Åpne hovedmenyen
Vestlandet

Vestlandets plassering i Norge

Møre og Romsdals fylkesvåpen Sogn og Fjordanes fylkesvåpen Hordalands fylkesvåpen Rogalands fylkesvåpen

Landsdel i Norge
Fylke Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, og Rogaland
Kommunar 121
Areal:
Areal 58 552,34 km²
Befolkning:
Innbyggere 1 258 536 (2009)

Vestlandsrådet ble etablert i 2003 og er et politisk samarbeidsråd for fylkeskommuneneVestlandet. Samarbeidet er opprettet med hjemmel i kommuneloven §27 og er etablert av de fire fylkeskommunene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. De fire fylkeskommunene på Vestlandet skal gjennom Vestlandsrådet

 • styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt
 • koordinere den politiske innsatsen til beste for landsdelen innenfor definerte satsingsområder og utvikle effektive tjenester på tvers av fylkesgrensene
 • fremme andre politiske saker av felles interesse
 • aktivt påvirke rammevilkår for landsdelen og medlemsfylkene
 • skape samhandlingsarenaer på Vestlandet
 • ta initiativ til samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrensene

Selve Vestlandsrådet består av 20 medlemmer, fem fra hver fylkeskommune. Rådet møtes fire ganger i året og er lagt opp slik at man årlig har et møte i hvert fylke. Ledervervet går på omgang for et år om gangen mellom fylkesordførerne. For 2012 er fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen, leder av Vestlandsrådet.

I tillegg til rådet er det etablert et eget arbeidsutvalg (AU) med de fire fylkesordførerne på Vestlandet. AU skal blant annet være et organ som setter den politiske dagsorden og som avklarer hvilke saker en skal arbeide med mellom møtene og hvilke saker som skal tas opp i neste møte. For denne valgperioden sitter fylkesordfører Janne Johnsen (Rogaland), fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (Hordaland), fylkesordfører Åshild Kjelsnes (Sogn og Fjordane) og fylkesordfører Jon Aasen (Møre og Romsdal) i AU.

Fra våren 2010 er det etablert et eget fast sekretariat for rådet. Sekretariatet har vært lokalisert til Førde i Sogn og Fjordane, men vil fra februar 2012 være plassert i Stavanger.

Samarbeid om politiske sakerRediger

Rådet har et særlig ansvar for politisk sentrale og strategiske saker på Vestlandet. Arbeid med Ferjefri E39, Nasjonal transportplan, rassikring, Stad skipstunnel, havner med internasjonal standard og riksvegferjer med universell utforming har vært viktige samferdselspolitiske saker. Andre saker er å utvikle og kommersialisere nye oppdrettsarter på Vestlandet, sikre verftsindustrien, trygge de tekniske fagskolene, og sikre at man har relevante fagmiljøer og fagarbeidere i framtida, spille en viktig rolle innen forvaltning av oppdrettskonsesjoner, sikre gode rammevilkår for Kystruta (Hurtigruten), og å spille en aktiv rolle for å få en ny båtrute mellom Vestlandet og Newcastle.

Vestlandsrådet ønsker også å være en tydelig stemme i forhold til EU og det internasjonale samfunn. Både uttale om Sellafield, om ny forvaltningsplan for Nordsjøen, innspill til EUs fiskeripolitikk, kommentarer til EUs 2020-strategi har vært drøftet og behandlet i rådet. Vestlandet har ellers sentrale posisjoner gjennom hver enkelt fylkeskommune både i North Sea Commission, og CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) som er en lobbyorganisasjon overfor EU. I tillegg er Vestlandsrådet medlem av og kontaktpunkt for NORA – Nordatlantisk samarbeidsråd. NORA er etablert og langt på vei finansiert av Nordisk ministerråd.

Vegen videreRediger

Etter forvaltningsreformen og drøftinger om etablering av egne regioner i Norge, har Vestlandsrådet tatt nye grep og vedtatt en ny strategi. Her skisserer Vestlandsrådet seks nye satsingsområder for samarbeidet:

 • Internasjonalt arbeid
 • Samferdsel
 • Innovasjon og næringsutvikling
 • Kystressursforvaltning – marin og maritim verdiskaping
 • Energi og miljø
 • Kultur


Eksterne lenkerRediger