Straffeloven (Danmark)

Dansk lov

Straffeloven eller den borgerlige straffelov er en dansk lov som inneholder en alminnelig og en særlig del.

Den alminnelige del inneholder de alminnelige betingelser for straff (for eksempel regler om gjerningsmannens alder (§ 15), hans statsborgerskap og gjerningssted (§ 7), nødverge (§ 13), medvirkning til en forbrytelse (§ 23), forsøk på utførelse av en forbrytelse (§ 21) med videre). Den særlige del inneholder de tradisjonelle forbrytelsene, blant annet forbrytelser mot staten, den offentlige orden, liv og legeme, den personlige frihet, kjønnssedeligheten, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet med mer. Det er dog ikke alle straffbelagte lovovertredelser som finnes i straffeloven. Det følger direkte av straffelovens § 1: «Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant.»

Et utall av andre lover inneholder også straffbelagte regler. Man kaller normalt overtredelser av sådanne regler for «særlovsovertredelser», fordi det er tale om overtredelse av en annen lov enn straffeloven.

Eksterne lenker rediger