Vanlige uttrykk under Romerriket
Romerske kongedømme
(753 f.Kr.–509 f.Kr.)
Romerske republikk
(509 f.Kr.–27 f.Kr.)
Keiserriket
(27 f.Kr–1453 e.Kr)
Principatet Dominatet
Vestromerriket Østromerriket
Magistrat
Konsul Pretor
Kvestor Promagistrat
Aedil Tribun
Censor Guvernør
Ekstraordinære magistrater
Diktator Magister equitum
Triumvirat Decemviri
Vanlige titler og betegnelser
Pontifex Maximus Legatus
Dux Officium
Prefekt Vicarius
Vigintisexviri Liktor
Magister militum Imperator
Princeps senatus Keiser
Augustus Caesar
Tetrarki Ridder
Politiske institusjoner
Senatet Cursus honorum
Folkeforsamlingene Kollegialitet
Romerretten Romersk borger
Imperium Concilium Plebis

Decemviri (entall: decemvir) er latinsk betegnelse som betyr «ti menn». Decemviri var en kommisjon på lik linje med triumviri(tre menn). Oppgaver som decemviratene hadde var nedtegnelse av lover med konsulært imperium (legibus scribundis consulari imperi), rettssaker (stlitibus iudicandis), ansvaret for ofring (sacris faciundis), og utdelelsen av offentlig jord (agris dandis adsignandis).