Vanlige uttrykk under Romerriket
Romerske kongedømme
(753 f.Kr.–509 f.Kr.)
Romerske republikk
(509 f.Kr.–27 f.Kr.)
Keiserriket
(27 f.Kr–1453 e.Kr)
Principatet Dominatet
Vestromerriket Østromerriket
Magistrat
Konsul Pretor
Kvestor Promagistrat
Aedil Tribun
Censor Guvernør
Ekstraordinære magistrater
Diktator Magister equitum
Triumvirat Decemviri
Vanlige titler og betegnelser
Pontifex Maximus Legatus
Dux Officium
Prefekt Vicarius
Vigintisexviri Liktor
Magister militum Imperator
Princeps senatus Keiser
Augustus Caesar
Tetrarki Ridder
Politiske institusjoner
Senatet Cursus honorum
Folkeforsamlingene Kollegialitet
Romerretten Romersk borger
Imperium Concilium Plebis

Vigintisexviri (entall: vigintisexvir) var et kollegium av underordnede magistrater (magistratus minores) i den romerske republikk; navnet betyr bokstavelig «tjueseks menn». Kollegiatet bestod av seks råd:

  • decemviri stlitibus iudicandis – 10 magistrater som behandlet lovsaker, inkludert de som holdt orden på om en person var fri eller slave;
  • tresviri capitales, også kjent som nocturni – tre magistrater som hadde en politifunksjon i Roma, og hadde ansvaret for fengslede og henrettelser av kriminelle;
  • tresviri aere argento auro flando feriundo, også kjent som tresviri monetales – tre magistrater som hadde ansvaret for støping av bronse, sølv og kopper i myntproduksjonen;
  • quattuorviri viis in urbe purgandis, også kjent som quattorviri viarum curandarum – fire magistrater som hadde ansvaret for opprettholdelse av veiapparatet i byen Roma;
  • duoviri viis extra urbem purgandis, også kjent som duoviri curatores viarum – to magistrater som så for veiene i nærheten av Roma;
  • de fire praefecti Capuam Cumasprefekter som ble sendt til Capua og Cumae i Campania for å administrere lovverket der.