Kollegium

samling av personer som i fellesskap styrer eller samarbeider om noe

Kollegium (fra latin collegium) er en samling av personer som i fellesskap styrer eller samarbeider om noe.[1] Et medlem i et kollegium kalles kollega (fra latin, egentlig «en som er valgt sammen med en annen») yrkesbror, fagfelle.[2] Et eksempel er akademisk kollegium, som i egentlig forstand er en lærerforsamling ved et akademi, høyskole eller universitet. Dette begrepet brukes også som betegnelse på det øverste styret i flere slike institusjoner.

Et lærerkollegium er en betegnelse på forsamlingen av alle lærerne ved en skole.

Et annet eksempel er en kollegial domstol, som er en domstol der flere dommere deltar i avgjørelsen.

Kollegium i antikken Rediger

Kollegium var vanlig i antikken innenfor Romerriket, personer som drev med handel dannet ofte kolleger sammen for å samarbeide. Var man medlem i et kollegium hadde man fordeler gjennom at man sammen kunne styre markedet og unngå for eksempel konkurranse fra andre. I tillegg fantes religiøse kollegier bestående av prester.

Et annet eksempel er kollegier i republikken og utover i keisertiden. Kollegier på lokalnivå i Roma var utbredt i republikken, noen kollegier hadde offentlige arbeidsoppgaver som tilsyn og slukke eventuelle branner, brann var det ofte og kunne få store konsekvenser. I tillegg kunne de ha oppsyn med vannforsyningen til området de hadde ansvar for, samt kornforsyningen. Et problem i seinrepublikken var at kollegiene også fungerte som lokale opprørsledere blant lokalbefolkningen. Dette bydde på problemer for det øverste siktet i samfunnet, som var i et klart mindretall i forhold. Disse kollegiene hadde også religiøse oppgaver tilknyttet lokalsamfunnet.

I år 7 f.Kr reorganiserte Augustus dette kollegiet (som beskrevet ovenfor) trolig grunnet problemene med opprør. Kollegiet het vicomagistri og hadde tilknytning til de lokale vico (fra latin), «nabolag», i Roma. Vicomagistri hadde ansvar for kulten lares compitales, festivalen ludi compitales og tilbedelsen av keiserkulten Augutus geniusGenius Augusti. I tillegg ble det ettårige embetet besatt nesten utelukkende av frigitte slaver. Dette var nytt og endret kollegiets struktur.

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ «kollegium»[død lenke], Bokmålsordboka
  2. ^ «kollega»[død lenke], Bokmålsordboka