vel iogforseg inne på noe av de samme tankene selv, og synes 3s fikk sagt godt det som jeg bare hadde tenkt halvferdig. Det var vel også derfor at jeg forsøkte å snakke den ned litt: dette er ikke en omfattende liste, og det er ikke et spesielt «viktig emne». Man kan tenke seg en rangering av alle listene våre i en firefeltsmatrise
Gode Lister … om viktige emner … om halvviktige emner
… med mange enheter
eller som krever mye arbeid
Store og viktige lister, som f.eks.
statsministre, periodesystemet, USAs presidenter
Lister med mange enheter eller mye research bak,
men ikke nødvendigvis om et viktig emne:
f.eks. kullkraftverk, tettsteder på Færøyene
… med få enheter Korte lister om viktige ting:
stavkirker, finske presidenter
Korte eller snarlagde lister
om kuriøse emner: diskografi
Men selv denne firefeltsmatrisen ivaretar ikke hele den mentale sorteringen som jeg bruker: i mitt hode er det minst fire variabler: viktig emne, mange enheter, krevende research og forventninger til grundighet i artiklene. Problemet blir at sonderingen for alle fire variablenes del er basert nesten bare på skjønn, og at skjønnet er grovt subjektivt: det er sikkert mange som er uenige med meg i at kullkraftverk er mindre viktig enn stavkirker - jeg er ikke sikker på om jeg mener det selv engang. For å ta et annet eksempel, fra menn med gevær: det er over 100 enheter i Skytterkonge, og «bare 64» i Liste over Norges forsvarsministre; men jeg tror vi har en felles forventning om at de 64 politikerne bør gis en grundigere behandling enn skytterkongene.
For ikke å snakke om at det som er lett/snargjort for én kan være en omfattende jobb for en annen. Det kan være avhengig av interesser, forkunnskap, kildetilgang eller wikierfaring. Så alt i alt vil det være vanskelig - men ikke umulig - å sortere mellom lette og tunge lister.
Jeg nominerer ikke denne først og fremst fordi jeg er stjernesamler (jeg er nok dét også, selv om det visstnok er en sykelig tilstand), men fordi jeg synes det er greit å «kvittere ut» at ei liste er ferdig og fullført, og fordi det kan være greit å synliggjøre for andre at det å fullføre en God Liste ikke alltid trenger å bety en omfattende innsats over lang tid. OK? Jeg håper jeg fikk fram tankene mine tydelig, og at de er i samsvar med noen andres. Mvh --M Haugen 12. jul 2011 kl. 17:45 (CEST)
Jeg angrer litt på at jeg la kommentaren min her og ikke på en relevansdiskusjon, for med å ha den her virker det lett som et «angrep» på denne kandidaten. Det må det ikke gjøres, for slik jeg ser det innfrir denne kravene vi har for slike lister. Vi har også en (uskrevet?) tanke om at ikke noe tema er for lite til å få en AA/UA/GL, så det at en liste er liten kan ikke være diskvalifiserende så lenge den er fullstendig. Om ditt initiativ inspirerer andre til å jobbe frem fulle lister for å få en stjerne, ønsker jeg det hjertelig velkommen!
Jeg er stort sett enig med dine tanker. Jo mer jeg tenker på dette, jo vanskeligere synes jeg det virker å lage gode kriterier for et skille, selv om jeg ikke helt klarer å fri meg fra tanken på at det kunne vært en brukbar ide å ha et skille... 3s 12. jul 2011 kl. 23:23 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M Haugen 20. jul 2011 kl. 22:38 (CEST)