Viulkastet naturreservat

naturreservat i Ringerike kommune

Viulkastet naturreservat (cirka 192 daa) ble opprettet ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[1][2] Naturreservatet ligger i Ringerike kommune i Buskerud.

Viulkastet naturreservat
LandNorge
Ligger iRingerike
Områdemellom Eggemoen og Randselva nord for Viul
Areal0,192 km²[1]
Omfatterelveskråning med kalkrik sandfuruskog
Opprettet10. juni 2016
Kart
Viulkastet naturreservat
60°13′03″N 10°20′35″Ø

Naturreservatet skal bevare en elveskråning med kalkrik sandfuruskog og med flere ulike, sjeldne kildeskogsamfunn som skavgras-kildeskog og kildepåvirket gråorskog. Videre er formålet å bevare områdets betydning for sjeldne naturtyper og rikt biologisk mangfold. Området har store forekomster av kalkkrevende karplanter og sopparter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.[2]

Naturreservatet omfatter de bratte, østvendte sandskråningene fra Eggemoen og ned mot Randselva nord for Viul, like nordøst for Rankedal naturreservat. Her er det store arealer velutviklet, brattlendt kalksandfuruskog. Øverst er det en meget rik kalksandfuruskog, nedenfor er det frisk lågurtblandingskog dominert av bjørk og gran, deretter forekomster av sesongfuktig skavgras-kildeskog dominert av furu og gråor, og nederst mot elva fuktig, mer eller mindre kildepåvirket gråorskog. Flere kildeframspring finnes noen meter ovenfor vannivå.[1]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c (no) Viulkastet naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ a b Klima- og miljødepartementet (2016-06-10) Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke[død lenke]. Klima- og miljødepartementet, 10. juni 2016