Forræderi

bedrageri eller svik mot statens sikkerhet eller selvstendighet
(Omdirigert fra «Svik»)
Svik omdirigerer hit. For filmen, se Svik (film). For serien, se Forræder (TV-serie).

Forræderi betegner bedrag eller svik, særlig handlinger som er rettet mot statens sikkerhet eller selvstendighet. Begrepet landssvik brukes gjerne synonymt.

Judas Iskariot, disippelen som ifølge Bibelen anga Jesus til romerne som henrettet ham, er kanskje den mest kjente svikeren i vestlig kulturhistorie. Bildet viser «judaskysset»[1] malt av italieneren Giotto di Bondone 1306. Jesus har hellig glorie, Judas kappe i gult, symbolfarge for forræderi og falskhet.
En kjent norsk forræder er Vidkun Quisling, føreren for Nasjonal Samling (NS) som samarbeidet med tyske okkupasjonsmyndigheter under andre verdenskrig. «Quisling» har siden blitt synonym for forræder. På bildet inspiserer han Rikshirden i 1943. Quisling ble dømt til døden i landssvikoppgjøret etter krigen.

Det skilles gjerne mellom høyforræderi, landsforræderi og krigsforræderi. Høyforræderi er forbrytelser mot statsforfatning og statsoverhodet. Landsforræderi er forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet. Krigsforræderi er å yte fienden bistand i krig.

Lovgivning Rediger

Danmark Rediger

I den nåværende straffeloven har 12. kapittel, som dekker over §§ 98–110, overskriften «Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed». I § 98 står det:

§ 98. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid.[2]

I juli 2020 ble en dansk fremmedkriger fra krigen i Syria siktet for landsforræderi. Dette var første gang på 70 år at det i Danmark var reist siktelse for landsforræderi.[3]

Norge Rediger

I Norge er landssvik omhandlet i lov om straff §§ 119 og 120.[4] Strafferammen er ti års fengsel, men grovt landssvik kan straffes med fengsel inntil 21 år:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som i krig, under okkupasjon eller en internasjonal væpnet konflikt på norsk territorium, eller ved overhengende fare for dette, yter fienden eller okkupasjonsmakten bistand mot Norge eller skader den norske forsvarsevnen.

På samme måte straffes den som skader forsvarsevnen til en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med.

Krigsforræderi var tidligere omhandlet i Militær Straffelov,[5] men bestemmelsene ble erstattet av den borgerlige straffeloven av 2005.

Se også Rediger

Referanser Rediger

Kilder Rediger

 Denne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.